Vid Visjön i Oviksfjällen

tisdag 23 februari 2016

Kärnkraftens myter

När man läser insändare märker man hur de, som skrivit, blivit  bedragna. Exempelvis att kärnkraft är koldioxidfri! Det bildas inte CO2 vid klyvning av uran, det bildas däremot 100-tals radioaktiva ämnen. Anledning till myten i vårt land kan vara  att det inte krävs utsläppsrättigheter för uran-klyvning i Sverige. Myten har spridits bl a av Carl B Hamilton. Nu är ju klimatet globalt i fara och det går åt åtskillig mängd fossila bränslen att framställa bränslestavarna, gruvorna, anrikningen, transporter.
Avfallet som bildas i kärnkraftverken kommer att kosta framtiden mycket pengar och ändå äventyra  allt liv på jorden.

Avfallshanteringen när stavarna kylts i ca 30 år är ett evigt problem,  Där finns plutonium, som ursprungligen var målet med uran-klyvning, Den första atombomben var en uran-bomb, den andra var plutonium-bomb. Även här i Sverige planerades på 60-talet att skaffa atombomber. Därav startade jakten på uran i vårt land.

I Ranstad bröts drygt 210 ton uran, priset var lågt, brytningen upphörde. Saneringen har kostat vårt land mycket pengar, Avfallaet är evigt farligt.
Där uran finns, finns alla urans nedbrytningsämnen, bl. a. radium, som upptäcktes av Marie Curie, Enheten för strålning 1 Curie kommer från 1 gram av isotopen Ra-226, som avger 37 000 000 000 Bq i form av alfapartiklar, Alfapartiklar inne i levande celler är farligast av all strålning, Uran avger också alfapartiklar, USAs vapenindustri tar hand om överblivet uran gratis, U-238, utarmat uran kallas det,
Det blir över när den klyvbara isotopen uran-235 anrikas från 0,72% till 3-4%. Anrikning till kärenvapen från 0,72% till ca 80%. Uran-vapen har använts med medgivande av FN. Detta har lett till många missbildade foster i Irak  t ex. Mest kända är två städer som har utsatts för bombardemang, Fallujah och Basra.

Nyligen publicerades två insändare i Länstidningen, mitt svar längs ner.

fredag 16 oktober 2015

Stäng alla kärnreaktorer nu!


TTs  sätt att beskriva avveckling av kärnkraft,, att skriva förtida är omoraliskt. Den är ju sentida sedan 2010, inte förtida. 1980 beslutade riksdagen att alla reaktorer skulle vara avvecklade 2010.
Att fortsätta producera det livsfarliga avfallet i stället för att satsa på förnyelsebart och miljövänligt, det är ju rena vansinnet. Då visste vi inte så mycket om avfallet, inte visste vi heller att det fanns en lag på 60-talet: Inga reaktorer fick startas innan avfallsproblemet är löst! Så gjordes ett undantag, sedan ströks lagen. Därmed ströks också intresset för bra lösningar av avfallshanteringen. Nu har det ju visat sig att avfallet är farligt i miljontals år. Det borde var förbjudet att tillverka sådant.
Snacka om att skärpa ner i naturen. Enda sättet att bli av med detta är väl att skicka ut det till en ännu obebodd planet.

Ska vi verkligen inte ta hänsyn alls till kommande generationer på vår jord? Tyskland är också industriberoende, ändå stängdes hälften av deras reaktorer efter Fukushima. Då fick de fart på det förnyelsebara. T o m den franska industrin vacklar i projekten Olkiluoto och Flamanvilles  nya reaktorer, som skulle varit klara 2009!
Våra tidningar litar på TT, tyvärr. Ordet förtida är säkert industrins beskrivning, Jag skäms för Vattenfall! Ville helst se idrottsfolket utan deras symbol på kläderna. De är ju ute efter ett få till en olycka!
Jag tror inte att våra gamla reaktorer är säkra, det har de ju aldrig ens varit, då hade man ju inte behövt säkra dem hela tiden. Otroliga summor har satsats, men att byta ut reaktortanken är omöjligt. Med min utbildning förstår jag vad temperaturväxlingar för med metaller, de krymper och utvidgar sig med temperaturen. Jag minns tågurspårningar på grund av “solkurvor”. Termisk utmattning är följden.
Doel 2 i Belgien har meddelats ha 8 000 sprickor. Ringhals-folket kände igen detta. För att svetsa ihop sprickorna må de ha tömt tanken (var kan man undra). Sedan har de väl skickat in svetsare med dosimeter för att vistas i tanken några minuter i taget, när årsdosen uppnåtts får de ledigt resten av året. Under första året efter 11 mars 2011, då fanns det arbetare i Japan som skaffade bly-etui för dosimetern, så att de inte skulle få sparken. Japans maffia har arbetare som gör vad som helst, de är utsatt för hot!
En arbetare i Fukushima berättade att han fick vara i närheten av jobbet max 20 minuter per dag. Så farligt är det ju faktiskt.

Rutten moral i kärnkraftsbranschen.
Lögner om att kärnkraft inte skadar klimatet har arbetats in, Att Sverige inte behöver offra utsläppsandelar på kärnkraft innebär inte att kärnkraft är CO2-fri. Gruvorna ligger inte här, inte heller anrikning, Båda kräver mycket energi, men i andra länder.
Antalet gruvor med hyfsade halter av uran är tömda, det gör utvinningen dyrare. Uran-priset sjunker stadigt sedan 2007, då kostade ett pund i USA ca 140 dollar, idag 36.Svårt att få lönsamhet i branschen. Malawis nystartade gruva har stängts (gruvan ägs av ett australiskt företag).

onsdag 15 april 2015

Alunskiffer måste fredas från all gruvverksamhet!Bilden ovan från Talvivaara visar Bio Heap Leaching.

Bra artikel kom ut förra veckan. Läs den här:

Talvivaara bryter från början nickel och zink ur en svartskiffer! efter 4 års verksamhet upptäcks att avfall från gruvan spritts 11 mil bort, 2 sjöar har fått badförbud och många turistmål förstörs av fiskeförbud. Denna miljökatastrof, Finlands största, blev känd i juli 2012. Senare samma år blev det t o m nyhet på SVT!
Då hade översvämningen av förorenat vatten från lak-dammarna blivit riktigt stor. Man kan ju misstänka att urlakad malm dumpats i någon sjö också. Vid den tiden begärde företaget att få utvinna uran ur skiffer, vilket godkändes. Deras skiffer innehåller ca 17 gram per ton.
Slutresultat blev konkurs!

Alunskiffer i Sverige har högre halter av uran, här i Jämtland 140-170 gram.

Det finns alunskiffer från Skåne i söder till Finland i norr. I Skåne sökte Shell efter gas! Föreningen Heaven or sHell producerade en sång,
Ttext och musik av Håkan Larsson och Dan Bornemark. Jag fick en utgåva med mina egna bilder från Jämtland, här finns den.

Uranmalm innehåller många radikoaktiva atom förutom uran, För att nämna några, bly i flera radioaktiva isotoper, beta-strålare. Slutprodukten av urans sönderfall är stabilt bly, bara giftigt.
I sönderfallet ingår radium, ett ämne som Marie Curie undersökte noga, Radium avger alfapartiklar vid sönderfallet, stora partiklar som kommer med en hastighet nära ljusets. De är stora och har dålig genomträngningsförmåga, tränger inte igenom oskadad hud, inte ens ett papper!
Alfapartiklar innanför skinnet är däremot väldigt farliga, Kan slå av DNAs båda strängar.
Radiums strålning fick en enhet av sin upptäckare: 1 curie kommer från 1 gram radium,
1 curie= 37 000 000 000 Bq. Från radium kommer vid sönderfallet radon, också den med alfapartiklar, Från radon kommer polonium, också den med alfapartiklar. I sönderfall av uran-238 finns tre former av polonium, den sista heter Po-210. Det var den sorten som dödade Alexander Litvinenko i London 3 veckor efter att han bjudits på en drink den 1 november 2006.

Kommuner i Sverige har vetorätt mot uranbrytning, men om någon söker bryta något annat, då fungerar inte det. Därför måst riksdagen förbjuda exploatering av alunskiffer, stopp för prospektering så fort det upptäcks att man borra i den sortens skiffer.

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade