Vid Visjön i Oviksfjällen

tisdag 21 december 2010

6 februari skrev jag ...

... om ett scenario med uranbrytning i Oviken. Då var det apropå att någon vill ha ekologisk brytning.
Den 10 oktober släppte CPM en PEA (Preliminär Ekonomisk Värdering), som beskriver ett scenario som är i stort överensstämmer med min analys i februari, undantaget E ovan, eftersom pengar inte kan ersätta den skada som en gruva skulle medföra för all framtid.
När jag läste igenom min blog från 6 februari hittade jag en del småfel, som jag rättat till. Anledningen till återblicken var att min rösträknare hade flera sökningar på just den dagen igår.
Nätverket Nej till Uranbrytning har en hemsida, som just nu förnyas och ligger under Naturskyddsföreningen. Här hittar man den. Den ligger nere t h på ankomstsidan. Där finns en sammanfattning av PEA:n på svenska, gjord av Olov Holmstrand. Där finns också en förteckning över alla prospekteringstillstånd och företag i branschen.

Prospekterarna gläds naturligtvis åt att riksdagen den 17 juni 2010 tog bort förbudet mot bygge av nya kärnkraftverk och medgav förlängd verksamhet vid de befintliga. De lovade att inte subventionera kärnkraften längre. så nu är det de som köper elen från kärnkraftverken som får betala. Hur det går till begriper inte jag, men som kund på vattenkrft hoppas jag slippa betala dess kostnader i framtiden.

Vattenfall:
Det innebär att de kostnader som idag läggs på livstidsförlängning och effekthöjning bara i Forsmark ska betalas av elkunderna, 9 resp 5,5 miljarder i Forsmark.
Från 2007 och framåt satsas 18 miljarder kronor i miljö- och säkerhetsuppgradering, livstidsförlängning och förstärkning av det fysiska skyddet i Ringhals. Dessutom går 4 miljarder till åtgärder som möjliggör effekthöjningar.

Så här står det på OKG:s hemsida
Den långsiktiga anläggningsutvecklingen har så här långt resulterat i ett omfattande investeringsprogram. Vid slutet av 2013 kan vi summera åtgärderna som lägger grunden för 60 års drift i våra tre anläggningar. Då har vi sedan början av 1990-talet totalt investerat mer än femton miljarder kronor i moderniseringar och effekthöjningar. De pågående största projekten för våra tre kärnkraftsblock samt för våra yttre anläggningar är det nya anläggningsskyddet, moderniseringen av O2 och moderniseringen av O3.

Snacka om att slänga goda pengar efter dåliga!


Med tanke på att O1 som projekt startades 1965, kopplades till nätet 1972, så finns det skäl att starta en kampanj mot kärnkraft. Stäng Sveriges första reaktor nu. Avveckla resten under de kommande 10 åren. Låt elpriset bli högt, så att det lönar sig att spara, att isolera om bostäder (ger massor av nya jobb!) Vi borde se till att avfallshanteringen blir förstatligad, man kan ju inte begära att de kommuner som har kärnkraftverken ska ta hand om avfallet, eller?
Avfallet kommer att kräva forskning och arbetsinsatser under 1000-tals år, så de som i dag jobbar i kärnkraftverken behöver inte oroa sig för att bli arbetslösa, de kan ju hoppas att få leva tills de blir pensionärer.

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade