Vid Visjön i Oviksfjällen

onsdag 10 september 2014

Hoppas, hoppas!

Så är det dags att rösta igen. Hoppas att svenska folket tänker på miljön och klimatet, inga fler jobb behövs, vi jobbar alldeles för mycket. Vi tömmer våra naturresurser, gräver upp det som borde var skilt från liv, typ uran, och tillverkar livsfarligt avfall i reaktorer genom atomklyvning, varvid vi skapar plutonium, det farligaste ämne som finns.
Är det så att vi fått veta för lite om avfallet?

Det plutonium som bildas vid klyvning av uran-235 var önskvärt för bomber, plutonium-239. 1 kg av detta ämne som klyvs momentant motsvarar 17000 TNT! Minst 0,49 kg krävs för en bomb, ryms i en ölburk.

Nationalencyklopedin har följande uppgifter om plutonium, Pu.
ALI för intag oralt: 17 mikrogram (motsvarar 40 000 Bq) och DAC (inandning) 0,2 Bq/m3!
Alla Pu-isotoper lika radio-toxiska.
Pu-239 halveras på 24 400 år, Pu-444 på 80 miljoner år.
Slutsats av detta: Ett slutförvar av använt kärnbränsle med plutonium kvar (ej upparbetat alltså) blir ju fullständigt orimligt att satsa på. KBS3 kanske kan omvandlas till ett förvar av lågaktivt material, som så småningom blir helt fritt från strålning inom 100 år. Då behövs inga koppar-kapslar,
Nils-Axel Mörner föreslår torr förvaring i urberg, Hard Rock Deposit, Ladda ner här.
DRD. Då blir materialet återtagbart och framtida forskning kan då lösa avfallsproblemet under förutsättning att forskningen inriktas på det problemet utan att tillverka mer avfall. En anläggning för hela världens forskare, alla hjälper till att betala. Det vore värt att satsa på.

Avfallsproblemet borde varit löst innan första reaktorn fick startas. Vi hade en sådan lag ett litet tag.
Men ...

Plutonium, liksom uran, radium, radon och polonium avger strålning av alfapartiklar, som en del anser ofarlig, då den inte tränger igenom ens ett papper. Alfapartiklar inne i levande kroppar kan skada betydligt värre än de andra, beta och gamma, 20 gånger större risk för skador, bl a på DNA.
Användning av uran-238, s.k. utarmat uran i vapen och pansar har satt otroliga spår i länder där USA använt bomber sedan 1990-talets krig i Balkan och Mellanöstern, Iraksjukan bland veteraner, missbildade foster i Falluja och Basra i Irak.
Utarmat uran är avfall efter anrikning av u-235, den klyvbara sorten, från 0,72% till 4-5% för bränsle till reaktorer och 90% för bomber. Uranbomber är dyra, billigare med plutonium, som kan utvinnas ur använt kärnbränsle.

Alfapartiklar - tränger inte igenom ett papper, alltså inte heller en dosimeter eller vanliga strålningsmätare, som registrerar betastrålning.

Kärnkraft för att värma vatten, ett brott mot mänskligheten och allt liv på planeten, omnicide. 1 kWh motsvarar en dödsdos för människa. Är det något att skryta med, som man gör på IAEAs hemsida.
En ny reaktor, O3 i Finland ska producera dubbelt så mycket avfall som de två första.. Den har försenats, skulle varit i drift 2009, men förhoppningsvis får den aldrig laddas. Då kan den bli ett "Wasa"museum, med den skillnaden att den inte förolyckats. En havererad reaktoranläggning bör ju omges av förbjudet område på flera mils avstånd, Fukushima t ex. Strömmar det ut plutonium i havet där?

Vi borde få en politisk utveckling som leder till att vi måste leva på det som förnyas. Återvinning av metaller för att göra redskap för matproduktion, inte vapen och krigsmaskiner t ex. Ekologisk odling av mat på våra utmärkta jordar. Hästar i stället för traktorer! Paradiset är inom räckhåll!

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade