Vid Visjön i Oviksfjällen

tisdag 21 december 2010

6 februari skrev jag ...

... om ett scenario med uranbrytning i Oviken. Då var det apropå att någon vill ha ekologisk brytning.
Den 10 oktober släppte CPM en PEA (Preliminär Ekonomisk Värdering), som beskriver ett scenario som är i stort överensstämmer med min analys i februari, undantaget E ovan, eftersom pengar inte kan ersätta den skada som en gruva skulle medföra för all framtid.
När jag läste igenom min blog från 6 februari hittade jag en del småfel, som jag rättat till. Anledningen till återblicken var att min rösträknare hade flera sökningar på just den dagen igår.
Nätverket Nej till Uranbrytning har en hemsida, som just nu förnyas och ligger under Naturskyddsföreningen. Här hittar man den. Den ligger nere t h på ankomstsidan. Där finns en sammanfattning av PEA:n på svenska, gjord av Olov Holmstrand. Där finns också en förteckning över alla prospekteringstillstånd och företag i branschen.

Prospekterarna gläds naturligtvis åt att riksdagen den 17 juni 2010 tog bort förbudet mot bygge av nya kärnkraftverk och medgav förlängd verksamhet vid de befintliga. De lovade att inte subventionera kärnkraften längre. så nu är det de som köper elen från kärnkraftverken som får betala. Hur det går till begriper inte jag, men som kund på vattenkrft hoppas jag slippa betala dess kostnader i framtiden.

Vattenfall:
Det innebär att de kostnader som idag läggs på livstidsförlängning och effekthöjning bara i Forsmark ska betalas av elkunderna, 9 resp 5,5 miljarder i Forsmark.
Från 2007 och framåt satsas 18 miljarder kronor i miljö- och säkerhetsuppgradering, livstidsförlängning och förstärkning av det fysiska skyddet i Ringhals. Dessutom går 4 miljarder till åtgärder som möjliggör effekthöjningar.

Så här står det på OKG:s hemsida
Den långsiktiga anläggningsutvecklingen har så här långt resulterat i ett omfattande investeringsprogram. Vid slutet av 2013 kan vi summera åtgärderna som lägger grunden för 60 års drift i våra tre anläggningar. Då har vi sedan början av 1990-talet totalt investerat mer än femton miljarder kronor i moderniseringar och effekthöjningar. De pågående största projekten för våra tre kärnkraftsblock samt för våra yttre anläggningar är det nya anläggningsskyddet, moderniseringen av O2 och moderniseringen av O3.

Snacka om att slänga goda pengar efter dåliga!


Med tanke på att O1 som projekt startades 1965, kopplades till nätet 1972, så finns det skäl att starta en kampanj mot kärnkraft. Stäng Sveriges första reaktor nu. Avveckla resten under de kommande 10 åren. Låt elpriset bli högt, så att det lönar sig att spara, att isolera om bostäder (ger massor av nya jobb!) Vi borde se till att avfallshanteringen blir förstatligad, man kan ju inte begära att de kommuner som har kärnkraftverken ska ta hand om avfallet, eller?
Avfallet kommer att kräva forskning och arbetsinsatser under 1000-tals år, så de som i dag jobbar i kärnkraftverken behöver inte oroa sig för att bli arbetslösa, de kan ju hoppas att få leva tills de blir pensionärer.

söndag 28 november 2010

Vädret och trafiken.

Vädret är vädret! Vädret kan inte ställa till svars för trafikproblem.
Trafikproblem uppkommer när t ex bilförare ger sig ut när det är dåligt väder.
Så enkelt är det! När ska media förstå sambandet mellan trafikproblem och trafikanter.
Det är inte bilen som kör i diket, det är den som sitter vid ratten som orsakar problemet att hålla bilen på vägen. Att köra på rätt sida och med rätt avstånd till alla omgivande trafikanter och med en hastighet som man behärskar vad som än händer, det är att anpassa körningen efter rådande omständigheter. Den som kör fordon har ansvar för att fordonet har fungerande lampor, att köra utan bakljus eller "enögt" gör det svårt för andra att göra rätt. Om det snöar mycket, då bör myndigheterna utlysa undantagstillstånd och förbjuda alla trafik utom snöröjningsfordon.
Busenkelt med dagens teknik! Trafikproblem på grund av väder borde inte vara möjliga.

måndag 22 november 2010

Lokalpressen sviker Storsjöbygden

I helgen gästades Oviken av miljövänner, som har som mål att utbilda svenska folket om vad kärnkraft är, utöver el. Uranbrytning var ett tema denna gång. Ett öppet möte hölls lördagen den 13 november i Hackås föreningshus. Där fanns konferensens deltagare med bl a Olov Homstrand och Jan Lindholm, som släppte den nya utgåvan av Uranbrytning i Sverige? utgiven av Naturskyddsförningen. Olov presenterade också en rapport från ett av de prospekteringsföretag, som perforerat vår alunskiffer, CPM (där P står för precious, men innebär poisonous). Landskapsmordet är nu skissat mer utförligt än tidigare för att ge underlag för kalkyler. Kalkylerna, de är ju som vanligt vid alla projekt, överdrivna och ofullständiga, vinsterna stora utan att ange vart de går eller till vem. Ersättningar till markägare och boende är inte med. Inte heller röjningskostnader, vägbyggen uppförande av nya bostadsområden för alla som berörs. Som skissen ser ut bör det var fullständigt omöjligt att få en godkänd miljökonsekvensbeskrivning utan att muta miljödomstolen eller regeringen.
Troligast är att rapporen är avsedd för aktiebörsen i Toronto för att få in mer pengar. Då är ju också bra press i Sverige intressant. Läs gärna mer om oss i Sverige på deras hemsida.

Uranmotståndare smidde hemliga planer i Hackås.
En kort intervju med mig söndag kväll blev en 13-raders 4-spaltare längst ner på sidan med rubriken ovan i måndagens tidning.
Hemlig var rubriksättarens tolkning av "vi planerar en föreläsningsturné, men vi har inte bestämt än hur den ska genomföras" Hur hemligt låter det?

Nästa dag på första sidan i samma tidning var det en braskande rubrik:Har CPM en direktkanal ut på första sidan! Det är inte första gången som deras releaser dominerar Länstidningens framsida. I artikeln finns inte en enda kontakt tagen med miljörörelsen, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen eller politiker, där citeras Michael Bromley Challenor, CPM Sverige, och Ed Godin, CPM, Toronto (Ont), Canada. Brist på tid? För få jounalister, brist på prenumeranter?
En enda journalistisk touch: dagens dollarkurs.

Jag tänker i stället: Vem ska få den rena vinsten? Är 6-7 miljarder verkligen ett bra pris för en hel bygds förstörelse, för all framtid, ett evigt saneringsproblem till kommande generationer? Fast några verkar inte bry sig om framtiden alls. De kanske inte kan föreställa sig något alls bortom de 16 åren. Vilket scoop!

Rapporten är diger, 130 sidor, finns att ladda hem på hemsidan. Genväg dit här! Klicka på Viken PEA Report.Bild ur rapporten. Ingen permanent bosättning inom 10 km från gruvområdet, dvs om vi ska ha samma miljökrav som t ex Rössing i Namibia. Där bor arbetarna i en speciellt anlagd stad för dem och deras familjer, 10 km från gruvan. Arbetsmiljön där är helt jämförbar, det dammar när man krossar malm. Arbetare med 20 år där har uran i urinproven, lider av uranförgiftning, men läkaren där pratar bara strålning, liksom miljöchefen Agneta Rising på Vattenfall. Radon strålar desto mer.
Uran är giftigt, radon är en gas. Gas går inte att filtrera bort ur luften med dammskydd. Uran ska passera njurarna.

Kritiken mot Länstidningen har jag framfört till journalister och redaktörer, så de vet ju förstås. Men vad är avsikten? Att sälja lösnummer? Information om mötet i Hackås hade gått ut till lokala media långt i förväg, en journalist kom och stannade en stund och missade därmed presentatioen av rapporten, som följde efter att nya boken "Uranbrytning i Sverige?" presenterats. Mötet var öppet för alla! Fler sådana kommer, men i mindre skala. Bygdeföreningar är välkomna att beställa.

Kunskapsspridning är nödvändig, den ges inte enkelt, media har inte tid med sådant. Vi måste själva ta ansvar för att skaffa oss kunskap om hur vår framtid ska se ut, ja, om vi ska ha någon framtid. Kärnkraft är ingen räddning. Sverige behöver heller ingen kärnkraft, säger energimyndigheten i Sverige!
Då behöver vi verkligen inte någon urangruva heller!
Hur är det med UD? De kanske har hemliga planer på atombomber? Är det där skon klämmer?

fredag 29 oktober 2010

Så har också Merkel också sålt sig

Så gick det åt skogen även i Tyskland.

onsdag 13 oktober 2010

Tänker på SKB3 när jag följer räddningen i Chile

När jag följer räddningsarbete i Chile live på datorn går tankarna till KBS 3, industrins s k lösning på avfallsproblemet efter kärnreaktorer Gruvgången som rasat i Chile påminner mycket om nerfarten i skisser jag sett av "slutförvaret" som det kallas, som för övrigt inte skiljer sig mycket från den metod som presenterades för som KBS 1 år 1977, som KBS 2 år 1978 och slutligen KBS 3 år 1983.
Dessa 33 gruvarbetare har befunnit sig i ett skyddsrum 702 m under marknivån sedan raset den 5 augusti.

onsdag 29 september 2010

Hur farligt är avfallet från kärnkraften?

Idag, 29 september, är uppmärksamheten inriktad på kärnkraftens avfall, International Radwaste Day. Idag blir det hearing i Canada angående transport av radioaktivt avfall från Bruce Power till Studsvik, för recykling. Naturligtvis har detta väckt stor uppmärksamhet både i Canada och USA. Transporten ska ske med båt genom de Stora Sjöarna, förbi Chicago, St Lawrencefloden, över Atlanten, in genom Öresund och upp till Studsvik i Nyköpingstrakten. Studsvik släpper ut mer i Östersjön (världens mest radioaktiva vatten) än kärnkraftverken.
I Studsvik ska de högaktiva delarna separeras från det lågaktiva. Det högaktiva utgör 10 % av helheten, dvs 10 ton ska skickas tillbaka till Canada. Resten bestrålas och späds med frisk metall, tills radioaktiviteten inte längre är mätbar.
Detta skrot går sedan ut på öppen marknad utan märkning att det innehåller radioaktiva rester. Således får vi då ännu en stråldos att addera till bakgrundsstrålningen, som redan adderats med bomber, experiment och kärnkrafti drift.
Sexton sådana här paket, 110 ton styck, ingår i projektet.
Importen till Sverige, hanteringen osv är godkänd av SSM (Strålskyddsmyndigheten, nej StrålSäkerhetsMyndigheten heter det, de ska väl se till att vi säkert får strålning så det räcker).
I USA finns här en ideell organisation som uppmärksammat detta.

onsdag 22 september 2010

Tysklands folk har förstått!


Motsråndsrörelserna i Tyskland är många och de lyckas samla in pengar till bra demonstrationer. I september förra året deltog ca 50000 människor ,med 400 traktorer och allehanda vagnar bl a en trojansk häst.


I år var det 100000 som samlats i Berlin, här finns bilder.

söndag 19 september 2010

Bra presentation av problemet med uran

Så här ska det vara:
Fåglar i skyn, fiskar i sjön och uran i marken!


HÄR
Så mycket problem för produktion av 2-3 % av jordens totala energiförbrukning idag.
I Sverige svarade kärnkraften för 39% av elenergin förra året. Stora producenter som får problem, ger kraftig minskning av tillgång på produkten. Ju större ju sämre.
Många bäckar små, ger en stor å! Avveckling av kärnkraft nödvändig för fortsatt liv på jorden, fort måste det gå nu!

torsdag 16 september 2010

Ny katt och Ny Teknik med ny chefredaktör

Här en bild på nya katten Sussie, Väldigt teknikintresserad, liksom matte.

onsdag 15 september 2010

en gruvlig syn

Idag har föreningen Nej till Uran i Storsjöbygden släppt en artikel och en bild av hur Aura Energy ser på Continental Precious Minerals förespeglingar om storskalig brytning av alunskiffer med 0,017% uran. Först publicerad på 321an här. Man kan väl tycka att det är underligt att konkurrenten presenterar en skiss över dagbrottsområden alldeles intill de egna inmutningarna, vilka på bilden hamnat under den stora avfallshögen i väster. Avfallshögen blir enormt stor och någonstans måste den läggas, kanske längre bort och ännu större.De ljusa rektanglarna symboliserar lakdammar, det kan behövas fler och antagligen ligger de intill varandra i serie. Slutlig mottagare av vätskan blir Storsjön, en sjö av drickbart vatten idag, den försörjer hela bygden runt sjön med dricksvatten. Många gårdar och byar tar upp eget vatten ur sjön, där kommunalt vatten saknas.
Avfallet har på bilden samlats i en hög väster om dagbrotten. Området kommer givetvis att vara inhägnat, så väg 321 måste dras någon annanstans. Efter avslutad brytning kanske området utvidgas både söderut, norrut och till området mellan Näkten och Storsjön. Efter avslutad brytning måste området hållas avskilt från allt levande i evighet, nej men 100000 år kanske. Är detta verkligen eftersträvansvärt?

onsdag 8 september 2010

ETU förbjuder arbete i urangruvor

Här är en länk till en australisk fackförening som uppmanar sina medlemmar att inte ta jobb i urangruvor och andra anläggningar som har liknande uppgifter. (Australien har inga kärnkraftverk, de levererar uran för anrikning företrädesvis i samväldesländer.) En film i 5 avsnitt. Efter att ha tittat och lyssnat några gånger så förstår jag bättre vad de säger, men inte allt. Det behövs inte heller, man begriper ändå vad som utspelar sig.
Roxby Downs är en stad för dem som jobbar i gruvan ca 1 mil från gruvan Olympic Dam (tjusigt namn).
En australisk dollar ligger på 6-7 kronor. 180 000 AUD blir ca 1,1 miljoner kroner.

söndag 5 september 2010

E.on har städat dåligt på hemsian.

E.ons marknadsföring anmäldes till KO, som vilseledande. KO har uppmanat E.on att ändra sin annonsering. E.on har i fax meddelat att de i fortsättningen inte ska använda de uttryck som förekom i annonskampanjen i nov-dec 2009, som löd så här
En majoritet av svenskarna är för kärnkraft
Dess stora fördel är att den är en helt koldioxidfri energikälla.
Idag står kärnkraften för ungefär hälften av vår totala elproduktion

Sanningen är ju att om man frågar svenskarna vilket energislag de föredrar, då svarar de allra flesta förnyelsebart, men att vi kanske måste ha kärnkraft för miljöns skull (vilket kk-industrin länge försökt övrertala oss att tro).
Kärnkraft kräver uranbrytning, anrikning, transporter, bränsletillverkning, processer som drivs med fossila bränslen och därmed uppstår avsevärda utsläpp av CO2.
2009 var andelen från kärnkraft 39% av Sveriges totala elproduktion, av E.ons produktion var hälften från kärnkraft. Detta har lett till att t o m politiker har missuppfattat och trott att E.ons uppgift gällde hela Sverige. Jag antar då att E.on inte har med Forsmark och Ringhals, utan bara Oskarshamn. Rätta mig om jag har fel.

Jag skrev om annonserna 1 december och måste nu justera texten om deras annons, då länken nu leder till en sida om biogas.
Det har inte blivit någon större förbättring på hemsidan, läs här om den förträffliga kärnkraften och hur texten balanserar på gränsen till osanning.
Jag skulle gärna vilja veta hur uranbrytning kan miljöcertifieras, ett av de största miljöbrott som pågår på jorden, som drabbar befolkningarna i närheten av gruvorna t ex I South Dakota (US), där floden Cheyennes vatten inte kan användas för bevattning p g a radioaktivitet och gifter. Grundvattnet redan förstört av gruvor och borrhål.
Charmaine White Face har fått pris för sin kamp mot förstörelsen. Övergivna gruvor och massor av borrhål har drabbat ursprungsbefolkningen hårt.

Jakob von Uexkull, som har stiftat det alternativa nobelpriset the Right Livelihood Award, har kommenterat the Nuclear-Free Future Award på youtube.

onsdag 1 september 2010

Globalt förbud mot uranbrytning!

INTERNATIONAL PHYSICIANS FOR THE PREVENTION OF NUCLEAR WAR

RESOLUTION
Adopted on August 29, 2010

tisdag 24 augusti 2010

Återblick till tiden före 17 juni 2010

Så här skrev jag i mars 2010, när m i Z-län hyllade kärnkraften.
"Om regeringens förslag godkänns då har kärnkraftsindustrin segrat över våra politikers förstånd

söndag 22 augusti 2010

Hur tolka en opinionsundersökning?

En gammal artikel från LT, publicerad den 17 mars 2010 under inrikes har rubriken Starkt stöd för kärnkraft. läs den här.
Den morgonsömnige läser rubriken och bläddrar vidare. Detta har ju sagts hur länge som helst, inget nytt.
Jag tycker rubriken borde varit Svagt stöd för kärnkraft. Vem sätter rubriker? Uppdragsbeställaren, som också formulerat önskat svar?
En fjärdedel svarar att kärnkraft är bästa energikällan om man ser till miljön och jobben. 1/4, det är 25%, vad tycker 75%? Något annat uppenbarligen.

Eftersom det inte bedrivits någon saklig undervisning om kärnkraft sedan omröstningen 1980 så kan man inte räkna med att de som inte fyllt 21 1980 vet vad det handlar om, då bestämde en enig riksdag att kärnkraften skull avvecklas till 2010. (Rösträttsålder om kärnkraft bör höjas till 30 (trettio) år.)
Här har man tillfrågat personer mellan 16 och 74 år.
Att kärnkraft skulle var bra för miljön är i högsta grad ifrågasatt idag, då var det olycksrisken och avfallet, 4 år efter Harrisburg. 6 år före Tjernobyl.
Säkerheten mot stor olycka har förvisso förbättrats och ändå var Forsmark nära så sent som 2006.
Några framsteg inom miljöhantering av utsläpp och avfall, arbetsmiljö har inte gjorts. Drömmar om reaktorer som producerar mer än de förbrukar. Patetiskt, eller hur?
Damm från gruvor och bränsletillverkning och DU-vapen tränger in i folks kropp, inte så bra. Kärnkraft är en pågående olycka från gruva till avfall i oändlig tid.
No dose is safe, citerat från Rosalie Caldicott.

onsdag 18 augusti 2010

E.On Sverige AB backar

E.ON Sverige AB har beslutat att inte längre använda sig av marknadsföringspåståendena "Dess stora fördel är att det är en helt koldioxidfri energikälla" eller andra påståenden av väsentligen samma art relaterat till kärnkraft.
Detta står i ett fax till Konsumentverket/KO daterat 18 augusti 2010. (Jag skrev i bloggen 1 dec om mångmiljonannonseringen, där E.ON påstod att kärnkraft var koldioxidfri.
Tack vare vakna kärnkraftmotståndare, blev annonsen anmäld.

Tack Paul Rimmerfors och Birgitta Ohlsson!

tisdag 17 augusti 2010

Apropå risken för nya Tjernobylnedfall

Bränderna i Ryssland närmar sig nedfallsområden från olyckan i Tjernobyl 26 april 1986. Där ligger avfall som tagits upp av växtligheten och som vid brand åter kommer stiga upp och följa med vindarna till andra platser.

torsdag 12 augusti 2010

Kampsång från Heaven or sHell

Här en kampsång för motstånd mot prospektering, för markägare som är rädda om jorden vo bor på.

onsdag 11 augusti 2010

Är demokratin i Sverige hotad av Mammon?

Tänker på Tyskland. I början av 30-talet, en f d korpral, var på väg upp mot makten i Tyskland, som efter andra världskriget var i nödläge, arbetslösheten var 40%. Inflationen var så hög att arbetare fick lön 2 gånger om dagen. Det var billigare att tapetsera med pengar än att köpa tapeter. 1933 införde denne man, Adolf Hitler, diktatur i Tyskland

torsdag 5 augusti 2010

I Tyskland är kampen mot Kärnkraft stark

I Tyskland verkar det saknas munkavlar.
Nästan varje vecka pågår något. Kolla här.
Campact och ContrAtom kämpar bra.

onsdag 4 augusti 2010

Varför förstår allmänheten inte?

Svenska folk, varför förstår ni inte varför kärnkraft måste avvecklas, inte utvecklas? Vem hindrar er att ta reda på vad det handlar om? Evigt elände med avfall, förgiftad natur, cancerkluster, missfall och missbildade barn.
Vadå avfall? Undrar du det? Det tillverkas i kärnreaktorer, vid anrikning och vid gruvdrift.
Slutsats av mina nedan framförda påpekanden kan bara bli en:
Avveckla kärnkraften, för Sveriges del enligt lagen, som finns året ut.
Bryt inte uran. Gratis slutförvar!

onsdag 7 juli 2010

Regeringen provocerar

Folk vet förstås inte så mycket om kärnkraftens bakgård, det är verkligen inga underbara kunskaper att bära på heller, så varför inte kolla på en såpa och ta en öl i stället för att tänka på en pågående olycka. Hade det varit farligt så hade de säkert nämnt det i TV och på löpen. För visst kan vi lita på att media bevakar vår säkerhet?

torsdag 24 juni 2010

Nu ska urangruvor städas minsann!

Fick tips om en artikel i Stockmarket News i Scottrade (Aktiemarknadsnyheter). Här kan du läsa själv.
Kort resumé: I New Mexico, USA, finns fler än 15000 övergivna gruvor

onsdag 23 juni 2010

Kärnkraftsspelet går vidare.

Kärnkraft är en ständigt pågående olycka! Utsläppen och avfallet i alla led

tisdag 22 juni 2010

Efter 17 juni kommer 19 september

Det bästa med 17 juni är att Ny Teknik tagit semester, tycker jag. Då slipper man åtminstone läsa om kärnkraftskramarnas förhoppningar där, tills fram i höst.
Media verkar ha missat

torsdag 17 juni 2010

lördag 12 juni 2010

Efter 17 juni?

Ska klimatet offras för kärnkraft och elintensiv industri?Tecknat av Riber Hansson

torsdag 10 juni 2010

Detta är viktigt nu!

Tryck på stjärnan och se vad som händer!

tisdag 8 juni 2010

Rättelse till inlägg 30 maj mm.

Detta är en rättelse med anledning av anonyms kommentar om att det finns ämnen som är giftigare än Plutonium.
Plutonium är giftigt, gränsen för oralt intag är 17 μg/år. Det antyder för mig att det kan vara svårt att finna något giftigare.
Plutonium framställs i stor skala i kärnkraftverk, civila

Äntligen vaknar facket upp!

Asbest har förbjudits på grund av asbestos. Det finns sånt som är ännu farligare.
Här en länk till en artikel i Brisbane Times, tidning i Australien, som är stor exportör av uran.
Nu har fp och m i Jämtlands län inbjudit till farliga jobb i Oviken och går ut med en positiv inställning till uranbrytning i Oviken.

lördag 5 juni 2010

Olyckor sker

Orsaken till de två olyckorna får nog i bägge fallen sägas vara försök till att spara pengar. Antingen genom att använda fel/billig utrustning eller att försöka få stationen att fungera mycket längre än vad det var tänkt från början.

Klippt på webben, men det handlar om rymdstationen MIR m fl. Intresserad kan läsa här.

Att hålla igång reaktorer verkar inte vara så svårt, men uppgradering tycks ge bekymmer. Inget annat är ju att vänta förstås. Dags att avveckla vår äldsta reaktorer.

Problemen med askmoln från vulkaner på Island ger en god illustration hur ett utsläpp från ett kärnkraftverk sprids. En stor skillnad finns förstås, utsläppen kan endast upptäckas med utrustning som reagerar på radioaktiv strålning, de syns inte och skadar inte flygplanens motorer.

torsdag 3 juni 2010

Urangruva - ja eller nej?

Kärleken till uranbrytning växer med kvadraten på avståndet.
Kärleken till uranbrytning minskar med kvadraten på ökad kunskap!
Sök kunskap! Då blir det lättare att tacka ja

söndag 30 maj 2010

Riksdagen kommer den 17 juni enligt plan att föreläggas ett förslag om att tillåta kärnkraftsutbyggnad. Denna för framtiden en avgörande dag, då måste riksdagen avslå regeringens dåraktiga förslag, dess ministrar har inte själva insett vilken usel framtid vi sedan ska gå till mötes. För att regeringens förslag ska genomföras bör det krävas 100% av riksdagens röster, inte att 0,2% övervikt avgör jordens framtid. Bäst skulle vara att regeringen skippar förslaget, jobbar för hur klimatet ska räddas föregången av en rejäl utbildningsinsats där ministrar och riksdagsmän får en grundutbildning i ämnen som förutsättningar för liv på jorden och kärnkraftens sanna väsen.
1980 var alla röstberättigade vuxna (21 år och äldre), hyfsat insatta

lördag 29 maj 2010

Nytt gårdsslakteri invigt!Idag invigdes Hallqvists gårdsslakteri. Slowfood, uthållig användning av jorden, lokalt producerad mat, arbete för ungdomarna inom lantbruket. Det är så härligt att märka att vi håller på att vända utvecklingen till något annat än penningtillväxt.

Ekologisk odling kommer att ge både jobb och tillfredsställelse, så att man kan sova utan sömnpiller, vara vaken utan uppiggningspiller.

Nu återstår att få slut på kärnkraftshysterin

onsdag 26 maj 2010

12 mil människokedja

Vem i Sverige känner till att det i Tyskland samlades några männiksor som vill avveckla kärnkraften 24 april?
Mellan Vattenfalls anläggningar Krümmel, Broksdorf och Brunsbüttel bildade människor en kedja, hand i hand över 12 mil lång. Ca 100000 deltog. Krümmel ligger öster om Hamburg, vid Elbe, Brunsbüttel nära Elbes mynning i Nordsjön, Broksdorf däremellan.
En tysk video från Graswurzel här. Man behöver inte förstå tyska för att bli imponerad av kraften i protesterna mot de gamla verken som ju inte fungerat sedan juni 2007 då elleveransen stoppades från Krümmel och Brunsbüttel på grund av transformatorproblem, som började med eldsvåda i Brunsbüttel. Nu pågår arbeten för att få igång dessa ålderstigna anläggningar. €35 miljoner har transformatorerna som levererades till Krümmel hittills kostat, nu ska de installeras också.

Hur kunde det bli så här? Hur ska vi få slut på denna hemska avfallstillverkning, som hotar vår existens?

fredag 14 maj 2010

Goda Nyheter från USA

WASHINGTON, May 13 /PRNewswire-USNewswire/— It was front-page news across America this February when the Vermont Senate voted to shut down the troubled Vermont Yankee reactor in 2012. But what most Americans don’t know is that the nuclear industry also lost all of its seven other major state legislative pushes this year – going 0-8 and putting yet another nail in the coffin of the myth of the “nuclear renaissance” in the United States, according to an analysis by the Nuclear Information and Resource Service (NIRS).

Det var förstasidesnyhet tvärs igenom Amerika i februari när Vermontsenaten röstade för avveckling av den krånglande reaktorn Vermont Yankee 2012. Men vad de flesta amerikaner inte vet är att kärnkraftsindustrin också förlorade alla sina sju andra övriga framstötar hos senater i viktiga stater – resultat 0-8 och ännu en spik i kistan med myter om nukleär renässans i USA, enligt en analys av NIRS (nuclear Information and Resource Service). Kolla här.

Motstånd mot kärnkraft finns hela världen! Varför är motståndet så svagt här i

Sven Bergströms dilemma

Man kan undra hur Sven Bergström tänker, han vill inte ha kärnkraft, men vill/vågar inte

Västsahara, konstgödsel och Omega-3

I Forskning&Framsteg, som kom ut i veckan finns en artikel om konstgödselns beroende av en fosforgruva i Västsahara. Om 30 år har har peak fosfor uppnåtts, dvs tillgångarna på konstgödsel minskar och förutsättningar för industriell matodling minskar. Malmen körs 10 mil på transportband ut till kusten.

Uppdrag Granskning fungerar som den ska enligt uppdraget Public Service, men kärnkraftsmyterna har de inte vågat sig på än. 3 mars sändes programmet om svensk fiskare som flaggade ut sitt fartyg och började fiska i Västsaharas

onsdag 12 maj 2010

Nyheterna Östra Småland AB

Här finns en länk till en tidning i Sverige som behandlar uranbrytning på ett unikt sätt, sanna reportage! Heder och ära till tidningens ägare, chefer och journalister.
Inte nog med det, kloka kommentarer också.

söndag 9 maj 2010

Paneldebatten satte punkt för uranprospekteringen!

Den 6 maj var det paneldebatt i Östersund "Urangruva i Jämtland - för eller emot".
Resultatet

lördag 24 april 2010

Glöm aldrig Tjernobyl!
På måndag är det den 26 april. För 24 år sedan trodde vi som lyssnade på nyheterna att en härdsmälta hade hänt i Forsmark, då det kom rapporter därifrån om radioaktiva nedfall. Forsmark utrymdes, ingenting hände.

onsdag 21 april 2010

I stället för Facebook ..

Idag ville jag sprida info på Facebook och gick in på gruppen "För ett kärnkraftsfritt Åland", men jag får ett felmeddelande "det har blivit något fel".

En kärnkraftsfri värld, nu gäller det att hålla emot och samarbeta över alla länders gränser. I Tyskland skall en demo ordnas med en människokedja mellan 2 av Vattenfalls tyska misslyckanden. Krümmel vid Elbe öster om Hamburg till Brunsbüttel vid Elbes mynning. Varje meter räknas!

Vad tycker alla båtägare i området runt Åland om att vistas i världens mest radioaktiva hav? Som det verkar idag, så blir det bara värre om regeringen får ja på sin vansinniga proposition om nya reaktorer och att ta bort lagen om avveckling.

tisdag 20 april 2010

Alliansfrihet framför allt!

Alliansfrihet önskas! Med anledning av Nato-övningen i Norrland. Vi måste försvara vår alliansfrihet! Nu i dubbel bemärkelse. Valet i september ligger för sent för att stoppa Nato-övningen! Hur gör vi då? Den andra alliansen stoppar vi den 19 september om inte redan i juni. Aha!
Om inte regeringens motion beträffande kärnkraftens framtid går igenom, då faller ju regeringen och vi får stopp på Nato-övningen också. Så får det bli!

Vulkan eller härdsmälta?

Vi kan inte välja bort vulkanutbrott, men det går utmärkt att välja bort kärnkraft, så låt oss göra det!
Vi är inte med i Nato, så låt inte amerikanska flygplan fälla bomber i Norrland.
USA använder utarmat uran i vapen, de ska inte få förgifta renbetena med sådant.
Här finns en bra insändare av Rune Lanestrand.

torsdag 15 april 2010

SVT handlar om bröllop, auditions och schlagertävlingar

Hallå publice service SVT, när ska ni komma med något vettigt i kärnkraftsfrågan, att beställa opinionundersökningar löser inga problem för oss som ska rösta i höst!

Sanning om kärnkraften

Veckans Affärer hade ett utmärkt reportage om svensk kärnkraft, det bästa jag sett.
Kolla här!

onsdag 14 april 2010

SSM - vår tröst i bruset?

Dagens LT och gårdagens DN har en kort notis med rubriken "Strålning från lampor skadlig". .

lördag 10 april 2010

Får personal vid kärnkraftverk tas ut i strejk?

Läste i gårdagens tidning (LT) att Elektrikerförbundet varslar om att ta ut de tre godsmottagningarna vid kärnkraftverket i Oskarshamn i strejk och tvingar därmed OKG att stoppa reaktorerna om leverans av nödvändiga reservdelar inte kan tas emot.

tisdag 30 mars 2010

Ställa om klockan och Nattsvart för kärnkraften

Två gånger varje år måste vi flytta visarna på våra klockor, numera med batteridrivna urverk. Den biologiska klockan ställer man inte om så lätt! Igår blev ett tåg i Jämtland försenat 2 timmar. Orsaken var att personalen glömt ställa om sina klockor och därmed sov för länge på morgonen.
Lätt hänt och ingen katastrof direkt.
Sådant händer väl aldrig personalen i kontrollrummen i våra kärnkraftverk?

fredag 19 mars 2010

Uran238 - vapenuran - avfall - DU

När uran anrikas blir det avfall. Avfallet består av isotopen 238. Det används som pansarbrytande vapen och har använts i gulfkriget, Irak, Kosovo ...
Idag fick jag en vink om att missbildningar hos barn ökar i Fallujah (Irak) efter krigsoperationer genomförda av USA, UK m fl. Kampen "mot" massförstörelsevapen genomförs med massförstörelsevapen alltså.
Här är en länk till en artikel från Storbritannien.

onsdag 17 mars 2010

tisdag 9 mars 2010

Vad är ett dagbrott?


Ett dagbrott innebär att hela brytningen sker ovan markytan. Se bild, Rössinggruvan i Namibia. Arbetsmiljön i gruvan, som ligger i ett ökenlandskap, är dammig, de som arbetar får i sig uran genom mun och näsa.

torsdag 4 mars 2010

Kerstin får sällskap av Saila

Kerstin Weimer, länsförbundsordförande för Folkpartiet I Z-län, meddelade nyligen att Folkpartiet J/H vill börja bryta uran i Oviken, jag antar att det inte är hon själv som tänker starta ett gruvbolag.

torsdag 25 februari 2010

Ny Teknik och kärnkraften

I Ny Teknik 10 febr finns på mittuppslaget en mäktig bild "Nu reser sig den finska reaktorn". Bilden visar läget nu för OL3, Olkiluoto. Den skulle varit i drift förra året och säkert har de hunnit halvvägs med bygget. Byggstart skedde 2003.
Artikeln ägnar nästan hela mittuppslaget

fredag 19 februari 2010

Klotets bloggstafett

Jag har skrivit ett svar på del 2 i bloggstafetten.
Jag har ju svårt att förstå vad barnens uppfostran

321an

För ett tag sedan blev jag intervjuad av Gunnar Cogrell angående uran och uranbrytning, kolla här.
På samma sida finns också annat i samma ärende.

torsdag 18 februari 2010

Nu bloggar jag på Klotet också!

Här finns Klotets hemsida. Programmet Klotet på Sveriges Radio har i tre program ägnat kärnkraften uppmärksamhet ur olika aspekter. Det finns mer kvar att ta upp till ytan. Jag skulle vilja veta mer om situationen i Västerås.
Oviken får inte bli Sveriges Uranium-city

Jag bor längst ner i dalen,

söndag 14 februari 2010

Utbränt kärnbränsle - hur farligt är det?

Föreställ dig att en utbränd bränslestav nyss uttagen ur härden ställs i mitten på en fotbollsplan. Om en person står vid ena målet och springer över till det andra, så är han döende innan han hinner dit.
Det är därför bränslestavar måste förvaras under vatten några år för att temperaturen ska sjunka och för att de mest kortlivade nukleiderna ska falla sönder ("stråla klart").

lördag 13 februari 2010

De skyller på vattnet -

Ny Teknik nr 6: Vattnet ställer till det för Hallandsåsen - igen lyder rubriken.
Det är faktiskt människorna som ställer till det.

Avfallsrådet, Ny Teknik och kommentarer

Den här artikeln gör mig brydd.
Är det utbildat folk som sitter i Avfallsrådet eller

tisdag 9 februari 2010

Youtube - den här har jag missat

Folkrörelsens demonstration i höstas fick dåligt genomslag i media. Miljöpartiet har förevigat Wetterstrands frmträdande på Sergels torg.
titta här!

Det finns mycket att lära sig ...

Bättre börda
man bär ej på vägen
än mycket mannavett.
Sämre vägkost
man ej släpar över fältet
än övermått utav öl.

Detta är vers 11 i Havamal, tusenårig visdom ur den poetiska Eddan, nertecknad på 1200-talet på Island.

Idag fick jag ett nyhetsprev från Svenska Pugwash. I högerkanten finns en länk till Läkare mot Kärnvapen, som förklarar hur kärnvapen tillverkas. Första delen, urangruvan, är gemensam med kärnkraft. Var så god, lättläst.

När Rapport fyllde 40 år den 4 dec 2009

TV -Rapport firar 40-årsjubileum. I Rapport den 4 dec säger Ewonne Winblad att Rapport har i uppdrag att bilda opinion (en dryg minut in) i SVTPlay.
Jag var nära att falla ur soffan! Detta kan väl ändå inte vara sant eller?

söndag 7 februari 2010

Snart har det gått ett år ..

.. sedan vi demonstrerade mot uranprospektering.

lördag 6 februari 2010

Fp vill tillåta uranbrytning i Oviken!

I måndags kunde man läsa i lokaltidningen att Folkpartiets länsförbund anser "En utbyggd gruvnäring i Jämtlands län skulle vara ett sätt att ta ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar".

fredag 5 februari 2010

SKB får underkänt!

Att en miljökonsekvensbeskrivning tillverkad av den som har ansvaret för den verksamhet som förstör miljön, i stället för

onsdag 3 februari 2010

Klotet idag - jag svävar mellan skratt och gråtTja, det lät ungefär som vanligt när gruvbrytningen ska vädras. Mest utrymme fick CPM:s företrädare, som solar sig när tillfälle erbjuds. Svaren han ger är svävande, det han betonar är mängden och värdet av metaller, uran är en bisak, om än förarglig,

måndag 1 februari 2010

Fusion och Kemi eller Alfusion och Alkemi

Att bygga en sol på jorden, det låter lätt som att göra guld av koppar, dvs omöjligt.
ITER-projektet får ut 75% energi av 100 tillförda. De har lyckat få plasman till 2 miljoner grader i några sekunder. Då slog mig tanken, det var ju några som sysslade med att göra guld av andra metaller, alkemi heter det. Någon gång i slutet på 1700-talet, då hade man hållit på med sådant i mer än 1600 år, då gav de upp.
Ska vi verkligen lägga en miljard extra på det, när vi har så ont om resurser till pensioner, sjuka, skolor och skolmat (bara för att nämna några områden, där det fattas resurser).

fredag 29 januari 2010

Varför vill några ha uranbrytning i Oviken?

I dagens LT finns en debattartikel. En för mig okänd person gör sig till talesman för befolkningen och menar att en urangruva skulle vara bra för hela länet!
Eftersom IAEA (där jobbar Hans Blix) inte anser vårt uran värt att bryta, så är ju artikelförfattaren ute i prospekterarnas ärenden, nämligen att prospektera vidare. Alla ortsbor har ju inte förstått detta utan tror att prospekterarna företräder gruvindustrier.

torsdag 28 januari 2010

Kärnkraftens avigsidor är många.

Vi som inte gillar uranbrytning blir ofta itutade att vi inte ska oroa oss, det blir ingen brytning om inte miljökraven uppfylls.
När nu det uppdagas att kärnbränsletillverkningen hos Westinghouse skadar arbetarna i fabriken, då förstår man: kan man inte ha koll på dammet inomhus i en tillverkningskedja, då är det ju totalt hopplöst utomhus i ett dagbrott.

Tvärsnytt rapporterade 19 november 2009 att arbetarnas urinprover innehåller uran. Så var det ju även med den arbetare i Rössinggruvan (Namibia) som intervjuades av SVT. Vattenfalls miljöchef Agneta Rising sade (oemotsagd) att strålning från uran inte bevisats skada någon. (Aktuellt den 17 mars 2009).
Känner de inte till att uran är giftigt? Vet de inte att uran sönderfaller i en lång kedja under avgivning av energi i form av strålning? Är det okänt att några av sönderfallsprodukterna är radium och radon och att de är strålningmässigt farliga?

tisdag 26 januari 2010

Låt oss inspirerasIngeborg i Västerås skickar mig härliga motståndsbilder från sitt hemland. Här är Vattenfalls stora ansvar i Tyskland i fokus.
Läs gärna också om planerad ballongdemo, de ska sändas upp i 10000-tals och föreställa radioaktiva moln. Den som hittar en ballong ska skicka in adresslappen till en angiven adress och sedan ska det upprättas statistik över spridningen.
Ballongerna är gula med varningsmärket i svart. Ballongerna är nedbrytbart naturgummi med ECO-bomullssnöre!
Du kan också köpa ballonger där.

fredag 22 januari 2010

Surströmming är farligare än kärnkraftsavfall!

EU överväger att förbjuda surströmming på grund av att strömmingen innehåller för mycket PCB. För mänskligheten har tydligen surströmmingen blivit en större fara än det avfall och de utsläpp som kärnkraftsreaktorerna producerar. För några få företag i Sverige innebär detta förbud förstås nedläggning. Det säljs i världen, dvs i Sverige, 1 miljon burkar om året. Men har man 27 miljoner i avgångsvederlag, så producerar man gärna livsfarligt avfall med den borgerliga alliansregeringens uppmuntrande tillrop: mera, mera!

Hittar information på nätet om att strömming från Östersjön inte får säljas till övriga EU som människoföda på grund av höga halter av dioxiner. Vi människor är duktiga på att förstöra våra livsbetingelser. Sorgligt. Och fet fisk drar till sig miljögifterna, fet fisk som ska vara så nyttigt med Omega-3. Huva, ja! Är det inte dags att återvända till Sörgården, ta det lite lugnare och lukta på blommorna. Paradigmskifte helt 'enkelt'.

torsdag 21 januari 2010

TV - bra eller dåligt?

Tänkte idag titta på Jordbävningen i TV1, men tröttnade efter 10 minuter. Där sitter vårt lands utrikesminister och tycker att de unga måste få jobb, där i Haiti. Nu är ju jag så korkad så jag förstår ju inta alls, när hela stan har rasat, då borde det väl finnas hur mycket jobb som helst! Och alla skadade, som behöver vård, det är väl jobb?
Snarare behöver väl de som är friska få mat och tak över huvudet, så att de kan jobba.
Som sagt, jag tröttnade. TV1 har verkligen inte mycket att bjuda på utom såpor, schlagerfestivaler, soffor där det inte är så noga hur man uttrycker sig.

Bra program såg jag igår, Novemberrevolutionen, SVT24 eller Kunskapskanalen (vem vet, de har bytt, så det är lite rörigt). Det handlade om hur det gick till när finansmarknaden avreglerades. Palme visste ingenting förrän allt var klart och då orkade han inte lyssna. Ingen berättade att arbetslösheten skulle bota finanskrisen som kom. Hela arbetssättet som avslöjas där påminner om hanteringen av provborrningarna efter sprickfritt berg (vilket ju inte finns) på 70-talet och hur man förde folket bakom ljuset med att kringgå villkorslagen, trots att slutförvaringen inte var löst.

Ja, högervridningen inom socialdemokratin satte verkligen spår. Minns ni när styrräntan var 500%? Och nu håller alliansen på att köra oss väggen ordentligt.
Det där med apoteken kommer förstås att göra medicinerna dyrare för de som ska betala dem, fler administrationer och direktörer och bonusar.

Nåväl, det händer ju bra saker också. Kärnkraftsindustrin har verkligen lyckats bevisa att de kan lägga ner flera reaktorer. Gatlamporna lyser som vanligt, trots kylan. Om jag får prioritera: Avveckla kärnkraften genast, så fort det är tekniskt möjligt. Det är ju inte frågan om en olycka kommer att inträffa på grund av utmattade material t ex, utan det är frågan om var och när. Hur många supersäkra bilar finns på vägarna, som är 35 år?

När man stänger ett kärnkraftverk, är det bara att låsa dörren och lämna? Nej så lätt är det nog inte. Hela området och byggnader är antagligen kontaminerade med radioaktivitet. Kävlinge kommun vill redan riva Barsebäck och bygga bostäder. Är det en bra idé?

Undrar hur arbetarna hos Westinghouse mår sedan de fick veta att urinproverna innehöll uran? Jag tar för givet att produktionen av bränslestavar är stoppad tills arbetsmiljön förbättrats. Det har varit tunnsått med rapporter från riksmedia om detta.

tisdag 19 januari 2010

Kärnavfallsrådets nyhetsblad 4

Kärnavfallsrådet (här en genväg till hemsidan) ordnade ett seminarium i december. När jag läser rapporten därifrån i nyhetsblad 4, reser sig håret! Britt-Marie Drottz Sjöberg, professor i socialpsykologi vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, menade i sin föreläsning att enighet kan vara problematiskt. Gruppen avfärdas som olämplig beslutsfattare och hon menar att det är bättre att en person beslutar och tar ansvaret.
Igår tittade jag på dokumentärserien om "Världens Undergång", och undrar om det är Hitler som åsyftas, han fick ju onekligen en hel del uträttat. Är det så vi vill ha det?

I rapporten ifrågasätts sanningar. Rådet ska göra opartiska utredningar till våra politiker.

Att det finns en förening som heter Miljövänner för Kärnkraft är ju märkligt, men deras säte finns i Bua, vilket kan vara förklaringen. (2 km från Ringhals). Al Gore har ett citat i boken En Obekväm Sanning. Det är svårt att få en man att förstå något när hans lön hänger på att han inte förstår. (Upton Sinclair).

Nyhetsbladet finns ännu inte på hemsidan, men det kommer väl. Själv fick jag det via e-post från Milkas. Jag kan ju ha missuppfattat alltihop, så läs själva. E-posten avslutades med "Trevlig läsning". Jag tycker inte det var trevligt att läsa. Här finns massor med info om kärnkraftens avigsidor. Mycket innehålls rik på sanningar, som jag föredrar framför underhållning.

Just nu läser jag "En betraktelse på domedagsafton" av Lars Norberg. Det verkar inte ha tillkommit någon ny forskning sedan den publicerades 1976 som ger anledning till fortsatt användning av kärnkraft, tvärtom. Vi har avfall så det räcker. Att elen blir dyr är egentligen bara bra, då kommer det löna sig att spara.

Det kalla vädret har för hela Sverige klarlagt att vi kan börja den emotsedda kärnkraftsavvecklingen nu, 4 reaktorer "står", 2 "går" på halvfart. Det borde gå bra att stänga två reaktorer nu, helst de i Ringhals, för där bor det ca 5000 peroner inom 10 km radie. Alla lampor lyser som vanligt. Den industri som behöver 18 TW må ju ha stor potential för besparingar. Sedan återstår bara 8 reaktorer att avveckla de närmaste 10 åren. Tydliga signaler till finansmarknaden kommer att ge skjuts åt nya och bättre idéer. En framtid t o m, kanske?

COP15 - fiasko?

Varför det gick dåligt i Köpenhamn är ju inte svårt att förstå, i alla fall inte med facit i hand. 12000 som förhandlar i nästan 2 veckor och 193 beslutsfattare, som ska underteckna, kommer på fredag em, lagom till fikapausen Hur hade de tänkt att det skulle fungera? Miljörörelsen fick inte ens vara med, utan fick hålla till utanför.
Signalerna i media om att det skulle bli just inget resultat kom ju redan tidigt, självuppfyllande profetia?
Nästa möte: Lås in alla världens regeringschefer på ett slott (lättbevakat ställe) och låt de stanna där tills de är sams och lovar sluta kriga, avveckla kärnkraft och kärnvapen. Sedan skulle problemet hastigt och lustigt börja närma sig en lösning.
Inget land ska tillåtas att operera militärt utanför eget territorium. Stater som behöver hjälp ska anlita FN för insatser för fred. Statsledningen ska utses genom allmänna val, inte genom militära kupper. Så här enkelt är det. De regeringar som inte ställer upp på detta ska bojkottas. Vi har bara en jord och den måste vi värna, inte exploatera till undergång för livet på jorden.

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade