Vid Visjön i Oviksfjällen

torsdag 17 februari 2011

Forskningspengar finns, satsa på livet!

I dagens Ny Teknik skriver Eddie Pröckl att Riksrevisionsverket uppger att det finns outnyttjade pengar på hög till forskning. "Ge i stället pengar till forskning och innovation med stark anknytning till näringslivet och offentlig sektor." lyder ett förslag av Christer Norström, vd för industriforskningshuset SICS. Dåligt förslag tycker jag.

Fri forskning obunden av kärnkraftsindustrin behövs! Grundforskning på atomsopor borde få hög prioritet. Där finns högaktuella problem, som sysselsatt SKB i 40 år utan resultat. Där finns Studsviks verksamhet, som med myndighetens slappa regler kan mångla ut radioaktiva metaller, som friklassats av SSM (1Bq/g) på marknaden, framställt ur atomsopor från uttjänta reaktorer även utanför Sverige.

Tvärvetenskap: biologi, medicin, strålnings inverkan på allt levande, kärnfysik och sophantering för att minska skadeverkningarna Hur plutonium tillverkas är inget outforskat område.av kärnkraftsdriftens alla faser, från gruva till städning av nerlagda reaktorer. Nagasaki bombades med en plutoniumbomb, Fat Man, den 9 augusti 1945 3 dagar efter att Hiroshima fick ta emot Little Boy, en uranbomb..

Kopparnätet grävs upp fast vi inte vet hur mobiltelefoni påverkar oss. Träd dör nära masterna.

Vattenmolekylen är lätt att få i svängning, vatten utgör en stor del av levande växter och djur. Joniserande strålning kan skada DNA till ärftliga defekter.

Konkurrensen inom denna sektor är inte särskilt stor!

F ö tycker jag att Sverige ska avveckla kärnkraften med start idag. Om det finns framtid för mer kärnkraft, då finns ingen framtid för livet.

måndag 14 februari 2011

Atomsopor från Canada till Studsvik?


Från ett kärnkraftverk vid Huronsjön i Canada planeras för sändning av 16 st ånggeneratorer, var och en kontaminerad med plutoniumisotoper i en mängd som kan ge livsdosen av intag genom luftvägarna (body burden) 0,7 mikrogram

tisdag 8 februari 2011

Uranbrytning är inte jämförbar med vanliga gruvor!

I artiklar om uranbrytning står det nästan alltid att uranbrytning inte skiljer sig från annan gruvverksamhet. Detta är en ju sanning med modifikation.
Likheten består i metoderna att bryta och krossa malm. Där upphör likheten.

onsdag 2 februari 2011

Vad har KO sagt om Kärnkraften?Kärnkraften är en grundpelare för den svenska elförsörjningen med nära hälften av dagens elproduktion. Den är praktiskt taget fri från försurande och klimatpåverkande utsläpp, vilket gör den klimatsmart.

Så skriver
Cecilie Tenfjord-Toftby
Riksdagsledamot (M) från Borås, ansvarig för energifrågor.
Lars Hjälmered
Riksdagsledamot (M) från Göteborg, ansvarig för miljö- och klimatfrågor.
i GT Expressen

För ca 1 år sedan lovade E-on Konsumentombudsmannen att inte beskriva kärnkraft på detta sätt, då det är vilseledande marknadsföring.

tisdag 1 februari 2011

Myten om tankeförbudet.

Kärnkraftsindustrin försvarar sina driftsproblem med att de delvis beror på lagen som förbjöd projektering och nybyggnad av kärnkraftverk. Lagen kom till när fortsatt kärnkraftsdrift inte var aktuell. Den har kommit att kallas tankeförbudet. Ingen har förbjudit forskning på avfallsförvaring eller underhåll av befintliga anläggningar, säkerhetsåtgärder eller avveckling. Den forskningen borde inte prioriterats bort av de styrande eller överlämnats till vinstdrivande avfallstillverkning.
Antal besök denna månad: