Vid Visjön i Oviksfjällen

tisdag 31 maj 2011

Ace Hoffman skrev "The Code Killers"


Varför DNA och joniserande strålning äe en farlig blandning. En exposé av kärnkraftsindustrin.

Skriften publicerades första gången 2008 och finns att ladda ner alldeles gratis på författarens hemsida.
Jag hade fundering på att översätta den, men uppgiften blev mig övermäktig. Författaren tillåter kopiering och att sprida information om hans texter.

Vad är värre än en härdsmälta?
Eld i en pool med använt kärnbränsle.

Hur kan detta vara värre än en härdsmälta? Jo, därför oftast är det 30-40 gånger mer bränsle i poolerna än i reaktorn. En betydlig andel av en fylld bassäng har de farligaste fissionsprodukterna kvar i bränslet. Zirkoniumpläteringen som omger bränslekutsarna är pyrofor. Poolerna är överfyllda, och i fall av äldre kokvattenreaktorer, t ex av märket General Electric, finns poolerna 5 våningar över marken - och skyddas från flygplan med tak av korrugerad plåt!
Detta är värre än osäkert. Det är kriminell försummelse. Synd att det inte finns någon bättre lösning.

En vätgasexplosion efter en zirkoniumbrand eller
en komplett sprängning av härden.

NRC (motsvarar SSM) har inte med en sådan här olycka i specifikationerna. Skulle det alltså vara en omöjlig händelse?

Absolut inte! Det betyder bara att någon gång i det förgångna har en kommitté bestämt att sannolikheten var under 1 på miljonen, eller kanske en på 10 miljoner.

Så fort en medborgare ifrågasätter osannolikheten, svarar NRC att de är ingår inte i specifikationen, dvs kommer inte att diskuteras.

Ändå, alla aktuella nära-på som hänt, har senare bestämts ha varit en "fullständig" överraskning ...

Att var förd bakom ljuset.

När du en gång förlorat sanningen, finns inget hopp att något ska gå som du vill. Lögner kan byggas på andra lögner,

Kärnkraftsindustrin är inte känd för ärlighet, kommer aldrig att bli det heller. Men ärlighet är en fundamental princip för demokrati, för rättvis handel och sann vetenskap.

Min kommentar till detta: Det är inte utan att lögnerna känns igen. USA har över 100 reaktorer, 104 hade de 2008.

Avveckla kärnkraften!

Jag tittar igenom mina bloggar från 11 mars och några dagar framåt. De som uttalade sig då, vad säger de idag?

Laaksonen från STUK sa: En härdsmälta är osannolik.

Läget är allvarligt, det här måste man få ordning på sa Anders Frank, SSM, till Expressen. En härdsmälta ska ett verk tåla.

Om inte kylningen kommer igång, så finns risk för härdsmälta Sa Lars Gunsell, SSM. men en sådan kommer troligen inte att beröra omgivningen.

Härdsmältan var redan ett faktum, utsläpp av cesium och jod är tecknet.
Nu vet vi att det handlar om tre totala härdsmältor och dessutom kedjereaktion i en av poolerna för använt kärnbränsle, att det läcker ut i omgivningarna från både reaktorer och pooler, att havet är förstrålat, att alger, skaldjur och fisk har höga halter av radioaktiva ämnen, viktig basföda i Japan och att radioaktiva ämnen bärs av vindarna över hela norra halvklotet. (Gå inte ut när det regnar.)

Området som evakuerades, från 3 till 10 km senare till 20 och 30 km. Dagarna då utsläppen av jod var som farligast, fanns inga jodtabletter att äta.

För att barnen ska få gå i skolan har man höjt gränsen för tillåten strålning i skolorna till det dubbla. (Barn är mer känsliga för strålning än vuxna och mer känsliga ju yngre de är.)

I kärnkraftsvärlden sätter man gränser efter vad som behövs för att man ska lura folk att det inte är farligt, bara för att man inte dör på fläcken. I alla andra miljöfall, så brukar gränserna skärpas när det är farligt, med kärnkraftsrelaterade miljöproblem är det tvärtom.

Hur ser nu svenska folket på detta? Kan vi acceptera att ha miljöfarlig verksamhet av denna grad i 10 år till? Vad skulle en olycka innebära för Sveriges ekonomi, om det nu är den som ska räddas, inte människorna. Har alla jodtabletter hemma, om i fall att myndigheten skulle be oss äta dem.

I det långa loppet är nukleär energi slutet på vår tillvaro, alla ska vi ju dö, men att hela släktet ska dö ut, är det verkligen det vi kämpar för?
På 60-talet, under kalla kriget, fick vi en broschyr: Om kriget kommer. Den innehöll anvisningar vad man gör om en atombomb fälls. Idag har vi varmt krig. men broschyrer saknas.

Sagan om Grottekvarnen lockar inte till att söka jobb hos Grotte.

Jag tycker det verkar mysigare att sakta av de snurrande hjulen, producera färre prylar, hellre vara med barn och barnbarn än att shoppa och använda narkotika för att ha kul. Prylar kan inte ersätta kärlek och omtanke. TV kan inte ersätta det verkliga livet. Framtiden är att vårda det vi har, inte att plundra jordens resurser från kommande generationer.

måndag 30 maj 2011

Meddelande från Canada

As Nobel-prize-winning physicist Hannes Alfvén said many years ago (1972),
"Nuclear power is safe only if no Act of God is permitted."

torsdag 26 maj 2011

Rapport från USA i New York Times

New York Times hade en artikel den 24 maj om att läget med säkerheten vid USA:s 104 reaktorer med avseende på förvaring av använt kärnbränsle i väntan på slutförvar. Regeringen har stoppat planerna på förvar i Yucca Mountain i New Mexico.
I artikeln finns en länk för nedladdning av en rapport i PDF från en studie av läget för säkerheten i poolerna. Sämre än Fukushima i många fall. Provar att föra in den här.

Många intressanta uppgifter, bilder och diagram. Vi lever i sanning farligt, särskilt vi som bor på Norra Halvklotet! Ja inte vi i Sverige förstås, vi kan ta det lugnt, sånt händer inte här, sprids inte hit.
Aska från Islands vulkanutbrott, de är förargliga förstås.

Greenpeace har blockerat bygget av reaktorn Flamanville i Frankrike, en av samma sort som byggs i Olkiluoto i Finland, nästan mittemot Forsmark. Motivet är påvisad felkonstruktion. Företaget som bygger är Areva som ägs av franska staten, EDF.

Greenpeace mäter i havet runt Japan och finner att det finns tång med halt av radioaktiva isotoper av jod och cesium. Tång spelar en viktig roll i det japanska köket.

Varningsklockorna ringer, vi måste får stopp på vansinniga satsningar på nukleär energi. Kan vi ringa 112, kanske?

måndag 23 maj 2011

Vattenfall och miljön!

Kollade av situationen på våra kkv för dagen och började läsa om Vattenfalls formuleringar om miljö! I det längsta undviks ordet kärnkraft, men i en undertitel, som var klickbar hittar jag följande:

"Alla energislag som används globalt idag kommer att behövas under en överskådlig framtid. Vi måste fatta långsiktiga beslut, och hantera de energislag som behövs i olika länder på ett effektivt och ansvarsfullt sätt."

Felet är att företagsledingen (svenska staten genom regering och riksdag) inte har insett att kärnkraft inte ger oss någon framtid att förvalta.

Men hemsidan är skickligt formulerad, så övertygande, och så bedräglig.
Här finns inget om de dagliga utsläppen t ex. Men så klart följs reglerna om tillåtna utsläpp, vilket är ett av hindren vid sidan av ägarinstruktionerna. Gränsvärden för stråldoser och utsläpp sätts av intressegrupper som har målet att kkv ska kunna drivas, inte att bevara människoarten intakt.

Miljörörelserna måste utbilda folket från grunden eftersom media och skolväsendet inte gör det. Inga fler haverier tack!

Det enda sättet att inte trilla av en häst är att avstå från att sitta upp.

Samma sak med kkv, stoppa dem innan de förstört möjligheten för flercelliga varelsers existens på jorden. Bakgrundsstrålningen har ökat och ökar fortfarande. De flesta radioaktiva ämnen som sprids i naturen hamnar i näringskedjan för mycket lång tid framöver. T ex plutonium 24 000 år, uran 238 4 500 000 000 år. Nu mäter våra myndigheter endast jod och cesium, där Cs-137 är besvärlig nog, 30 år.
Kanske fel av mig, men vad de f ö mäter rapporteras inte som regel.

Fukushima Daiichi har bara börjat, media tror den är över. Media i Sverige med få undantag, menar jag då. Jag kollar IAEA ibland.
Läget är fortfarande allvarligt, brukar det stå. Ingenting idag tyder på att läget är under kontroll. Mätningar av nedfall presenteras, det är ju alltid något.

Nyhet på SSM:
Det finns inga kända hälsorisker med radiovågor från mobilbasstationer och trådlösa datornätverk. Men det går ännu inte att helt utesluta hälsorisker för den som använder mobiltelefon under lång tid, mer än tio år. Det framgår av Strålsäkerhetsmyndighetens årliga rapport för 2010.

Studsvik får transportera uttjänta ånggeneratorer
Tur att USA inte tillåter transporten över de stora sjöarna åtminstone.
Båttransport överhuvudtaget kommer att få det svårt, länder i Europa motsätter sig dessa planer. Sverige utmärker sig, säger inget alls. SSM tillåter importen!
Vem bestämmer över SSM, regering och riksdag åter igen? Vilken katastrofal inställning till strålning våra styrande har. Naturligtvis kommer inget straff utmätas, effekterna av deras misstag kommer långt efter att deras ansvarstid löpt ut.

Vi lovades från början att allt radioaktivt avfall ska förvaras skilt från omvärldens tillräckligt lång tid, numera vet vi att det handlar om evighet.
I Studsvik bedrivs utspädning och sedan försälning av kontminerad metall, som kallas friklassad. Vem gav SSM ett sådant uppdrag, att införa friklassning vid 1 Bq/gram?
Avsikten med Studsvik var att där skulle svenskt avfall tas om hand, inte att bedriva handel med kontaminerade metaller. Det är vad jag trott, lurad igen?

Hela den nukleära verksamheten är fullkomligt rabiat, både civil och militär.
SVT försöker hjärntvätta oss med amerikansk krigsserie följd av en dokumentär, Krig för fred! Nedan exempel från Japan efter 6 augusti 1945.

tisdag 17 maj 2011

Somliga lär sig, dock inte den svenska riksdagen

Rapport 16 maj från Gordon Edwards, Canada: klyvningen har tagit fart igen i de utjänta kärnbränslet, som förvaras i reaktorbyggnaden. De mätningar som antyder detta gäller jod-131 och cesium-137, med halveringstider ca 6 dagar resp 30 år, halten jod-131 sjunker snabbt. Genom att analysera halterna av de båda ämnena kan tiden för deras ursprung beräknas.

Tysklands förbundskansler, Angela Merkel, har tillsatt en kommission med anledning av Fukushima Daiichis sammanbrott på grund av utebliven kylning. Kommissionen rekommenderar att de 7 reaktorer som stoppats aldrig ska startas igen och att resten ska avvecklas. Tyskland (80 miljoner invånare) har 'bara' 17 reaktorer, Vattenfall har del i tre av dem. Vattenfall har haft ansvar för driften av 2, Krümmel och Brunsbüttel, vilka stannade i juni 2007 på grund av transformatorbränder. Dessa två ingår i gruppen stoppade.

Tyskarna är så bra på att visa sitt missnöje med kärnkraft, där har vi mycket att lära. Företrädare för slavhandel i USA ansåg att förbud mot slaveri skulle vara slutet för USA. Det skriver Christian Azar i sin bok "Makten över klimatet".
Läs den!
Jag tror inte världen går under utan kärnkraft, jag tro säkert att alla högre arter av djur, dvs flercelliga, går under om vi inte får stopp på den.

Så här ser det ut när tyskarna demonstrerar:


Så här när vi gör det i Jämtland:

torsdag 12 maj 2011

Fukushima Daiichis reaktor 1 läcker också!Ny Teknik (nyteknik.se)rapporterar från den pågående olyckan i kärnkraftverket Fukushima Daiichi.
Bränslestavarna i reaktor 1 har 1 meter av stavarna ovan vattenytan.
För att kontrollera detta, gick jag in på IAEA-org. Där fanns inget nytt sedan 5 maj.
Nyheten om läckaget kom från Tepco för bara några timmar sedan.

Kärnkraftskramare annonserar

När jag publicerat min förra artikel dök det upp en annons från fmk.nu. Där får man inte kommentera. fmk har sitt säte vid Ringhals, alldeles för nära dessutom.
fmk anser att kärnkraft är klimatsmart och hävdar att utsläppen från Fukushima är överdrivna och mindre än de från Tjernobyl.
Nu vet ju ingen hur mycket Tjernobyl till slut släpper ut, utsläppen har ju inte slutat än. Fukushimas har just börjat och där är mängden bränsle större än i Tjernobyl.
Kärnkraft är en ständigt och evigt pågående olycka från laddning till nedläggning, från gruva till slutförvaring. Ingen kan stänga av radioaktivitet, ingen kan vänja sig eller bli resistent, det handlar inte om virus och bakterier.
Rättelse: Fel av mig ovan. mfk.nu ska det vara, miljövänner för kärnkraft. Janne Wallénius är med i den klubben!

torsdag 5 maj 2011

Hur mycket tål vi? All oro är befogad!

Fukushima Daiichi släpper ut använt kärnbränsle i havet. I mina gömmor hittade jag idag ett diagram från 1978 över hur mycket vatten som behövs för att späda ut ett enda års avfallsproduktion av en reaktor med kapacitet för 1000 kW för att vattnet ska vara drickbart för människa (enligt accepterad standard, märk väl).
Ett års produktion under 10 miljoner år. Axlarna i diagrammet är logaritmiska, för att kunna beskriva detta på ett pappersark. Varje delstreck representerar en multiplikation med 10.
Den vertikala är vattenmängden i kubikmeter, den horisontella är antal år efter att bränslet tagit ut ur reaktorn. (Använd ctl+ för att förstora bilden på skärmen).from A Race Against Time, pp. 91-93
Royal Commission on Electric Power Planning
Ontario, 1978.

Med tanke på att gränserna för hur mycket vi tål är baserade på föråldrad kunskap, så kanske hade Hannes Alfvén rätt: varje kWh ger en dödlig dos plutonium.
Med föråldrad avser jag att vi idag har regler som inte tar med lågdosstrålande ämnen, som ackumuleras i kretsloppet. ("Den är så låg, så den har ingen betydelse" hörs ofta idag från de myndigheter som fastställt och/eller tillämpar gränsvärden.)

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade