Vid Visjön i Oviksfjällen

onsdag 24 april 2013

Kärnkraftens utsläpp och avfall!

Modernisering har ersatt ordet uppgradering! Reaktorkärlen kan man inte byta ut, de är byggda innan inneslutningen tillverkades. I Belgiens Doel 3 ha man hittat 8000 sprickor i reaktorkärlet, det borde ju betyda att brottanvisningar bildats. Uppgradering innebär ökad termisk belastning, metaller utvidgas och krymper med temperaturen, vilket blir särskilt tydligt vid snabbstopp. Större risk för sprickor?
Utbytta ångeneratorer mm är avfall, som fraktas med Sigyn. Ånggeneratorer, ca 110 ton, varav 10 ton är högaktivt (rören som reaktorvatten har genomströmmat) fraktas till Studsvik för recycling! Nedan en bild av en generator som inte fick komma hit från Kanada, transporten stoppades av folks protester mot transport genom de stora sjöarna.
Utspridning genom utspädning. Var det så det skulle gå till? Så står det antagligen inte i den (eventuellt) befintliga MKB:n som gjordes före första uppkoppling till elnätet på 70-talet. Då det var förstås förbjudet i lag att starta reaktorn innan avfallsfrågan lösts. Så vi skulle alltså ha klarat oss bättre utan kärnkraft!
Så väldigt mycket pengar som lagts ner, kunde väl använts bättre! Eller hur?
Det var svårt att komma till Vattenfalls hemsida idag, hamnade hela tiden på sidan där man uppmanas skriva el-avtal. Jag har fått tre sådana påstötningar via postförsändelse, jag blir faktiskt förbannad!

Tror vi på att det finns framtid om vi har kärnkraften kvar?  Det är ju väldigt tveksamt. Säker blir kärnkraften aldrig, miljövänlig är den inte alls. Avfallet kan aldrig slutförvaras, det måste tas om hand i evighet. Ju mer jag lär mig om detta, ju mer förstår jag att avfallstillverkningen måste upphöra, och pengar läggas på förvaringen.
Utsläppen av radioaktiva partiklar syns inte, smakar inte, luktar inte, men finns ändå!

2 timmars bortfall av el. det leder till härdsmälta inom några timmar och därav en vätgasexplosion.

Digitaliserade kontrollsystem, fungerar de i alla lägen. 


Anledning till oro? Jo, i allra högsta grad!Läs och begrunda uppgifter på hemsidan nedan! 


Kopierat från hemsidan på förmiddagen den 24 april 2013 nedan. 

RINGHALS

Aktuellt driftläge

Ringhals produktion januari - mars 2013: 7 757 GWh
Nedan visas aktuellt driftläge och aktuell produktion på Ringhals. Diagrammet uppdateras kontinuerligt med aktuella driftdata, se tidsangivelsen. Textinformationen uppdateras under kontorstid.

Ringhals 1
Normal produktion. R1 kommer att ligga på 85 procent effektnivå fram till revisionen. Anledningen till den reducerade effekten är ett jordfel på en 314-ventil (reaktorns avblåsningssystem). Revisionen startar den 28 april.
Ringhals 2
Normal produktion. Maxeffekten kommer att ligga på 94 procent fram dess att en ombyggnad av ventiler i hjälpmatarvatten-systemet är genomförd.
Ringhals 3
Full effekt.
Ringhals 4
Full effekt

Pågående projekt på Ringhals

De senaste fem åren har Ringhals genomgått en omfattande modernisering. I genomsnitt har fem miljoner kronor investerats varje dag i åtgärder som gör Ringhals säkrare, effektivare och mer långlivat.
Vi får idag ut mer el ur samma mängd bränsle, reaktorerna är säkrare nu än när de en gång byggdes och kan drivas i ytterligare 15-25 år med goda miljöegenskaper.
Från 2002 och framåt har 18 miljarder kronor satsats i miljö- och säkerhetsuppgradering, livstidsförlängning och förstärkning av det fysiska skyddet. Dessutom går 4 miljarder till åtgärder som möjliggör effekthöjningar.
Vi kommer att investera ytterligare ett antal miljarder kronor de närmsta åren och det ska ge oss en drifttid på minst 50 år för våra reaktorer.
Investeringar för framtiden
Hittills har kraftverket producerat mer än 700 TWh el, tillräckligt för att försörja hela Sverige med el under fem år. Ringhals har ännu inte passerat hälften av sin möjliga produktion och kommer att spela en viktig roll som elproducent under många år framöver.
Vårt mål är också att öka produktionen med 3 TWh från dagens nivå, till en årsproduktion på 31 TWh. Produktionsökningen innebär ungefär lika mycket el som en stad av Göteborgs storlek använder på nio månader.
Ökningen sker på flera sätt – genom effektökningar, verkningsgradsförbättringar samt genom att skapa förutsättningar för att kunna hålla en hög och konstant produktion i våra anläggningar.
Nya säkerhetskrav
Från 1995 och framåt har säkerhetsmyndigheten skärpt kraven på de svenska reaktorägarna. Anläggningarna ska anpassas till den säkerhetsnivå som råder för nya, moderna kärnkraftverk, och det kräver ombyggnader och förstärkningar av säkerhetssystem. Arbete med detta pågår sedan flera år och åtgärderna ska vara genomförda senast 2015. Dessa säkerhetsmoderniseringar går under namnet övergångsplanerna.
Modernisering för miljarder
Åtta mycket stora moderniseringsprojekt har genomförts de senaste fem åren och dessutom flera hundra mindre projekt.
Ringhals 1
Fördubbling av viktiga säkerhetssystem har skett genom att ett extra reaktorskyddssystem har installerats liksom två nya oberoende kylstråk för kylning av reaktorn. Tack vare en ny bufferttank minskar både vattenförbrukningen och utsläppen av radioaktiva ämnen.
Under revisionerna år 2011 och 2012 har sex nya lågtrycksturbiner installerats. Miljökvalificering av kablage pågår liksom förstärkning av automatisk borinsprutning.

Ringhals 2
Anläggningens instrument- och kontrollutrustning har bytts ut mot ny digital teknik, inklusive hela kontrollrummet och simulatorn.
Två nya mjukvarubaserade instrument- och kontrollsystem – ett system som hanterar blockets säkerhetsfunktioner och ett system som styr övriga driftfunktion – har ersatt de tidigare 23 analoga systemen. Nya separerade säkerhetsrelärum har byggts i de befintliga relärummen. Allt för att öka säkerheten och samtidigt tåligheten mot yttre påverkan som brand och jordbävning. Dessutom har kontrollrumspersonalen fått en öppnare arbetsmiljö och bättre överblick över processystemen.

Ringhals 3
Ringhals 3 är den reaktor på Ringhals som de senaste tio åren noterar de jämnaste och högsta produktionsresultaten. En del av förklaringen ligger i att moderniseringsarbetet har spridits ut under fler år. Ånggeneratorerna byttes exempelvis redan 1995. Åren 2006 och 2007 moderniserades turbinanläggningen och 2010 infördes digital teknik för övervakning av reglering av turbinsystemen. 2012 byttes högtrycksturbiner.

Ringhals 4
Revisionen 2011 på Ringhals 4 var den innehållsrikaste avställningen någonsin på Ringhals. I reaktorinneslutningen byttes ånggeneratorer och tryckhållare, i turbinanläggningen gjordes också stora moderniseringar och komponentutbyten samtidigt som turbinernas skydds- och reglersystem byttes mot ny digital teknik.
Åtgärderna ger de tekniska förutsättningarna för att, när så beslutas, öka anläggningens termiska effekt med 18,6 procent till 3300 MW. Blocket har snart 30 års säker och stabil drift bakom sig och med de nya komponenterna finns tekniska förutsättningar att köra vidare i ytterligare minst 20 år.

Starkare fysiskt skydd
Nya och strängare krav ställs på de svenska kärnkraftverkens fysiska skydd mot intrång, sabotage eller annan påverkan, ett resultat bland annat av terrorattackerna i USA 2001. Det handlar om en kombination av tekniska, organisatoriska och administrativa åtgärder samt skärpta regler för kontrollerat och registrerat tillträde.

måndag 8 april 2013

50 år till med kärnkraft?

S-kongressen avslutning ger inte mycket hopp om en framtid för liv på jorden. Kärnkraft i 50 år till, det är ju sanslöst länge i ett land med utpräglad kvartalsekonomi och i en förtröstan att det man glömt inte längre är farligt.
Nu finns det bara ett litet parti kvar att rösta på nästa år, som vill avveckla nu, såvida inte Gudrun Schyman kommer igen med F! Eftersom kärnkraft inte alls  är så koldioxidfri, som en del hävdar, framför allt de som är insyltade i den sortens verksamhet. Atomer för fred! Ha!

Avveckla nu, medan resurserna finns och inget allvarligt ännu hänt förutom det dagliga nedfallet, det är ju mitt råd.

Idag meddelas att det har läckt ut avsevärda mängder förorenat vatten från Fukushima. Använt kärnbränsle innehåller giftigt och radioaktivt plutonium, årligt oralt intag för människa 17 mikrogram, för intag genom lungan räcker det med 0,1 mikrogram för dödlig dos. Jag tror inte att någon människa testat detta förstås.

Läs här (engelska):

Where did it go?: Workers examine an underground tank Saturday that leaked 120 tons of highly radioactive water at the Fukushima No. 1 nuclear plant in the town of Okuma.

Arbetare undersöker, vart tog det vägen? 120 ton mycket radioaktivt vatten vid det havererade känkraftverket Fukushima Daiichi (no 1) har läckt ut i marken. Ca 800 meter från havet.
710 000 000 000 Bq. Cesium har separerats bort. Plutonium 239 halveras på 24000 år, den längsta Cs-isotopen halveras på 30 år och anses vara miljöproblem i hundratals år.
Av Japans elproduktion 2012 stod kärnkraft för 2%. 50 reaktorer är "Operational" enl. IAEA.

Dags att ta hoten mot oss på allvar nu?

När kommer nästa olycka? Ingen kan förutse det, det kan ju hända precis när som helst. I Belgiens finns en reaktor med 8000 sprickor i reaktortanken." Operational"  enligt IAEA. Den borde ju stoppas genom förbud  om myndigheten jobbar för säkerhet mot strålning, istället för att jobba för ytterligare ökning och spridning av atomklyvning. IAEA har inte lämnat sin inställning de skaffade sig på 50-talet, när vi alla var berusade av atomålderns fördelar. Nu vet snart alla att den måste avslutas om det ska bli fortsatt liv på den här planeten.
När går bussen till Mars förresten?

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade