Vid Visjön i Oviksfjällen

måndag 25 februari 2013

Den Osäkra KärnkraftenSKB får kritik från utlandet!
– Det som läcker ut ska vara på en nivå som inte leder till en ökning av aktiviteten kring anläggningen på ett avsevärt sätt. Det är de krav vi har att leva efter, och de kommer vi att leva efter, menar jag, säger Saida Engström, Svensk kärnbränslehantering, SKB, till Upplandsnytt.
Man förstår ju att det finns de som har uppfattningen att lite strålning inte är farligt. Lite, väldigt länge, det blir ju mycket, de radioaktiva luftburna partiklarna stiger upp och faller ner, ackumuleras i mark, i växter och djur, anrikas i näringskedjan till allt högre koncentrationer. Den slappa inställning till detta gör att vår myndigheter har satt tillåtliga gränser efter behov för den industri som tillverkar radioaktiva partiklar för att producera el.

Läckage borde inte tillåtas alls! Nivån borde vara 0 i evig tid.

Hela avfallsproblemet måste lösas så att allt radioaktivt material hålls totalt avskilt från liv och vatten tills all strålning upphört. Alltså inte på något sätt ska avfall tillåtas spridas ut i biosfären,

fredag 15 februari 2013

Sverige har 3 av Europas äldsta reaktorer
Kärnkraften på väg ut ur Europa? Ja det hoppas man ju gärna!
Klotet har lagt ut kartan  HÄR!
Hoppas alla hinner avvecklas innan de gör det av sig självt.
Varför man river gamla kärnkraftverk det förstår jag inte. Bättre vore att använda de gamla avställda verk för för tillfällig förvaring för att sedan bygga sarkofager och fylla med det avfall som har bildats.  Marken runt kärnkraftverken är kontaminerad med ämnen som inte bör hamna i näringskedjan. Använt bränsle ska inte slutförvaras på det sätt som industrin förespråkar, anser jag, utan vi bör hitta lämpliga ställen för avfallsvård, eftersom vi inte vet hur det ska göras ofarligt. Gamla bergrum och miltära fästningar, t ex den i Boden!
Om 5000 år, kanske vi måste flytta på grund av att en ny istid närmar sig, då måste avfallet flyttas också. Så anser jag att man löser problemet idag, om 1000 år kanske det finns människor kvar på planeten, som kan fixa det vi idag inte kan. Om inte, så kvittar det ju oss! Exempel på symbolisk sarkofag nedan.Genom att avbryta avfallstillverkning och sätta stopp för nybyggnad och laddning av nya reaktorer, så skulle nog hopp finnas för kommande generationer. Det skulle dessutom vara bra för klimatet, den nukleära industrins nedfall förstör vår livsmiljö. Att kärnkraft skulle vara koldioxidfri är en myt lanserad av Areva,  som tack vare systemet med utsläppsrätter lurade politiker att stödja kärnkraft i stället för förnyelsebart.

onsdag 6 februari 2013

Det bästa sättet att rädda klimatet!

Utrota människorna!
Behåll kärnkraften så går det fort, trimma reaktorerna så gå det ännu fortare!
Att sprida ut uran i stället för att släppa bomber tar för lång tid, flera generationer.

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade