Vid Visjön i Oviksfjällen

lördag 23 april 2011

Hur sprids utsläppen från Fukushima?

Den som bor på norra halvklotet, gör klokt i att inte gå ut när det regnar. Man kan ju inte tro på myndigheter, som medger att nedfall förekommer, men påstår att det inte är farligt för någon i Sverige. Om jag förstått rätt så beräknas nedfallet jämt fördelat över invånarna, oavsett var de bor i landet. Nu kan det ju vara så att en individ redan fått rejäla doser under året och att den individen skulle må bättre om alla utsläpp tillkännages, så att den individen sjäv kan bestämma vilka risker den vill ta i stället för att bli omyndigförklarad av en myndighet, som naturligtvis gör sitt jobb enligt best practice och kanske inte lägger ner så mycket tankemöda på om gränserna är acceptabla ur hälsosynpunkt för de som utsätts för ofrivillig strålning.
Jag skulle önska att jag själv kan mäta t ex bär och svamp, kött och vatten, och då inte bara hur radioaktivt det är utan också vilka grundämnen och isotoper som kan finnas. Det handlar om hundratals. Mest oroande är T eller H-3, tritium.
Det är säkert dyrbart att hålla reda på alla.

I Köln görs prognoser vid ett institut för omvärldsforskning i Köln. Kolla här:

Tänk om SMHI kunde ta upp utsläpp och nedfall dagligen, på det sätt som gjordes när Eyafjallajökul spred aska.

fredag 22 april 2011

Idag fick Kina ta del av utsläpp av jod-131

Idag kl 09:00 GMT såg det ut så här
Fugushima potential releasesGoogle Earth har lagt in världens kärnkraftverk. Fattas några i Canada, bara ett verk är med. Bruce Power t ex saknas. När man snurrar på klotet så att man bara ser södra halvklotet, då ser man 3 kärnkraftverk fördelade på tre länder, Sydafrika, Argentina och Brasilien. Resten ligger på norra halvklotet, således. En skärmdump med Asiens kärnkraftverk, utom dem längst i väster, visar koncentrationen runt Japanska Sjön och Gula Havet.

torsdag 21 april 2011

Strålning och oro, kunskap och förvillelse, paradigmbyte måste till!

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att de skadliga effekterna av strålning på människa och miljö ska vara så små som möjligt. Varför föbjuder då inte myndigheten kärnkraft, den behövs ju inte! Den är dessutom farlig och den gör att det bildas avfall i många led, avfall som kommer att stråla i all evighet och flytta omkring i växter och djur, anrikas i dem som står högst i näringskedjan,
rovdjuren, av vilka människan är det farligaste för planetens beboelighet.

I en månad har utjänt kärnbränsle läckt ut ur Fukushima Dai-ichis tre skadade reaktorer, som fått härdsmältor på grund av kylningsbortfall. Plutonium, giftigast av giftiga avfallsprodukter från reaktorn, som skulle ha förvarats i hundratusentals år skilt från vatten och levande växter och djur, kommer i stället ut i havet, som förvisso är stort, men som också förser oss med syre och mat. Det behövs inga mängde plutonium för att döda en människa. Varje kWh ger en dödsdos av plutonium, sa redan Hannes Alfvén, som var så obekväm för staten att hans forskningsanslag drogs ner.
Hannes har inte fått några efterföljare i Sverige, tyvärr. Så lär man hundar sitta! Nu få man höra att det värsta med Tjernobyl är den oro den skapar, det hördes så redan samma år det hände (om det nu har hänt), någon professor "förstå-sig-på-are" sa det i nyhetsprogrammen.
Den utbredda dumheten hos makteliten ger definitivt svåra skador hos många människor!!!!!!! (citat från Monica Dahlby, tack för att jag får använda det!)

Plötsligt börjar det regna och jag måste ut och rasta mina hundar. Är det säkert att det inte kommer partiklar från Japan idag, eller från något annat utsläpp, som jag inte kan ha koll på heller.
En god väns vän dog i förra veckan av cancer i njurarna, vilket mycket väl kan var en skada av cesium-137, kroppen kan inte skilja på cesium och kalium. Den gode vännens vän promenerade i regnet i Uppland dagarna efter 26 april 1986. För henne var nog inte oron det värsta. Hon blev bara 53 år.

Hur som helst, lyssnade på det tråkigaste och mest nedslående program som public servise sänder, A-ekonomi, som handlar om slöseri i den heliga tillväxtens namn, ske finansiärernas vilja. Jag brukar passa på att gå ifrån när de håller på med sina räntor och aktiekurser och index, vad rör det mig.
Nokia behöver avskeda 6000 arbetare i Finland för att sänka sina fasta kostnader. Tänk om de ändå kunde behålla alla sina arbetare, men befria dem från 6000 manår i stället. Alla får kortare arbetstid, mindre betalt och kan därmed få anledning att konsumera mindre och därmed bidraga till att miljön räddas lite snabbare. De kanske får tid att vara med sina barn så att de blir tryggare, mår bättre och får lära sig saker av sina föräldrar, sånt som inte ingår i kursprogrammen. då sjunker de offentliga kostnaderna för sjukvård, fysisk och psykisk. Då sjunker utgifterna för offentliga sektorn och så kan även de anställda på dagis ta hand om sina egna barn också. Med tanke på de skador som för mycket mobilprat för med sig, kanske det blir förbjudet en dag. Då blir det annu fler som blir utan lönearbete, Arbetslösa blir de inte om de har hus,barn och trädgård. Laga cyklar och börja cykla.
Mer fri tid till alla ökar kunskap om politik, samlevnad, samarbete, stärker familjen medan barnen växer upp. Vad är viktigare än att föräldraar få ta hand om sina barn?
Jag menar inte att dagis är dåligt, men jag minns själv att jag hade den uppfattningen att min mamma inte ville ha mig egentligen. Jag tillbingade ett par dagar på Kindergarten, det var en pina, jag blev mobbad.

Som sagt det regnar, om jag nu går in på SSM, så får jag veta att det är helt ofarligt i Sverige, det nedfall vi får. De erkänner åtminstone att vi får nedfall från Japan.
De mäter förstås inte alla ämnen som kan vara aktuella. Det är säkert "onödigt" eller för dyrt. FOI (Totalförsvaet) mäter mer noggrannt, men de får inte berätta för oss. De mäter för att hålla reda på om något land utför kärnvapen prov utan tillstånd av USA och de andra godkända kärnvapeninnehavarna. (Syftet ska var ickesprodning, värt att åtrkomma till.)

Jag vill ha möjlighet att genast få veta läget, så att jag genast kan få svar på bakgrundsstrålningen hos mig och hur mycket nedfall som kommer med regnet, så kan jag själv räkna ut om jag vågar gå ut och hur länge. Jag har fått reda på radonmängden, men inte i Sievert, så jag vet inte hur stor dos jag får. Jag ska föröka lära mig det. Det är nog inte meningen att jag ska förstå detta. Då kanske det finns några som blir arbetslösa!
Fast med den kärnkraftspolitik vi haft sedan 70-talet, så finns det jobb redan nu som räcker ända in i evigheten. Vi måste komma till ett läge som liknar miljön inne på Forsmark, där håller de reda på varenda atom! sa guiden i filmen "Med säkerheten som insats".

Det skulle vara bättre än oro. SMHI kanske kan fixa det?

Utvecklingen går framåt, säger många. Radioaktivitet kan vi inte stänga av dock.
Framtiden kanske innebär att vi inte kan vistas ute, vi ska bo i "rymdkapslar på vår egen planet, odla mat under tak, ... science fiction, usch vad trist.

måndag 18 april 2011

ICRP - sätter gränserna


About ICRP: The work of the International Commission on Radiological Protection (ICRP) helps to prevent cancer and other diseases and effects associated with exposure to ionising radiation, and to protect the environment.

Internationell kommission för skydd mot strålning. Ny bekantskap.

ICRP hjälper att hindra cancer och andra sjukdomar och effekter på grund av exponering för joniserande strålning, och att skydda miljön.

Detta att sätta gränser för strålning och ändå tillåta kärnkraft, det måste vara ett dilemma. Hur "vaccinerar" man sig, för att man kan få samvetsfrid?
En klart miljöfarlig verksamhet, som kommer att följa framtida generationer under helt oöverskådlig tid, både med strålning och miljöförstöring.

lördag 16 april 2011

Enkla frågor får svar
Kanadensisk TV sände ett program "Ask an Expert" där tittare ställt logiska frågor om Fukushima-olyckan i förväg. Den sändes redan 6 dagar efter olyckans inledning. Svaren på hur det står till, de dröjer tills kontroll över skeendet erhållits, dvs en fungerande kylning bl a. Eftersom man fortfarande åtgärdar Tjernobyl, så kan det ju dröja några år, gissar jag.
Här kan ni lyssna på Gordon Edwards, ledare av CCNR (Canadian Coalition for Nuclear Responsibility), en expert som ej är ekonomiskt beroende av kärnkraftsindustrin.
Bra bilder av katastrofen från luften i interfolierade.

Bristerna, tystnaden och myndigheten.

Vid journalisthögskolan har framtagits en rapport med ovanstående rubrik. Läs den!
Rapporten sätter fingret på en öm punkt i ett samhälle som ska föreställa demokratiskt och ärligt.Rapporten är utgiven våren 2010, då kärnkraften var säkrare än någonsin förut, vilket den alltid har varit, men säker kan den aldrig bli. Det största problemet med kärnkraft är kanske ändå inte olyckan, utan hellre från dagliga utsläpp till luft och vatten, användning av uran-238 i vapen och gruvavfallet.
Om all mat vi äter måste odlas och födas upp i växthus, vi själva bo i växthus. Det kan jag inte finna särskilt angenämt.

söndag 10 april 2011

New York Times 9 april

Idag lade jag ner några timmar på att översätta en artikel från New York Times. Rubriken lyder ungefär:
Arbetare trotsar riskerna med radioaktivitet för tillfälligt arbete. Här är en länk.
Flera personer har intervjuats och berättar om själva arbetet, och hur det var innan olyckan hände.
En person jobbade med att städa av reaktorernas utsida inför besök av inspektörer eller ingenjörer. Städningen utförs med mopp och trasa för att avlägsna radioaktiva partiklar. Temperaturen är hög, han svettas och ansiktsmasken sittter hårt. Dosimetern larmar när dagsdosen nås, för den här mannen var han aldrig inne i mer an 20 minuter, sedan fick en annan ta över.
Det tycks som att de åldrande reaktorerna har fått samma problem som de svenska, det går åt mer folk för att hålla igång dem.
I avslutningen säger en man att han aldrig återgår till jobb i kärnkraftverk, såvida han inte svälter.
Artikeln infomerar bra om hur japansk industri fungerar med bemanningsföretag, fackförening för kärnkraftsarbetare, mm.

Här en länk till Ace Hoffmans blog från den 7 april.

lördag 9 april 2011

Tjernobylolyckan var stor - den är inte över än. Hur länge varar olyckan i Japan?

Nu har jag fått ta del av en forskningsrapport som berättar om tjernobylhalsband, ärret efter att sköldkörteln opererats.
Ett uttalande av Kofi Annan:
An opposing position was voiced by Secretary-General Kofi Annan:
Chernobyl is a word we would all like to erase from our memory. But more than seven million of our fellow human beings do not have the luxury of forgetting. They are still suffering, everyday, as a result of what happened . . .The exact number of victims can never be known. But three million children demanding treatment until 2016 and earlier represents the number of those who can be seriously ill . . . their future life will be deformed by it, as well as their childhood. Many will die prematurely.
(AP, 2000)

En härdsmälta är ingen naturkatastrof, den är inte en olyckshändelse heller, utan ett följd av medvetet risktagande för att tjäna pengar och för att göra bomber som inte ska användas enligt överenskommelse.

fredag 8 april 2011

Från hög höjd


Google Earth har en relativt färsk bild av ett dåligt sätt att avveckla kärnkraft på!
Gå in på IAEA där finns en flygbild från havet sedd. Leta updateringar och bildspel. Det finns skisser på hur de försöker täta läckan, hur vatten transporteras, och vart allt vatten tar vägen.
I den 4:e reaktorn finns inga bränslestavar, så där är det relativt lugnt.
Varför blir det vätgasexplosioner? Bränslestavarnas ytterhölje innehåller zirkonium som vid hög temperatur oxideras, dvs tar upp syre ur vattenånga varvid vätgas bildas, s k knallgas. Önskar att jag varit mer uppmärksam på kemilektionerna. Vätgasexplosion måtte ju innebära skador på bränslestavarna så att bränslet kommer ut i vattnet. Tål att tänka på.

Det blir bara värre..


Inget ljus syns i tunneln, problemen fortsätter. Nyss reste jag med hjälp av youtube till en plats 1,5 km från Fukushima 1 Dai-ichi. 1000 gånger bakgrundsstrålningen, vilken redan 1986 dubblats sedan atomåldern startade, för att citera Alice Stewart.
Alice Stewart gästade Stockholm 1986, där hon och Rosalie Bertell tog emot Right Livelyhood Award (det s.k. alternativa nobelpriset). Dessa två framstående läkare hade svaret redan då, båda forskade på effekten av lågdosstrålning. Ändå envisas en del med att kärnkraft är en ren energikälla.
Om man betänker att inga av dessa radioaktiva ämnen med halveringstider på upp till 4,5 miljarder år (uran238), som släpps ut dagligen från kärnkraftverk (antingen de "vilar" eller producerar), som sprids vida vid användning av uranvapen i krigen som förs av hökar i andras länder, som sipprar ut från avfallshögar vid världens alla urangruvor, hur kan man då ens fundera på att fortsätta att använda civil kärnkraft. Därtill en och annan olycka. Kärnvapen gör man för att slippa använda dem, patetiskt! Jag är rädd att IAEA har missat att förhindra kärnvapenspridning, vilket var deras främsta uppgift.

Man kan bli upprörd över den låga profil kärnkraftens beskyddare No 1, IAEA håller. "Läget är fortfarande allvarligt".
Jag skulle säga accelererande katastrofalt. Kontrollrummet har fått el, men har man nytta av det, när det man ska kontrollera är utom kontroll?

På måndag har det gått en månad och nu släpps radioaktivt vatten ut i havet. Då kan man tycka det är tur att inte olyckan hänt i ett mindre hav än Stilla Havet, det kan ju hända vid Östersjön nära Öland eller vid Västkusten nära Danmark, för att välja platser nära oss, med reaktorer av samma typ som nu mist funktionen kylning.
Jag kommer ihåg att New York City, New York och en del av Canada hade ett rejält strömavbrott, 1977. Den gången ledde det till plundring av butiker och en babyboom nio månader senare.
Juni 2006 Forsmark: Strömavbrott gjorde det nödvändigt att starta reservkraft, men av 4 dieselmotorer så fungerade bara två 2. Senare visade det sig att alla fyra var identiska, hade samma fel. Ren tur alltså! Och tur måste man ju ha!
Forsmark har sedan dess blivit säkrare fastän det redan var säkert. Nu investeras miljarder både hos Vattenfall och OKG för att höja säkerheten ännu mer.
Det vore bättre om de miljarderna användes för avveckling och säkring av tillfälliga förvaringspooler för använt kärnbränsle till den dagen stavarna är hanterbara och inte längre måste kylas och det finns en metod att förvara dem permanent.

Nu hoppas jag att svenska folket kräver avveckling snarast. Det kommer att finnas jobb för de som jobbar i kärnkraftverken i 100 000 tals år. (Vem ska betala det?) Nej, så långt har de ju inte tänkt, de som ansvarar för våra liv, vår hälsa och vår frihet att ta reda på vad som är viktigt. Människan har funnits i ca 200 000 år, vad minns vi av de första 199 900 åren. Hur mycket har förstörts de sista 100 åren?

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade