Vid Visjön i Oviksfjällen

tisdag 16 oktober 2012

Vad ville Greenpeace?

Greenpeace ordnade aktioner i Forsmark och Ringhals. Naturligtvis var det intrång på ett företagens mark, men var det kriminellt? Varför är det kriminellt att varna för sådant som är farligt? Greenpeace är bra på att väcka uppmärksamhet och här visar de hur lätt det är att ta sig in där ingen får utomstående får vara. Greenpeace varnar och bevisar, samhället borde väl belöna det!

Vi borde ha lagar som belönar insatser för att rädda oss från miljöförstörelse.
Svenska folket verkar tro att våra kärnkraftverk är säkra. Greenpeace bidrog till att förstärka testet, benämnt stresstest. Avsikten var alls inte att förstöra kraftverket, snarare att få "röstboskapen" att börja tänka själva.


30 aktivister från Greenpeace bröt sig in på Forsmarks kärnkraftverk.


Aktivister i Forsmark ställs inför rätta


(Aftonbladet 12 oktober 2012)

Kärnkraft är extremt miljöfarlig  verksamhet. Idag är det känt att alla led i kärnkraftskedjan leder till att människan hamnar på röda listan, dvs är utrotningshotad. Kanske kan avveckling av alla reaktorer (drygt  400 st) rädda både livet och klimatet, förutsatt att det görs innan nästa härdsmälta.

Japan behöver alla insatser för att städa efter olyckan i Fukushima, det är orimligt att olyckan får pågå ohejdad i 20-30 år. Ukraina behöver hjälp med ny sarkofag till Tjenobyl, den gamla har har spruckit och det för längesedan..
Det tar ju 20-30 år att kyla ner en bränslestav, det tar säkert mycket längre tid att kyla ner härdsmältor.
Att delar av provinsen Fukushima någonsin blir beboelig, det är osannolikt. Men tydligen vill folk bo där och det är väl OK, om de går med på att vara "försökskaniner"

Har media glömt att informera allmänheten världen över att även en bränslepool ligger illa till i ett aktivt jordbävningsområde? Tepco behöver 10 år för att flytta bränslet till en säkrare plats. (Säker finns ju inte.)

Idag annonserar Landstinget: Alla över 65 bör låta vaccinera sig mot influensa! Jag gick på det en gång., jag har aldrig drabbats av influensorna, som stadigt återkommit. Så ingen vaccination för min del.
Skrämselpropaganda för att sponsra läkemedelsindustrin? När ska Landstinget stoppa kärnkraften, som bidrar till diverse sjukdomar, inte bara cancer. Fast det är väl utanför Landstingens ansvarsområde.
Nu undrar jag hur virus kan ändra egenskaper hela tiden, mutationer? Vad kan orsaka mutationer? Joniserande strålning, typ radioaktiv kan ju det. Tyvärr är ju inte alla mutationer önskvärda!

torsdag 11 oktober 2012

Storsjöbygden


Tredje vallskörden bärgad i Oviken. Nysnö på Oviksfjällens toppar.
Fortfarande håller några på att slå sina vallar. Det har varit en lång, kall och blöt sommar. I bygden runt Storsjön är klimatet mildare tack vare dalen ut mot Golfströmmen. Markerna runt sjön är bördiga och väl lämpade för uppfödning av djur, nötboskap, får och getter. Hästar inte att utelämna. Inte särskilt mycket mygg och knott, en enda fästing har jag sett på de 11 år jag bott här. En fästing är förstasidesnyhet här. När jag bodde på landsbygden norr om Göteborg fick jag plocka fästingar varenda dag på mina katter,
Här finns många små mejerier som gör ost av mjölk från ko, får och get. Många ostar "exporteras" till övriga landet. Visst vore det trist om detta paradis skulle förvandlas till ett radioaktivt avfallsområde

Att hitta en prästkrage i oktober! Vad ska man tro?Ska vi inte börja göra något åt miljöhotet som industrierna utgör?  Främst borde Sverige stoppa nukleär energiframställning,  tillverkning av vapen och och krigsmateriel samt sluta medverka i statsterrorism tillsammans med Nato och åter bli ett fredsbevarande land.
Warsawapakten var östs motsvarighet till Nato, varför finns Nato kvar egentligen.

Varför har det blivit så här, arbetslöshet och sviktande välfärd?
På 60-talet började det bli brist på jobb inom textilindustrin, produktionen flyttades först till Spanien, Portugal och andra låglöneländer. Efter murens fall blev det öststatsländerna som fick hålla med billig arbetskraft. Nu är nästan allt man ser i affärerna tillverkat i Kina.

På 1500 talet började europeer upptäcka Amerika ock Asien.  Man  rövade bort naturtillgångar (och gör så fortfarande, t ex urangruvor), sedan fångade man billig arbetskraft, slavar. Nu för de rika krig för att få tillgång till naturresurser, som sinat i hemlandet. Krigen förs för sakens skull, och saken nämns vara demokrati och frihet.

Om alla krig avslutades, då skulle förmodligen klimatet räddas nästan genast. Tack vare webben kan nu alla få den information som behövs om sakernas tillstånd, för att kunna välja politiska lösningar trots att t ex SVT hellre tycker till och beställer opinionsundersökningar av ett folk som är förförda av "hjulen måste snurra" osv. Deras uppgift att förmedla kunskap hänvisas till undanskymd plats, medan underhållning får största utrymmet. Makalöst att shlagertävling är TV:s största satsning! Sov i ro gott folk, ta en öl och mys i soffan,

Kolonialismen  lever fortfarande. Australien var en plats dit dömda kriminella i Storbritannien deporterades.
Idag finns i Australien världens största producenter av uran, trots att landet inte har varken kärnkraft eller kärnvapen. Canada har många urangruvor i marker, dit man deporterat urbefolkningen, indianerna. Canada har kärnkraftverk och anläggningar för arikniing av klyvbart uran  för vapen och reaktorer.
Trots hotet av fossila bränslen pågår jakten efter olja fortfarande, i Afrika, under havet. Det var med oljan 2.a världskriget blev så omfattande. Nästa krig, det som pågår, har inte fått namn än, det kan ju vara det sista. Då finns ingen kvar som kan hitta på ett namn.

Spridning av radioaktiva partiklar leder på sikt till utrotning. Nu försöker alla kärnkraftsföretag slippa undan ansvaret för avfallet, DU i krigen och avfallet spritt genom dumpning i havet, utspädning och spridning med benämningen friklassat material.

Nu säger ju många tillskyndare av kärnkraft att vi själva är radioaktiva, som om det vore ett försvar för att fortsätta vansinnet med kärnkraft. Att förbjuda kremering av människor och djur, vore att ta ansvar för att inte sprida partiklarna som fastnat i vår kroppar. Säker förvaring i 100 år, det borde gå att genomföra.

Kanske inte alla förstått att radioaktivitet kommer från partiklar, och att skydda sig från sådana är knepigt. Att tvätta bort dem, det gör inte att de försvinner, de flyttas bara. Det kallas dekontamineras!

Slutligen ett perspektiv över tid, hämtat från hemsidan "Värmland mot kärnkraft". Jag har lagt till synpunkter i rött.

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade