Vid Visjön i Oviksfjällen

lördag 23 november 2013

Sanningen Arto Lauri intervjuas om sin omvändelse

Skickar vidare en länk till youtube med en intervju med en omvänd tekniker med över 30 års erfarenhet. Engelsk text.
Här är länken, tål att ses några gånger.

Slutsatsen är klar, det är dags att avsluta atomåldern medans tid är.

Nu vill vi se miljömedvetna riksdagsledamöter efter valet, i alla partier. Det får ju inte vara så att Sveriges riksdag vill ta död på arten människa. 2010 års beslut om att ta bort lagen om avveckling förvånade mig verkligen, kunde inte föreställa mig att halva riksdagen tappat kontakt med verkligheten om kärnkraft för att koka vatten!  Hiroshíma, Nagasaki, Fukushima, stackars folk.

Olkiluoto 1 och 2 hankar sig fram, 3 hoppas jag kommer aldrig att laddas om förnuftet segrar.


söndag 17 november 2013

Allan Savory - han vill rädda allt liv på jorden

Vår jord var en gång utan liv, liv uppstod, biosfären skapades genom mutationer från encelliga liv till flercelliga, och utvecklingen på går förstås fortfarande. Den s k intelligenta människan håller nu på att förstöra biosfären med reaktorframställd plutonium, gruvor, asfalt och betong. Ödeläggelse av markområden som skulle kunna försörja oss alla med giftfri mat, energi från solen i form av paneler, vindsnurror och vattenkraft och arbete i byalag och familjer tillsammans. Vettigt vore ju också att avskaffa vapen och utrustning för krigföring, 1945 hette det att vi lärt oss att ingen vinner på krig, det skulle aldrig bli krig mer. Ja vi vet hur det står till nu, krig och våld, psykproblem, narkotika, fredagsmys och ett FN som tappat bort syftet, att lösa konflikter fredligt, att vårda hälsan, skydda barnen ....Allan Savory gästade Åre Sustainable Summit och berättade om Holistic Grazing, en metod att återvinna förstörd mark för växtlighet, som behåller nederbörden och absorberar CO2.
Se och hör på youtube här
Detta inger hopp om en framtid, till skillnad från FNs organ för spridning av kärnkraft, IAEA.
Dags att lägga om "rodret"?

fredag 8 november 2013

Med kärnkraft finns ingen framtid!

I Fukushima pågår den värsta olycka människor orsakat. Kärnbränsleavfall läcker ut från överfyllda uppsamlingstankar, ut i havet, en källa för syre och mat. Tjernobylolyckan pågår fortfarande, sarkofagen läcker, den nya dröjer. Det stängda området kan inte användas på 100-tals år. I Japan ska använt kärnbränsle flyttas, tickande bomber.
På alla platser där uran brutits ligger avfallshögarna kvar och läcker giftiga och radioaktiva ämnen.

Det finns inga lösningar för slutförvar, det enda vi vet säkert är att avfallet måste förvaras i evighet, några miljoner år, skilt från liv och vatten. Första steget bör ju vara att sluta tillverka sådant avfall.

Energibehovet kan lösas med solkraft. Solen ger oss energi i överflöd alldeles gratis. Solen har nästan 10 miljarder år kvar. Att kärnkraft är klimatets räddning är en myt, kärnkraften måste avvecklas innan den avvecklar oss. 

söndag 3 november 2013

Vetenskapens värld sprider vidare falskt hopp i Japan!

Alla som vet, de vet att det kommer att ta tusentals år att sanera mark som förorenats med radioaktivt nedfall efter olyckan i Japan, varav en del inte ens går att mäta med en vanlig dosimeter. Det handlar då om alfapartiklarna, som förkommer i mängd där uran och plutonium sprids. De ämnen kan lätt komma in i växter, som blir mat åt människor och djur och därmed kommit in i näringskedjan. Då hjälper inga rymddräkter och syrgastuber.
Vetenskapsradions artikel kan ni läsa här.

Inte ens marken runt Tjernobyl är användbar, som är en förhållandevis liten olycka jämfört med den som pågår i Japan. Fukushimas pågående olycka har fått en 4 på INES-skalan sedan förra året, dvs en allvarlig inverkan på omgivningen. Tjernobyl-olyckan är bara drygt 27 år idag. De enda utsläpp som noteras för allmänheten är jod och cesium, där cesium-137 anses långlivat, halveringstid ca 30 år, då har den radioaktiva isotopen minskat till hälften. Vad ska man då tänka om kärnbränsleläckage? Uran som kan lösas ut i vatten, varav huvuddelen halveras på 4,5 miljarder år och t.ex. plutonium-239 på 24000 år.¨

Plutonium är det som skrämmer mig mest. Citat ur Nationalencyklopedin

Plutonium är radiotoxiskt, det vill säga kan skada människor genom sin joniserande strålning. ALI-värdet för oralt intag av 239Pu är 40 000 becquerel (Bq) motsvarande högst 17 μg/år: gränsvärdet för inandning (DAC) är 0,1 Bq/m3 luft. Övriga Pu-isotoper är lika radiotoxiska.

Oralt genom munnen, vem tror att man kan tåla 40000 Bq om året? 17 mikrogram, det är ju väldigt lite.
Det högaktiva avfallet i begagnad ångenerator består av de rörpaket som genomströmmats av reaktorvatten, de kan innehålla 4 gram, En generator väger mer än 100 ton och 10% är just rörpaketet.
10 ton rör innehåller alltså kanske 40 000 gram plutonium, nästan 235 000 årsdoser.

Läkare insatta i ämnet strålning hävdar att det inte finns tröskelvärden som garanterar oskadlighet. All strålning är skadlig, doserna du får i dig ackumuleras. Cesium likar natrium och kalium och väte, de ligger i samma grupp i periodiska systemet. Plutonium, som är ett ämne som tillverkas i reaktorer, ligger i samma grupp som järn. Ämnen som ligger i samma grupp, de är så lika att de kan ersätta varandra biologiskt.

En slutsats man borde dra: Japan måste få hjälp att få kontroll över utsläppen omedelbart!
451 reaktorer tickar vidare i 30 länder, de flesta överåriga (Indien kopplade in en y häromdagen, trots protester.
Avfallet drabbar alla. Vi borde få stopp på avfallstillverkningen, som är huvudprodukt, från början avsedd endast för tillverkning av plutonium. Avfallets förvaring i evighet, vem vill ha det i sin trädgård?
Minns ju att övergång från oljeeldning till direktel subventionerades av staten i atomålderns inledning.Nyutgåva av den här boken står på önskelistan! Den förklarar bäst!
Rosalie Bertell fick Right Livelihood Award 1986, läs här

Hon hade rätt om alfapartiklarna och degeneration. Basra och Falluja har bombarderats med uran.


Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade