Vid Visjön i Oviksfjällen

måndag 27 oktober 2014

Varför inte kärnkraft?Det många inte vet, det många vet, men aldrig berättar! 

Avfall som utgörs av använt kärnbränsle innehåller stora mängder plutonium (Pu), det är i reaktorer som det mesta som finns idag har tillverkats och fortfarande tillverkas. Pu-239 var ursprungliga målet med kärnkraftsreaktorer,  Att upparbeta avfallet, dvs att avskilja Pu, gör att man får en verkligt stor avfallshög som kan explodera. 0, 5 kg Pu-239 räcker för en bomb. 1 kg som klyvs momentant motsvarar 17 000 ton TNT. 

Ingen  nämner att de flesta isotoperna av Pu avger alfapartiklar, ingen dosimeter märker ju sådan strålning! Alfapartiklar tränger inte ens igenom ett papper, ofarligt alltså brukar en del hävda. Inget papper i blodomloppet skyddar DNA. Energirika partiklar slår av båda strängarna. Kan bli sittande länge och ger förr eller senare cancer.

Hälsoeffekter av Pu. ALI oralt 0,17 mikrogram (motsvarar 40 000 Bq), inandning 0,2 Bq/m3
Alfvén menade att varje kWh är en döds-dos för människa. Slutsatsen blir ju då att kärnkraft är brott mot allt liv på planeten, inte bara mot mänskligheten. 
Icke upparbetat avfall måste förvaras i evighet är en slutsats, då Pu-239 halveras på 24 411 år, Pu-244 halveras på 81 000 000 år. Källa: Artikel i NE om Pu..

Slutsats av detta: Avfallet måste förvaras torrt och forskning, inte elproduktion för då blir det ju bara mer avfall, Målet för forskningen ska vara att lösa Pu-problemet, dvs Pu måste oskadliggöras. Dessa kunskaper borde ju leda till omedelbar avstängning av kärnkraftverken, eller hur? Notan blir bara högre, ju längre det dröjer.

Vadå, bra för klimatet? Ja så klart, en jord utan människor fixar sig själv! Den får börja om från början! Det är antagligen inte bara människor som utrotas på sikt.
Efter oss, syndafloden!  Det sa en gång madame de Pompadour., som 1721 -1764 var älskarinna åt Ludvig XV. 

Den som hävdar att kärnkraft räddar oss från klimatförändring borde låsas in!
I själva verket, hela kedjan med urangruvor o s v är brott mot liv på planeten!

Avfallsspridning förutom härdsmälta och poolsmälta (Tjernobyl och Fukushima pågår) är de osynliga utsläppen genom avgasröret ut i luften och genom kylvattnet ut i hav och floder!

DU i ammunition och pansarvagnar. DU sprids av amerikanska vapen, vapenindustrin tar hand om DU gratis! DU = Urans-238, nästan 100%, så rent det kan bli.
Metallgöt från Studsvik bör uppmärksammas, Studsvik AB får smälta ner utrustning från kärnkraftverk, späda ut med annan metall, så kan materialet friklassa med stöd av SSM. Metallgöten säljs till företag som ej vill bli avslöjade, för då skulle ju ingen köpa deras produkter. Affärshemlighet!
Områden där kärnkraftverken ligger bör isoleras några hundra år, lämpligt med en 1 mils radie. I området kan ju lågdosavfall förvaras. Cesium-137 som fälls ut varje timme, halveras på 30 år. Ställer till med problem för de som äter mat i från nedfalls-områden. 

I natt jag drömde något, som jag aldrig drömt förut: FN förbjöd kärnkraft, kärnvapen och spridning av radioaktiva ämnen, 

onsdag 10 september 2014

Hoppas, hoppas!

Så är det dags att rösta igen. Hoppas att svenska folket tänker på miljön och klimatet, inga fler jobb behövs, vi jobbar alldeles för mycket. Vi tömmer våra naturresurser, gräver upp det som borde var skilt från liv, typ uran, och tillverkar livsfarligt avfall i reaktorer genom atomklyvning, varvid vi skapar plutonium, det farligaste ämne som finns.
Är det så att vi fått veta för lite om avfallet?

Det plutonium som bildas vid klyvning av uran-235 var önskvärt för bomber, plutonium-239. 1 kg av detta ämne som klyvs momentant motsvarar 17000 TNT! Minst 0,49 kg krävs för en bomb, ryms i en ölburk.

Nationalencyklopedin har följande uppgifter om plutonium, Pu.
ALI för intag oralt: 17 mikrogram (motsvarar 40 000 Bq) och DAC (inandning) 0,2 Bq/m3!
Alla Pu-isotoper lika radio-toxiska.
Pu-239 halveras på 24 400 år, Pu-444 på 80 miljoner år.
Slutsats av detta: Ett slutförvar av använt kärnbränsle med plutonium kvar (ej upparbetat alltså) blir ju fullständigt orimligt att satsa på. KBS3 kanske kan omvandlas till ett förvar av lågaktivt material, som så småningom blir helt fritt från strålning inom 100 år. Då behövs inga koppar-kapslar,
Nils-Axel Mörner föreslår torr förvaring i urberg, Hard Rock Deposit, Ladda ner här.
DRD. Då blir materialet återtagbart och framtida forskning kan då lösa avfallsproblemet under förutsättning att forskningen inriktas på det problemet utan att tillverka mer avfall. En anläggning för hela världens forskare, alla hjälper till att betala. Det vore värt att satsa på.

Avfallsproblemet borde varit löst innan första reaktorn fick startas. Vi hade en sådan lag ett litet tag.
Men ...

Plutonium, liksom uran, radium, radon och polonium avger strålning av alfapartiklar, som en del anser ofarlig, då den inte tränger igenom ens ett papper. Alfapartiklar inne i levande kroppar kan skada betydligt värre än de andra, beta och gamma, 20 gånger större risk för skador, bl a på DNA.
Användning av uran-238, s.k. utarmat uran i vapen och pansar har satt otroliga spår i länder där USA använt bomber sedan 1990-talets krig i Balkan och Mellanöstern, Iraksjukan bland veteraner, missbildade foster i Falluja och Basra i Irak.
Utarmat uran är avfall efter anrikning av u-235, den klyvbara sorten, från 0,72% till 4-5% för bränsle till reaktorer och 90% för bomber. Uranbomber är dyra, billigare med plutonium, som kan utvinnas ur använt kärnbränsle.

Alfapartiklar - tränger inte igenom ett papper, alltså inte heller en dosimeter eller vanliga strålningsmätare, som registrerar betastrålning.

Kärnkraft för att värma vatten, ett brott mot mänskligheten och allt liv på planeten, omnicide. 1 kWh motsvarar en dödsdos för människa. Är det något att skryta med, som man gör på IAEAs hemsida.
En ny reaktor, O3 i Finland ska producera dubbelt så mycket avfall som de två första.. Den har försenats, skulle varit i drift 2009, men förhoppningsvis får den aldrig laddas. Då kan den bli ett "Wasa"museum, med den skillnaden att den inte förolyckats. En havererad reaktoranläggning bör ju omges av förbjudet område på flera mils avstånd, Fukushima t ex. Strömmar det ut plutonium i havet där?

Vi borde få en politisk utveckling som leder till att vi måste leva på det som förnyas. Återvinning av metaller för att göra redskap för matproduktion, inte vapen och krigsmaskiner t ex. Ekologisk odling av mat på våra utmärkta jordar. Hästar i stället för traktorer! Paradiset är inom räckhåll!

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade