Vid Visjön i Oviksfjällen

lördag 23 november 2013

Sanningen Arto Lauri intervjuas om sin omvändelse

Skickar vidare en länk till youtube med en intervju med en omvänd tekniker med över 30 års erfarenhet. Engelsk text.
Här är länken, tål att ses några gånger.

Slutsatsen är klar, det är dags att avsluta atomåldern medans tid är.

Nu vill vi se miljömedvetna riksdagsledamöter efter valet, i alla partier. Det får ju inte vara så att Sveriges riksdag vill ta död på arten människa. 2010 års beslut om att ta bort lagen om avveckling förvånade mig verkligen, kunde inte föreställa mig att halva riksdagen tappat kontakt med verkligheten om kärnkraft för att koka vatten!  Hiroshíma, Nagasaki, Fukushima, stackars folk.

Olkiluoto 1 och 2 hankar sig fram, 3 hoppas jag kommer aldrig att laddas om förnuftet segrar.


söndag 17 november 2013

Allan Savory - han vill rädda allt liv på jorden

Vår jord var en gång utan liv, liv uppstod, biosfären skapades genom mutationer från encelliga liv till flercelliga, och utvecklingen på går förstås fortfarande. Den s k intelligenta människan håller nu på att förstöra biosfären med reaktorframställd plutonium, gruvor, asfalt och betong. Ödeläggelse av markområden som skulle kunna försörja oss alla med giftfri mat, energi från solen i form av paneler, vindsnurror och vattenkraft och arbete i byalag och familjer tillsammans. Vettigt vore ju också att avskaffa vapen och utrustning för krigföring, 1945 hette det att vi lärt oss att ingen vinner på krig, det skulle aldrig bli krig mer. Ja vi vet hur det står till nu, krig och våld, psykproblem, narkotika, fredagsmys och ett FN som tappat bort syftet, att lösa konflikter fredligt, att vårda hälsan, skydda barnen ....Allan Savory gästade Åre Sustainable Summit och berättade om Holistic Grazing, en metod att återvinna förstörd mark för växtlighet, som behåller nederbörden och absorberar CO2.
Se och hör på youtube här
Detta inger hopp om en framtid, till skillnad från FNs organ för spridning av kärnkraft, IAEA.
Dags att lägga om "rodret"?

fredag 8 november 2013

Med kärnkraft finns ingen framtid!

I Fukushima pågår den värsta olycka människor orsakat. Kärnbränsleavfall läcker ut från överfyllda uppsamlingstankar, ut i havet, en källa för syre och mat. Tjernobylolyckan pågår fortfarande, sarkofagen läcker, den nya dröjer. Det stängda området kan inte användas på 100-tals år. I Japan ska använt kärnbränsle flyttas, tickande bomber.
På alla platser där uran brutits ligger avfallshögarna kvar och läcker giftiga och radioaktiva ämnen.

Det finns inga lösningar för slutförvar, det enda vi vet säkert är att avfallet måste förvaras i evighet, några miljoner år, skilt från liv och vatten. Första steget bör ju vara att sluta tillverka sådant avfall.

Energibehovet kan lösas med solkraft. Solen ger oss energi i överflöd alldeles gratis. Solen har nästan 10 miljarder år kvar. Att kärnkraft är klimatets räddning är en myt, kärnkraften måste avvecklas innan den avvecklar oss. 

söndag 3 november 2013

Vetenskapens värld sprider vidare falskt hopp i Japan!

Alla som vet, de vet att det kommer att ta tusentals år att sanera mark som förorenats med radioaktivt nedfall efter olyckan i Japan, varav en del inte ens går att mäta med en vanlig dosimeter. Det handlar då om alfapartiklarna, som förkommer i mängd där uran och plutonium sprids. De ämnen kan lätt komma in i växter, som blir mat åt människor och djur och därmed kommit in i näringskedjan. Då hjälper inga rymddräkter och syrgastuber.
Vetenskapsradions artikel kan ni läsa här.

Inte ens marken runt Tjernobyl är användbar, som är en förhållandevis liten olycka jämfört med den som pågår i Japan. Fukushimas pågående olycka har fått en 4 på INES-skalan sedan förra året, dvs en allvarlig inverkan på omgivningen. Tjernobyl-olyckan är bara drygt 27 år idag. De enda utsläpp som noteras för allmänheten är jod och cesium, där cesium-137 anses långlivat, halveringstid ca 30 år, då har den radioaktiva isotopen minskat till hälften. Vad ska man då tänka om kärnbränsleläckage? Uran som kan lösas ut i vatten, varav huvuddelen halveras på 4,5 miljarder år och t.ex. plutonium-239 på 24000 år.¨

Plutonium är det som skrämmer mig mest. Citat ur Nationalencyklopedin

Plutonium är radiotoxiskt, det vill säga kan skada människor genom sin joniserande strålning. ALI-värdet för oralt intag av 239Pu är 40 000 becquerel (Bq) motsvarande högst 17 μg/år: gränsvärdet för inandning (DAC) är 0,1 Bq/m3 luft. Övriga Pu-isotoper är lika radiotoxiska.

Oralt genom munnen, vem tror att man kan tåla 40000 Bq om året? 17 mikrogram, det är ju väldigt lite.
Det högaktiva avfallet i begagnad ångenerator består av de rörpaket som genomströmmats av reaktorvatten, de kan innehålla 4 gram, En generator väger mer än 100 ton och 10% är just rörpaketet.
10 ton rör innehåller alltså kanske 40 000 gram plutonium, nästan 235 000 årsdoser.

Läkare insatta i ämnet strålning hävdar att det inte finns tröskelvärden som garanterar oskadlighet. All strålning är skadlig, doserna du får i dig ackumuleras. Cesium likar natrium och kalium och väte, de ligger i samma grupp i periodiska systemet. Plutonium, som är ett ämne som tillverkas i reaktorer, ligger i samma grupp som järn. Ämnen som ligger i samma grupp, de är så lika att de kan ersätta varandra biologiskt.

En slutsats man borde dra: Japan måste få hjälp att få kontroll över utsläppen omedelbart!
451 reaktorer tickar vidare i 30 länder, de flesta överåriga (Indien kopplade in en y häromdagen, trots protester.
Avfallet drabbar alla. Vi borde få stopp på avfallstillverkningen, som är huvudprodukt, från början avsedd endast för tillverkning av plutonium. Avfallets förvaring i evighet, vem vill ha det i sin trädgård?
Minns ju att övergång från oljeeldning till direktel subventionerades av staten i atomålderns inledning.Nyutgåva av den här boken står på önskelistan! Den förklarar bäst!
Rosalie Bertell fick Right Livelihood Award 1986, läs här

Hon hade rätt om alfapartiklarna och degeneration. Basra och Falluja har bombarderats med uran.


fredag 18 oktober 2013

Läget förvärras i Fukushima

Tyfonen Wipha drabbar även Japan. Höga värden från betastrålare, högre än någonsin i vatten utanför det förstörda kärnkraftverket Fukushima. En evig mardröm.
Varför bygger de inte en stor mur runt hela anläggningen så att inget vatten kan slippa ut? De må ju gå att anlägga värmeväxlare, så att kontaminerat vatten inte slipper ut. Det har gått mer än 2½ år nu.

Ny rapport idag finns här.torsdag 17 oktober 2013

Fukushima pågår - Tjernobyl pågår - nästa börjar när och var?

Three Mile Island 2 startades 21 april 1978 och havererade 28 mars 1979, hur osannolikt var det? Olyckan orsakades av att personalen i kontrollrummet trodde att de hade för mycket vatten i kylsystemet och därmed stängde av det. Man hade inte bråttom att ta sig in i reaktorn, det tog flera år innan man konstaterat att härden smält. Utsläppen den dagen motsvarade vad som får släppas ut på 1 år. Slutsats, världens 400 reaktorer som forfarande används släpper ut 400 "harrisburg" per år.
Utsläppen från de pågående är betydligt större.


40000 människor hade rally emot att kärnkraftverken ska startas igen, i Tokyo!

“We need to win back a world where our future children can live.”
"Vi behöver återvinna en värld där våra framtida barn kan leva"
Med fortsatt kärnkraft kommer vi att dö ut, på slutet klädda som på bilden. Det räcker inte med skyddskläder när all mat är förgiftad.

Nu överväger tydligen världens hälsodepartement (om hälsa nu är deras mål, det är väl tveksamt) att höja tillåtna gränser för innehåll av radioaktiva partiklar i mat. Med tanke på svårigheten att mäta alfapartiklar, de tränger inte igenom oskadad hud eller ett papper, så kan det i mat finnas alfa-strålare, sådana mäter man förstås inte. Rätta mig om jag har fel.

Det är dags att avveckla kärnkraft genast, då avfallet innehåller plutoniumisotoper, varav Pu-239 är den som gör avfallet evigt farligt med halveringstid 24119 år. Pu är dessutom extremt giftigt.
Det blir ju inte billigare att lagra avfall om man fortsätter producera. Ca 58% av använt kärnbränsle är just den isotopen. 4,9 kg räcker för en bomb. Ryms i en burk för 2,5 dl. 1 kg motsvarar ca 17000 ton trotyl.

Att avveckla nu skulle innebära att kapital strömmar över till förnyelse bar energi, som bygger på solenergi.
Solen ger energi i evighet, skickar inga räkningar. Solpaneler fungerar faktiskt i Norrland också, jag har en ficklampa med solpanel, den använder jag mest på vintern. Den har en dynamo också om det skulle vara mörkt när batteriet behöver laddas. Kanske det skulle vara möjligt att alla hus har både vindsnurra och solpanel, så kan man riva alla fula elstolpar! Tanken är fri!

Det är solen som ger växter energi att göra om koldioxid till syre, fotosyntes. Det är solen som driver vinden, får vatten att stiga upp och bli moln, som blir regn, destillerat vatten som drar med sig alla giftiga partiklar vi människor skapar och inbillar oss att de försvinner för vi ser dem inte.


måndag 2 september 2013

Ska Obama få starta nytt krig i Mellanöstern?

Sarin är ett massmordsvapen som försätter inte bara militärer i icke-stridbart skick, döden för alla som inte omgående får behandling.. Efter andra världskriget avtalades om  förbud, trodde jag, har trott ända tills idag. Enligt Nationalencyklopedin har USA och Ryska Federationen erkänt att de har kemiska vapen (C-stridsmedel). Då kan verkligen undra över Obamas motiv för att gå in Syrien och upprepa vad USA åstadkommit i Balkanländerna, Irak och Afghanistan på senare år. Inte fred, frihet och välstånd i alla fall. Det är kanske 4 världskriget som pågår?  Vad gör Förenta Nationerna idag, ingenting?
Och vi i Sverige deltar i detta genom vår utrikesminister och riksdag!
Användande av ett annat utrotningsmedel ingår i USA:s arsenal, nämligen uranvapen och uran även i pansar. Det kallas DU  och är ett allmordsmedel. DU betyder Depleted Uranium, dvs utarmat uran, vilket innebär att det är nästan 100% rent  uran-238 (icke klyvbar), ett avfall efter isotopanrikning för att få tillräckligt hög halt av uran-235 för att få gång klyvningen i kärnreaktorer. Uran-235 utgör endast 0,72% av uranmalm, för kommersiell drift ökas halten till ca 4%, för vapen till 85-90%. Numera är det mera ekonomiskt att göra bomber av plutonium-239, som tillverkas i vanliga reaktorer och kan utvinnas ur använt kärnbränsle, s k upparbetning.  Allmord innebär artutrotning, ordet finns i boken "Ingen omedelbar fara - en prognos för en radioaktiv värld", skriven av Rosalie Bertell.
Att tillverka plutonium-239 var den ursprungliga användningen av kärnreaktorer i USA, under de 6 första åren togs inte överskottsvärmen till vara i form av el.
Avfallet DU misstänks ha orsakat ovanligt många missbildade foster i bl a Falluja och Basra, som båda utsatts för stora mängder urandamm. Även soldater som deltagit i krigen har blivit sjuka. Jag läste för några år sedan om en man som tvättat pansarvagnar i Kuwait 1991. Han dog i skelettcancer 2007, troligen till följd av intag av uran. Uran är en metall, som är vattenlöslig och giftig, avger alfapartiklar vid det radioaktiva sönderfallet, partiklar som är stora och energirika slår av DNA helt och hållet och på sikt kan ge upphov till cancer. Njurskador kommer tidigare.
Det är Förenta Nationerna som tillåter USA att använda uran i vapen och pansar. Kärnkraftsindustrin gör sig kvitt ett avfall efter bränsletillverkningen, man kan förstå att den verksamhetens trotjänare är lättade.
På 60-talet gav staten ut en skrift "Om kriget kommer" till alla. Vi fick lära oss om A- B- och C-stridsmedel.
A står för Atomic, dvs kärnvapen. B för Biologic, dvs medel som gör människor sjuka i bästa fall och C för Chemical, dit hör även avlövningsmedel.
Vi fick också brickor att ha som halsband med namn och födelsenummer så att det skulle bli lätt att veta vem man hittar död. Brickan kunde brytas, så att en del alltid fanns kvar på liket.
Aldrig mera krig?
I en tid när kommunikationer förbättrats genom internet, hur kan politiker inte förstå vad som pågår?
Klimathotet är viktigare än prestigen, hjälp Japan att stänga in utsläppen från Fukushimas havererade reaktorer och bränslepooler, sluta tillverka och exportera vapen hit och dit. Mera moral och etik behövs!
Samla in alla vapen som redan finns! Stäng alla kärnreaktorer och ta hand om det livfarliga avfallet, stoppa inte det i bergen, det är som att sopa skräp under mattan. Riv inte kärnkraftverken, det innebär spridning av radioaktiva partiklar. Bygg sarkofager kring dem och se till att sarkofagerna underhålls.

Om barnen i Basra och Falluja

Mer om barnen i Irak

Vi behöver börja odla giftfri mat i stället för att tillverka prylar, då hinner föräldrar ta hand om sina barn och ge dem det de behöver mest, en outsinlig kärlek, som tar bort behovet av prylar, psykofarmaka, narkotika och adrenalinpåslag.

onsdag 7 augusti 2013

Bärtider - man hoppas att inga nedfall pågår.

Tror ni att man får veta hur det står till?
I Finland har man bättre koll. Sverige har 29 mätstationer för att kolla nivån på strålning. Finland har fler, 255 st. Man pekar på en punkt och ser nivån mikrosievert per timme. Hur mycket tål man? Vi ser att i Japan tål man mer när det har hänt en katastrof, man höjde gränsen för barn med en faktor 10.

Här en länk till STUKs övervakningskarta. Bilden nedan är en bild.


Sverige har 28 mätstationer och 6 stationer med luftfilter, dessa är långsammare men mer exakta.
24 april var halten Cs-137 något högre (förstås inte farlig för människor står det, hur vet de det?).
Läs själv här. Jag blir faktiskt lite nervös av att myndigheterna tar så lätt på det där med strålning.
Det finns ingen exakt gräns som garanterat gäller, ingen dos är säker.

På den finska kartan kunde man se förhöjd nivå på Åland och nära Lovisa kärnkraftverk idag. Åland ligger illa till, mellan tre kärnkraftverk.

Så här kan det bli i bloggen, när man plockat bär i en vecka. Man hoppas att det inte kommit tillskott, Tjernobyl varar än. Renarna i norra Jämtland stödutfodras fortfarande för att få ner Bq-talet. Olyckan gjorde att gränsen sattes 3 gånger högre, från start skulle 300 Bq/kg ej överskridas, nu gäller fortfarande 1500.
Fukushimas utsläpp till havet pågår och tycks öka katastrofalt. Det är förstås hopplöst att få stopp på att föroreningar sprids efter en kärnkraftsolycka, när inte hela anläggning kan avskiljas från omgivningen redan första dagen. Hur länge till skall drift av kärnkraft få hålla på? Det måtte vara billigare att stänga av innan olyckan är framme.

torsdag 20 juni 2013

Almedalsveckan 2013I samma vecka som Ovikenveckan 30 juni-7 juli samlas folk i Visby till traditionell politisk vecka.
Folkkampanjen har sänt ut ett digert program, som börjar på min födelsedag 2 juli och pågår till 5 juli i St. Hansskolan. Vi är alternativet för dig som vill något annat.
Vi är alternativet för dig som tror på en framtid för världen
Vi är alternativet för dig som vill arbeta tillsammans med andra för att nå målet
Det är dags nu för omställning av samhället från miljömord till livsvänligt. 
Nu är det vi som ska finna politiker som vill finna vägen till ett samhälle fritt från våld, hat,  överkonsumtion och krig! 
Vårt land ingår i den rika världen, den del av världen som förbrukar 80% av resurserna, medan 80% av världens folk får resten, dvs dela på 20%. om nu alla ska dela på allt, då måste de rika bjuda till!
Tips: Slopa vapenindustrin och krigen, stoppa kemiföretagen som förgiftar miljön, tillbaka till naturen. Stäng gruvorna, börja återvinna! Stäng av reaktorerna som tillverkar livsfarligt avfall! Mer tid för familjen att ta hand om varandra! Planekonomi kanske

Det är svårt att tänka nytt! Men det är nödvändigt!

lördag 18 maj 2013

Jag var i Stockholm den 20 april och deltog i Fältbiologernas utmärkta demonstration mot gruvboomen och dålig asylpolitik.
Vi samlades på Norra Bantorget och marscherade till Sergels Torg.
Bästa reportaget hittar ni här.


Banderollen var med i tåget!onsdag 24 april 2013

Kärnkraftens utsläpp och avfall!

Modernisering har ersatt ordet uppgradering! Reaktorkärlen kan man inte byta ut, de är byggda innan inneslutningen tillverkades. I Belgiens Doel 3 ha man hittat 8000 sprickor i reaktorkärlet, det borde ju betyda att brottanvisningar bildats. Uppgradering innebär ökad termisk belastning, metaller utvidgas och krymper med temperaturen, vilket blir särskilt tydligt vid snabbstopp. Större risk för sprickor?
Utbytta ångeneratorer mm är avfall, som fraktas med Sigyn. Ånggeneratorer, ca 110 ton, varav 10 ton är högaktivt (rören som reaktorvatten har genomströmmat) fraktas till Studsvik för recycling! Nedan en bild av en generator som inte fick komma hit från Kanada, transporten stoppades av folks protester mot transport genom de stora sjöarna.
Utspridning genom utspädning. Var det så det skulle gå till? Så står det antagligen inte i den (eventuellt) befintliga MKB:n som gjordes före första uppkoppling till elnätet på 70-talet. Då det var förstås förbjudet i lag att starta reaktorn innan avfallsfrågan lösts. Så vi skulle alltså ha klarat oss bättre utan kärnkraft!
Så väldigt mycket pengar som lagts ner, kunde väl använts bättre! Eller hur?
Det var svårt att komma till Vattenfalls hemsida idag, hamnade hela tiden på sidan där man uppmanas skriva el-avtal. Jag har fått tre sådana påstötningar via postförsändelse, jag blir faktiskt förbannad!

Tror vi på att det finns framtid om vi har kärnkraften kvar?  Det är ju väldigt tveksamt. Säker blir kärnkraften aldrig, miljövänlig är den inte alls. Avfallet kan aldrig slutförvaras, det måste tas om hand i evighet. Ju mer jag lär mig om detta, ju mer förstår jag att avfallstillverkningen måste upphöra, och pengar läggas på förvaringen.
Utsläppen av radioaktiva partiklar syns inte, smakar inte, luktar inte, men finns ändå!

2 timmars bortfall av el. det leder till härdsmälta inom några timmar och därav en vätgasexplosion.

Digitaliserade kontrollsystem, fungerar de i alla lägen. 


Anledning till oro? Jo, i allra högsta grad!Läs och begrunda uppgifter på hemsidan nedan! 


Kopierat från hemsidan på förmiddagen den 24 april 2013 nedan. 

RINGHALS

Aktuellt driftläge

Ringhals produktion januari - mars 2013: 7 757 GWh
Nedan visas aktuellt driftläge och aktuell produktion på Ringhals. Diagrammet uppdateras kontinuerligt med aktuella driftdata, se tidsangivelsen. Textinformationen uppdateras under kontorstid.

Ringhals 1
Normal produktion. R1 kommer att ligga på 85 procent effektnivå fram till revisionen. Anledningen till den reducerade effekten är ett jordfel på en 314-ventil (reaktorns avblåsningssystem). Revisionen startar den 28 april.
Ringhals 2
Normal produktion. Maxeffekten kommer att ligga på 94 procent fram dess att en ombyggnad av ventiler i hjälpmatarvatten-systemet är genomförd.
Ringhals 3
Full effekt.
Ringhals 4
Full effekt

Pågående projekt på Ringhals

De senaste fem åren har Ringhals genomgått en omfattande modernisering. I genomsnitt har fem miljoner kronor investerats varje dag i åtgärder som gör Ringhals säkrare, effektivare och mer långlivat.
Vi får idag ut mer el ur samma mängd bränsle, reaktorerna är säkrare nu än när de en gång byggdes och kan drivas i ytterligare 15-25 år med goda miljöegenskaper.
Från 2002 och framåt har 18 miljarder kronor satsats i miljö- och säkerhetsuppgradering, livstidsförlängning och förstärkning av det fysiska skyddet. Dessutom går 4 miljarder till åtgärder som möjliggör effekthöjningar.
Vi kommer att investera ytterligare ett antal miljarder kronor de närmsta åren och det ska ge oss en drifttid på minst 50 år för våra reaktorer.
Investeringar för framtiden
Hittills har kraftverket producerat mer än 700 TWh el, tillräckligt för att försörja hela Sverige med el under fem år. Ringhals har ännu inte passerat hälften av sin möjliga produktion och kommer att spela en viktig roll som elproducent under många år framöver.
Vårt mål är också att öka produktionen med 3 TWh från dagens nivå, till en årsproduktion på 31 TWh. Produktionsökningen innebär ungefär lika mycket el som en stad av Göteborgs storlek använder på nio månader.
Ökningen sker på flera sätt – genom effektökningar, verkningsgradsförbättringar samt genom att skapa förutsättningar för att kunna hålla en hög och konstant produktion i våra anläggningar.
Nya säkerhetskrav
Från 1995 och framåt har säkerhetsmyndigheten skärpt kraven på de svenska reaktorägarna. Anläggningarna ska anpassas till den säkerhetsnivå som råder för nya, moderna kärnkraftverk, och det kräver ombyggnader och förstärkningar av säkerhetssystem. Arbete med detta pågår sedan flera år och åtgärderna ska vara genomförda senast 2015. Dessa säkerhetsmoderniseringar går under namnet övergångsplanerna.
Modernisering för miljarder
Åtta mycket stora moderniseringsprojekt har genomförts de senaste fem åren och dessutom flera hundra mindre projekt.
Ringhals 1
Fördubbling av viktiga säkerhetssystem har skett genom att ett extra reaktorskyddssystem har installerats liksom två nya oberoende kylstråk för kylning av reaktorn. Tack vare en ny bufferttank minskar både vattenförbrukningen och utsläppen av radioaktiva ämnen.
Under revisionerna år 2011 och 2012 har sex nya lågtrycksturbiner installerats. Miljökvalificering av kablage pågår liksom förstärkning av automatisk borinsprutning.

Ringhals 2
Anläggningens instrument- och kontrollutrustning har bytts ut mot ny digital teknik, inklusive hela kontrollrummet och simulatorn.
Två nya mjukvarubaserade instrument- och kontrollsystem – ett system som hanterar blockets säkerhetsfunktioner och ett system som styr övriga driftfunktion – har ersatt de tidigare 23 analoga systemen. Nya separerade säkerhetsrelärum har byggts i de befintliga relärummen. Allt för att öka säkerheten och samtidigt tåligheten mot yttre påverkan som brand och jordbävning. Dessutom har kontrollrumspersonalen fått en öppnare arbetsmiljö och bättre överblick över processystemen.

Ringhals 3
Ringhals 3 är den reaktor på Ringhals som de senaste tio åren noterar de jämnaste och högsta produktionsresultaten. En del av förklaringen ligger i att moderniseringsarbetet har spridits ut under fler år. Ånggeneratorerna byttes exempelvis redan 1995. Åren 2006 och 2007 moderniserades turbinanläggningen och 2010 infördes digital teknik för övervakning av reglering av turbinsystemen. 2012 byttes högtrycksturbiner.

Ringhals 4
Revisionen 2011 på Ringhals 4 var den innehållsrikaste avställningen någonsin på Ringhals. I reaktorinneslutningen byttes ånggeneratorer och tryckhållare, i turbinanläggningen gjordes också stora moderniseringar och komponentutbyten samtidigt som turbinernas skydds- och reglersystem byttes mot ny digital teknik.
Åtgärderna ger de tekniska förutsättningarna för att, när så beslutas, öka anläggningens termiska effekt med 18,6 procent till 3300 MW. Blocket har snart 30 års säker och stabil drift bakom sig och med de nya komponenterna finns tekniska förutsättningar att köra vidare i ytterligare minst 20 år.

Starkare fysiskt skydd
Nya och strängare krav ställs på de svenska kärnkraftverkens fysiska skydd mot intrång, sabotage eller annan påverkan, ett resultat bland annat av terrorattackerna i USA 2001. Det handlar om en kombination av tekniska, organisatoriska och administrativa åtgärder samt skärpta regler för kontrollerat och registrerat tillträde.

måndag 8 april 2013

50 år till med kärnkraft?

S-kongressen avslutning ger inte mycket hopp om en framtid för liv på jorden. Kärnkraft i 50 år till, det är ju sanslöst länge i ett land med utpräglad kvartalsekonomi och i en förtröstan att det man glömt inte längre är farligt.
Nu finns det bara ett litet parti kvar att rösta på nästa år, som vill avveckla nu, såvida inte Gudrun Schyman kommer igen med F! Eftersom kärnkraft inte alls  är så koldioxidfri, som en del hävdar, framför allt de som är insyltade i den sortens verksamhet. Atomer för fred! Ha!

Avveckla nu, medan resurserna finns och inget allvarligt ännu hänt förutom det dagliga nedfallet, det är ju mitt råd.

Idag meddelas att det har läckt ut avsevärda mängder förorenat vatten från Fukushima. Använt kärnbränsle innehåller giftigt och radioaktivt plutonium, årligt oralt intag för människa 17 mikrogram, för intag genom lungan räcker det med 0,1 mikrogram för dödlig dos. Jag tror inte att någon människa testat detta förstås.

Läs här (engelska):

Where did it go?: Workers examine an underground tank Saturday that leaked 120 tons of highly radioactive water at the Fukushima No. 1 nuclear plant in the town of Okuma.

Arbetare undersöker, vart tog det vägen? 120 ton mycket radioaktivt vatten vid det havererade känkraftverket Fukushima Daiichi (no 1) har läckt ut i marken. Ca 800 meter från havet.
710 000 000 000 Bq. Cesium har separerats bort. Plutonium 239 halveras på 24000 år, den längsta Cs-isotopen halveras på 30 år och anses vara miljöproblem i hundratals år.
Av Japans elproduktion 2012 stod kärnkraft för 2%. 50 reaktorer är "Operational" enl. IAEA.

Dags att ta hoten mot oss på allvar nu?

När kommer nästa olycka? Ingen kan förutse det, det kan ju hända precis när som helst. I Belgiens finns en reaktor med 8000 sprickor i reaktortanken." Operational"  enligt IAEA. Den borde ju stoppas genom förbud  om myndigheten jobbar för säkerhet mot strålning, istället för att jobba för ytterligare ökning och spridning av atomklyvning. IAEA har inte lämnat sin inställning de skaffade sig på 50-talet, när vi alla var berusade av atomålderns fördelar. Nu vet snart alla att den måste avslutas om det ska bli fortsatt liv på den här planeten.
När går bussen till Mars förresten?

torsdag 21 mars 2013

Riksdagen och gruvindustri.

Var kommer människan in?


Riksdagsdebatt om bl a uranbrytning igår, deprimerande att höra alliansens fasthållande vid traditioner från 1600-talet, 1637 exakt, då Axel Oxenstierna (f 1583) inrättade Bergsstaten med syfte att få igång brytning av material för kanoner i första hand.

Traditionen att rusta för krig har pågått i Sverige sedan dess. Under andra världskriget behövde Hitler mycket järn, kanske vi slapp ockupationen tack vare järnexporten över Narvik? Jag föddes just innan kriget började och i skolan läste vi historia bara fram till första världskriget, och datorerna var inte uppfunna, så det var inte lika lätt som idag att få information.
På 50-talet byggde Saab Flygande Tunnan, sedan kom Lansen, Viggen och nu Gripen, som säljs till andra länder med mutor inblandade. Sverige exporterar mest vapen per invånare i världen.
Vi har haft allmän värnplikt, den borde införas igen. Legosoldater borde vi inte ha.
Fred trodde vi skulle det bli för evigt när FN återkom 1946. Hur gick det?

Om vi skulle ställa om, så kunde vi börja med att lägga ner vapenindustri i hela världen, det skull omgående minska utsläpp av CO2.
I Sverige kan vi stänga några gruvor, först de gruvor som hotar bebyggelser, Kiruna och Gällivare.
Folket får bo kvar och börja plocka bär, odla sin egen mat, ställa om. De stängda gruvorna kan bli förvaringsplats för radioaktiva sopor och använt livsfarlig kärnbränsle, det ger många tillfällen för korta arbetspass.

Kärnkraft måste avvecklas, visst vore det lämpligt att göra det på ett planerat sätt, hellre än att invänta en härdsmälta, som skulle innebära att 3 eller 4 reaktorer tas ur drift samtidigt. Det kan hända överallt där reaktorer finns.
Fukushima idag:
Arbetare skaffar blyplåtar för att minska bestrålning av sina dosimetrar, gör att de kan jobba kvar längre vid det havererade kärnkraftverket än vad som anses vara max dos för ett år. Med tanke på att doserna redan har anpassats efter behov, snarare än av säkerhetsskäl, det finns inget säkert tröskelvärde, all strålning är riskabel.
Det finns folk som bor kvar i områden utanför evakueringszonen, där årlig max dos kan uppnås på 3-4 dagar, de har kanske ingen möjlighet att flytta och får inte ta del av några ersättningar.
Arbetare i kärnkraftverk som uppnår sin årliga dos, brukar få semester resten av året. Många  kärnkraftsarbetare är från bemanningsföretag även i Sverige. Enligt dokumentären "Världens Säkraste Kärnkraft" kommer några tusen kärnkraftsrallare till Sverige varje sommar.

Att bryta alunskiffer måste förbjudas av miljöskäl! Att köra kärnkraftsreaktorer måste förbjudas av miljöskäl. Synd att formuleringarna av förslaget inte ändrades från gruvbrytning till alunskifferbrytning och dito  prospektering. Skiffern ligger där det finns kalklager som gör att vi här har landets bästa odlingsbetingelser. Det är ju mat man kan äta, inte pengar. Sverige var många år efter kriget självförsörjande på mat.

torsdag 7 mars 2013

Med eller utan kärnkraft

Mail idag från "Senaste nytt från Förnybar El" har en artikel från Energimagasinet, läs här!

Jag funderar nu på en upprepad fras "med eller utan kärnkraft". Vi ska ha uppnått målet fossilfri energi 2050.
Mitt inlägg till artikelförfattaren lyder som följer:

Kärnkraft är inte fossilfri, uran är en metall (giftig), som kräver stora insatser av fossil energi för att utvinnas,  mer och mer när halterna blir låga. I slutändan krävs stora insatser för omhändertagande av allt farligt avfall så att jorden förblir beboelig. Det 'slarvas' en hel del redan i branschen, framför allt utspädning och spridning med stöd av myndigheters och miljödomstolars beslut.

Finns det en chans att det fortfarande finns liv kvar på jorden 2050 med kärnkraft? Fukushima regerar! Ingen hjälper Japan att behärska situationen, större delar av Honshu. inklusive Tokyo borde utrymmas för de närmaste 1000-tals åren.

Svenska reaktorer har alla överlevt sin dimensionerade livslängd, reaktortanken kan inte bytas. Man kan inte heller ta bort material från väggen i tanken för att kolla hur mycket bestrålning och termisk utmattning har försprödat materialet. Det är väl ändå dags att stänga av och låta svenska folket betala räkningen för redan förbrukad el, det finns inga vinster att få ut längre annat än att beslagta direktörernas bonuspengar.
Det blir svårt att kräva skadestånd av bolag i konkurs!

Efter folkomröstningen 1980 hette det att kärnkraften skulle avvecklas med förnuft, avslutad 2010. Tyvärr kan vi nu konstatera att förnuft saknats hela tiden oavsett färg på regeringen.. Nu är det verkligen inte en dag för tidigt att avveckla kärnkraftverken och starta avfallsvården.
Korta arbetstiderna, producera mindre varor och hellre återgå till självförsörjning av allt vi behöver, ekologisk mat, lin och ull i våra kläder, sydda i Sverige och framför allt, ta hand om våra barn bättre. 

Solen har energi så det räcker, går upp varje dag, skickar inga räkningar.

måndag 25 februari 2013

Den Osäkra KärnkraftenSKB får kritik från utlandet!
– Det som läcker ut ska vara på en nivå som inte leder till en ökning av aktiviteten kring anläggningen på ett avsevärt sätt. Det är de krav vi har att leva efter, och de kommer vi att leva efter, menar jag, säger Saida Engström, Svensk kärnbränslehantering, SKB, till Upplandsnytt.
Man förstår ju att det finns de som har uppfattningen att lite strålning inte är farligt. Lite, väldigt länge, det blir ju mycket, de radioaktiva luftburna partiklarna stiger upp och faller ner, ackumuleras i mark, i växter och djur, anrikas i näringskedjan till allt högre koncentrationer. Den slappa inställning till detta gör att vår myndigheter har satt tillåtliga gränser efter behov för den industri som tillverkar radioaktiva partiklar för att producera el.

Läckage borde inte tillåtas alls! Nivån borde vara 0 i evig tid.

Hela avfallsproblemet måste lösas så att allt radioaktivt material hålls totalt avskilt från liv och vatten tills all strålning upphört. Alltså inte på något sätt ska avfall tillåtas spridas ut i biosfären,

fredag 15 februari 2013

Sverige har 3 av Europas äldsta reaktorer
Kärnkraften på väg ut ur Europa? Ja det hoppas man ju gärna!
Klotet har lagt ut kartan  HÄR!
Hoppas alla hinner avvecklas innan de gör det av sig självt.
Varför man river gamla kärnkraftverk det förstår jag inte. Bättre vore att använda de gamla avställda verk för för tillfällig förvaring för att sedan bygga sarkofager och fylla med det avfall som har bildats.  Marken runt kärnkraftverken är kontaminerad med ämnen som inte bör hamna i näringskedjan. Använt bränsle ska inte slutförvaras på det sätt som industrin förespråkar, anser jag, utan vi bör hitta lämpliga ställen för avfallsvård, eftersom vi inte vet hur det ska göras ofarligt. Gamla bergrum och miltära fästningar, t ex den i Boden!
Om 5000 år, kanske vi måste flytta på grund av att en ny istid närmar sig, då måste avfallet flyttas också. Så anser jag att man löser problemet idag, om 1000 år kanske det finns människor kvar på planeten, som kan fixa det vi idag inte kan. Om inte, så kvittar det ju oss! Exempel på symbolisk sarkofag nedan.Genom att avbryta avfallstillverkning och sätta stopp för nybyggnad och laddning av nya reaktorer, så skulle nog hopp finnas för kommande generationer. Det skulle dessutom vara bra för klimatet, den nukleära industrins nedfall förstör vår livsmiljö. Att kärnkraft skulle vara koldioxidfri är en myt lanserad av Areva,  som tack vare systemet med utsläppsrätter lurade politiker att stödja kärnkraft i stället för förnyelsebart.

onsdag 6 februari 2013

Det bästa sättet att rädda klimatet!

Utrota människorna!
Behåll kärnkraften så går det fort, trimma reaktorerna så gå det ännu fortare!
Att sprida ut uran i stället för att släppa bomber tar för lång tid, flera generationer.

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade