Vid Visjön i Oviksfjällen

torsdag 30 juni 2011

Fukushimas barn får dosimeterI Tokyo demonstreras mot kärnkraft.

Idag fick jag en nyhet från Japan via Canada: 34 000 barn i prefekturen Fukushima ska få dosimeter. En dosimeter har skal av plast, alfapartiklar tränger inte igenom skalet. De stoppas av oskadad hud eller ett papper.
All strålning man tar emot ackumuleras, ju längre man väntar med dosimetern ju mindre dos registreras, alla har ju redan fått strålning i 3½ månad.
Eftersom reaktoravfall sprids, så finns risk för intag av uran och plutonium, båda är alfastrålare, dvs de avger alfapartiklar vid sönderfall.
Alfapartiklar internt är 20 gånger (eller mer) farligare än beta och gamma.
Outhärdligt att sätta sig in hur det är att bo i Japan idag.

Kanske personalen på IAEA också tycker det. Från Fukushima intet nytt sedan 2 juni:
Overall, the situation at the Fukushima Daiichi nuclear power plant remains very serious.

tisdag 28 juni 2011

Nytt från Fukushima

Dr Tom Burnett beskriver upprörd hur TEPCO (miss)sköter Fukushima Daiichi efter den katastrofala utvecklingen på grund av brist på kylning. Att vädra ut radioaktiva ämnen i omgivningen är absolut fel. Hans råd är att stänga in allt, gräva ett jättestort hål och putta ner alltihop i. Här är länken!
Läste om olyckan i Harrisburg på Wikipedia: Endast 92500 TBq släpptes ut (motsvarade ett års tillåtna utsläpp). Jag hänger upp mig på att det står endast. Vem skriver artikeln egentligen? Utsläppen gjordes kontrollerat, vad menas med det?
Beskrivningen av olyckan är en parallell till den i Fukushima, hög temperatur, härdsmälta och vätgasexplosion. Den mest förödande skillnaden i Fukushima, tre reaktorer och därtill pooler med använt kärnbränsle.
Det är ändå märkliga ord som används i branschen, använt bränsle, det låter ju helt ofarligt. Reaktoravfall är lite mer adekvat, det handlar om stavar som är helt livsfarliga när de tas ut ur härden, de ska kylas i 1-2 år innan de flyttas till tillfälligt förvar utanför reaktorna (CLAB i Oskarshamn för vår del). Där ska avfallet kylas i ytterligare 30-50 år. Sedan vet vi inte vad vi ska ta oss till med det. 100 000 års förvaring skilt från allt liv och vatten, det är alla överens om.

IAEA rapporterar löpande om läget i Japan, senaste kom 2 juni:
Overall, the situation at the Fukushima Daiichi nuclear power plant remains very serious.

A never ending story?

torsdag 23 juni 2011

Fukushima och Fort Calhoun
Fukushima workers are exposed to a year's dose of radiation within minutes of entering the site, and cleanup will take between 50 to 100 years.
Michio Kaku says: "It's stable, but you're hanging by your fingernails."

Kaku is professor of theoretical physics at the City University of New York and the City College of New York.

Fukushima-arbetarna exponeras för en årsdos strålning inom några minuter när de kommit jobbet. Städningen kommer att ta 50-100 år.
Michio Kaku säger: Situationen är stabil, men det hänger på ett hår." (fritt översatt)

Uppgifter om hur många likvidatorer som beordrades städa i Tjernobyl varierar, jag har sett uppgifter på 600 000 och 800 000. Kärnkraften skapar många jobb särskilt efter reaktorhaveri. Ukraina och Vitryssland hörde till Sovjetunionen, som fanns på den tiden.

Inflöde av cesium-137 och jod-131 mäts av SSM varje vecka, på (endast) 6 platser i Sverige, nämligen Kiruna, Umeå, Gävle, Stockholm, Visby och Ljungbyhed.

Vi som läser får veta att mätvärden är så låga att det inte är någon fara alls för människor och miljö. Det är väl deras jobb antar jag, de får inte göra oss medvetna om faran av den ständigt stigande bakgrundsstrålningen, för då skulle kanske kärnkraften förbjudas och de skulle bli av med jobbet. (Eftersom avfallet kommer att finnas i mer än 100 000 år, så förstår jag inte den rädslan.)

Dags att summera den totala mändgen av nedfallen från Fukushima och Tjernobyl. Vid skogsbränderna söder om Moskva förra sommaren flyttades cesium bl a länder hit till Sverige, men de var så lite, så det var inget att skrika om, fick vi veta, vi som försöker hålla reda på vad som händer i det fördolda.

Japans olycka är allvarligare än Tjernobyl, tror jag. Svenskar som reser till Japan ska hålla sig 8 mil borta från Fukushima, japanerna själva fick besked att utrymma till 4 mil. Inga råd om att äta jodtabletter före avresan, det förvånar mig.

Hur går det för nötboskapen som blir kvar på gårdarna när ingen får sköta om dem, inte ens veterinärer får avliva dem. Jo, de svälter ihjäl i sina bås. Det tål att fundera över. Det är förstås krångligt att utrymma hela Honshu på både människor och djur, men det borde man gjort. Åtminstone alla fertila kvinnor (mtDNA) och alla barn!

Men myndigheterna lät ju påskina att det inte var så allvarligt, så kanske folk trodde att de skulle flytta hem igen snart.

Hur ska vi kunna ta ansvar för vår framtid när vi inte får veta vad som gäller. Strålning är helt klart inte till nytta för levande varelser.

Om alla resurser sätts in på alternativ elproduktion och besparingskampanjer och om staten slutar ösa in pengar i Vattenfalls anläggningar för kärnkraft, så skulle Sverige kunna vara klara senast 2020, kanske tidigare t o m.

Solpaneler för varmvatten under sommaren spar vatten till vintermånaderna.

Bilden överst är från 6 juni 2011 från Nebraska, USA, norr om Omaha. Verket heter Fort Calhoun och har öppna pooler för använt kärnbränsle, som naturligtvis inte får komma i kontakt med vatten eller något levande de närmaste 100 000 åren eller längre.

Floden som svämmar över heter Missouri River och översvämningen beräknas nå sin högsta höjd snart. USA har fått nyvaknat intresse för poolerna för korttidsförvaring av använt kärnbränsle, tur är väl det.

Kan man hoppas på att alla våra riksdagsledamöter börjar inse kärnkraftens efterföljande elände?

torsdag 9 juni 2011

Dagens Industri och Ny Teknik

Eftersom mitt intresse för teknik följt med min utbildning har jag fortfarande Ny Teknik (NT) i brevlådan, ibland till sorg, när kärnkraft lyfts fram som löfte för framtiden. Redaktionen tog glädjeskutt när upplagan blev större än den för Dagens Industri (DI).
DI har faktiskt en mer nyanserad framtoning om kärnkraftens framtid. Nu läser jag inte DI så ofta, så kanske det inte är genomgående, dock har det hänt.
Redaktionsmedlemarna i DI har antagligen insett att det är viktigt att det finns kunder, medan teknikfantasterna på NT inte ser sambandet mellan kärnkraft och spridning av giftiga och radioaktiva ämnen i det biologiska kretsloppet, som gör jorden obeboelig för flercelliga varelser inom en överskådlig tid.

Här i byn finns det personer som tror att uranbrytning kan ske miljövänligt, att oron för miljöförstöring är överdriven, att det går att sanera så att området blir beboeligt på 100 år och anser att jobb är viktigare än en framtid för kommande generationer. Det framgår av reportage från Oviken i Kollega.se nr 4, läs senaste numret online, sidan 6.

Nu har jag studerat uranbrytning och kärnkraft i 2 år och kommit tekniken riktigt nära. Ja då blir jag anklagad för att vara okunnig! Det är ganska häpnadsväckande.
En man tror att Fukushima Daiichis tragiska olycka glöms bort på en månad, bara för att det inte är huvudrubrik i tidningen varje dag.
Senaste nytt, som inte är nytt för dem som följt utvecklingen och själva kan dra slutsatser, är att det är hål i botten på reaktorkärlen. Såvitt jag förstått läcker det ut genom betongen också. Det hålet försökte man täta med, betong, plastsvampar, träflis m, det gick inte så bra. (Rapport från Ace Hoffman 4 april).

Dessa reaktorer är byggda på 1970 talet, benämns kokvattenreaktorer (BWR) och är i princip av samma konstruktion som minst 4 svenska reaktorer från samma tidsperiod, Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2. det vore bra att stänga av dem nu.
Reaktorerna har överlevt bästföredatum och ändå tillåter företagsledningarna att reaktorerna utsätts för effekthöjande åtgärder. Bevare oss väl!. Mycket pengar satsas på detta.

Tjernobyl-olyckan har nu pågått i 20 år 45 dagar. Första inneslutningen, sarkofagen kallad, har redan strålats sönder och måste ersättas med en ny. Priset är 14 mdr (miljarder) och den är tänkt att vara klar 2014, men pengar saknas.
Med och i den nya inneslutningen ska nya arbetare offras. Om ytterligare 25 år, får vi kanske veta hur många som dött till följd av den olyckan.

I Fukushima är det det värre än en härdsmälta. Poolerna för korttidsförvaring (1-2 år) av använt kärnbränsle inne i reaktorbyggnaderna har också tappat kylningen, utsläppsanalyser visar att även kärnklyvning återstartat. Plutonium och uran läcker ut i havet.

Rapporterna från myndigheter och företag har varit väldigt försiktiga, man vill ju inte skada branschen.

Vem tänker då på att kvinnor tål strålning sämre än män, barn sämre än vuxna flickor sämre än pojkar och sämst av all de ofödda barnen och DNA:et.
Vem förstår hur giftigt plutonium och uran är?

Jag minns fortfarande från skoltiden hur löjligt vi tyckte det var när franska folket svalt och ville ha bröd, sa den franska drottningen: "ge dem bakelser".
När skogarna på Italiens sluttningar kapats till båtvirke och all gjord rasade ner i Medelhavet.
Historien om Påsköns öde kanske är en skröna. Vad sa mannen som högg ner det sista trädet när folket frågade: "Varför gjorde du det?" Jo han sa: "Det var mitt jobb".
Folket levde på vad havet gav, nu kunde de inte bygga några båtar längre. Det blev krig och de åt upp varandra.

Tur att vi är så välutbildade och kloka att vi ser till avsluta atomåldern!
Nej till uranbrytning och nej till kärnkraft!

lördag 4 juni 2011

Tyskland avvecklar kärnkraften på 10 år.


Rapport om försäkringskostnad:
En tysk utredning från försäkringsbolagen som nyligen gjorts av på uppdrag av det federala förbundet för förnyelsebar energi visar att en adekvat försäkringspremie vore 72 miljarder Euro per kraftverk och år. (Frankfurter Rundschau 12 maj)

TEPCO tyckte det var för dyrt med försäkringar sägs det. Nu får skattebetalarna i Japan stå för notan för TEPCO är bankrutt.

Kapitalförstöring, det är det jag hävdat, det är korkat att slänga goda pengar efter dåliga! Varför tvekar regeringen i Sverige?

Eftersom kärnkraft dessutom är miljöförstöring, borde ett land som anser sig värna om miljön och folkens hälsa förbjuda kärnkraft och i stället rädda världens barn!

onsdag 1 juni 2011

Varför ha kärnkraft?

Det finns forskare som undersöker hur vi ska överleva på månen. Hur vore det att forska på hur vi ska överleva på jorden? Vår regering ska inte medge några som helst bidrag till forskning på kärnkraft, men gärna på hur biologiskt liv ska kunna finnas på jorden.

Om inte all storskalig nuklear verksamhet stängs, så kan det verkligen bli ett problem att vistas ute, att äta det som växer ute, att få välskapta barn osv.

Miljörörelsen i Tyskland kallas för miljömuppar av svenska kärnkraftslobbyn. Vad jag vet har miljörörelser aldrig haft fel! I svensk press har framförts att miljörörelsen har lobbyverksamhet. Menar de att lobbying är tecken på demokrati?

Så varför låter vi vår kärnkraftskramande regering fortsätta, de som måste dölja sanningar för att vi ska tro att kärnkraft är säker, billig och nyttig för välfärden.

Hur går det nu för Japan och Ukraina? Ukraina behöver 14 miljarder för att bygga ett betongskjul över sarkofagen i Tjernobyl, då sarkofagen förstrålats sönder och läcker. Det har gått 25 år sedan Tjernobylolyckan inträffade, och fortfarande försöker man "sopa upp", vilket ju inte går. Radioaktiva ämnen på rymmen låter sig inte infångas.

Ingen kan stänga av radioaktivitet. Mer och mer radioaktiva ämnen anrikas i näringskedjorna, bakgrundsstrålningen ökar.

Tyskland avvecklar, Japans befolkning kräver avveckling, Internationella Läkare mot Kärnvapen vill verka för förbud mot uranbrytning i hela världen enligt resolution i augusti 2010.

Avfallet efter kärnkraften kommer att ge arbetstillfällen så det räcker i århundraden, förmodligen inte arbeten som lockar, men som måste göras. Lämpliga som livstids straffarbeten?

Tänk om det funnits en ångerknapp på allt vad kärnkraften ställt till med! Allt uran tillbaka ner i bästa slutförvaret!

Storskalig framställning av livsfarligt avfall tuffar på, fastän vi inte vet hur vi ska hantera olyckor, avfall och nedfall. Att ha paraply när det regnar kanske är smart!

Givetvis skulle Honshu utrymts första dagen. I slutet av maj, drygt två månader efter haveriet i Fuckushima Daiichi, vågar IAEA skicka personal för att undersöka läget där. Säkert har de vetat hela tiden hur farligt läget är. TEPCO tror att de kan ha läget under kontroll i januari 2012. Vi får väl se!

Sist idag, ett exempel på avfall


som ett svenskt företag vill importera för att sprida ut i världen i form av "friklassad" metall, (för att öka på bakgrundsstrålnngen?). Företaget heter Studsvik AB och har acceptans av Strålsäkerhetsmyndigheten för transporten i Sverige. Som tur är bråkar människorna i Canada och USA, men bara om transportsättet, med båt på de stora sjöarna. Som tur är bråkar danskar, britter och irländare om transporter nära deras vatten. I Sverige bråkar inte många, och de som gör det får ingen uppmärksamhet att tala om i media.
Ånggenerator som innehåller högaktivt avfall, plutonium bl a, i de rör som lett in reaktorvattnet för uppvärmning av vatten för ångturbinerna. 100-110 ton styck, 16 stycken i första vändan.

Vi har alltid blivit lovade att allt radioaktivt avfall ska förvaras på ett säkert sätt så länge det behövs, dvs alltid! Men hur? Ja det vet vi inte än.
Vi borde få en statlig myndighet om tar ansvar för säker förvaring av allt svenskt avfall och import om utrymme finns. Kommersiell recycling av förstrålad metall måste förbjudas.

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade