Vid Visjön i Oviksfjällen

onsdag 29 september 2010

Hur farligt är avfallet från kärnkraften?

Idag, 29 september, är uppmärksamheten inriktad på kärnkraftens avfall, International Radwaste Day. Idag blir det hearing i Canada angående transport av radioaktivt avfall från Bruce Power till Studsvik, för recykling. Naturligtvis har detta väckt stor uppmärksamhet både i Canada och USA. Transporten ska ske med båt genom de Stora Sjöarna, förbi Chicago, St Lawrencefloden, över Atlanten, in genom Öresund och upp till Studsvik i Nyköpingstrakten. Studsvik släpper ut mer i Östersjön (världens mest radioaktiva vatten) än kärnkraftverken.
I Studsvik ska de högaktiva delarna separeras från det lågaktiva. Det högaktiva utgör 10 % av helheten, dvs 10 ton ska skickas tillbaka till Canada. Resten bestrålas och späds med frisk metall, tills radioaktiviteten inte längre är mätbar.
Detta skrot går sedan ut på öppen marknad utan märkning att det innehåller radioaktiva rester. Således får vi då ännu en stråldos att addera till bakgrundsstrålningen, som redan adderats med bomber, experiment och kärnkrafti drift.
Sexton sådana här paket, 110 ton styck, ingår i projektet.
Importen till Sverige, hanteringen osv är godkänd av SSM (Strålskyddsmyndigheten, nej StrålSäkerhetsMyndigheten heter det, de ska väl se till att vi säkert får strålning så det räcker).
I USA finns här en ideell organisation som uppmärksammat detta.

onsdag 22 september 2010

Tysklands folk har förstått!


Motsråndsrörelserna i Tyskland är många och de lyckas samla in pengar till bra demonstrationer. I september förra året deltog ca 50000 människor ,med 400 traktorer och allehanda vagnar bl a en trojansk häst.


I år var det 100000 som samlats i Berlin, här finns bilder.

söndag 19 september 2010

Bra presentation av problemet med uran

Så här ska det vara:
Fåglar i skyn, fiskar i sjön och uran i marken!


HÄR
Så mycket problem för produktion av 2-3 % av jordens totala energiförbrukning idag.
I Sverige svarade kärnkraften för 39% av elenergin förra året. Stora producenter som får problem, ger kraftig minskning av tillgång på produkten. Ju större ju sämre.
Många bäckar små, ger en stor å! Avveckling av kärnkraft nödvändig för fortsatt liv på jorden, fort måste det gå nu!

torsdag 16 september 2010

Ny katt och Ny Teknik med ny chefredaktör

Här en bild på nya katten Sussie, Väldigt teknikintresserad, liksom matte.

onsdag 15 september 2010

en gruvlig syn

Idag har föreningen Nej till Uran i Storsjöbygden släppt en artikel och en bild av hur Aura Energy ser på Continental Precious Minerals förespeglingar om storskalig brytning av alunskiffer med 0,017% uran. Först publicerad på 321an här. Man kan väl tycka att det är underligt att konkurrenten presenterar en skiss över dagbrottsområden alldeles intill de egna inmutningarna, vilka på bilden hamnat under den stora avfallshögen i väster. Avfallshögen blir enormt stor och någonstans måste den läggas, kanske längre bort och ännu större.De ljusa rektanglarna symboliserar lakdammar, det kan behövas fler och antagligen ligger de intill varandra i serie. Slutlig mottagare av vätskan blir Storsjön, en sjö av drickbart vatten idag, den försörjer hela bygden runt sjön med dricksvatten. Många gårdar och byar tar upp eget vatten ur sjön, där kommunalt vatten saknas.
Avfallet har på bilden samlats i en hög väster om dagbrotten. Området kommer givetvis att vara inhägnat, så väg 321 måste dras någon annanstans. Efter avslutad brytning kanske området utvidgas både söderut, norrut och till området mellan Näkten och Storsjön. Efter avslutad brytning måste området hållas avskilt från allt levande i evighet, nej men 100000 år kanske. Är detta verkligen eftersträvansvärt?

onsdag 8 september 2010

ETU förbjuder arbete i urangruvor

Här är en länk till en australisk fackförening som uppmanar sina medlemmar att inte ta jobb i urangruvor och andra anläggningar som har liknande uppgifter. (Australien har inga kärnkraftverk, de levererar uran för anrikning företrädesvis i samväldesländer.) En film i 5 avsnitt. Efter att ha tittat och lyssnat några gånger så förstår jag bättre vad de säger, men inte allt. Det behövs inte heller, man begriper ändå vad som utspelar sig.
Roxby Downs är en stad för dem som jobbar i gruvan ca 1 mil från gruvan Olympic Dam (tjusigt namn).
En australisk dollar ligger på 6-7 kronor. 180 000 AUD blir ca 1,1 miljoner kroner.

söndag 5 september 2010

E.on har städat dåligt på hemsian.

E.ons marknadsföring anmäldes till KO, som vilseledande. KO har uppmanat E.on att ändra sin annonsering. E.on har i fax meddelat att de i fortsättningen inte ska använda de uttryck som förekom i annonskampanjen i nov-dec 2009, som löd så här
En majoritet av svenskarna är för kärnkraft
Dess stora fördel är att den är en helt koldioxidfri energikälla.
Idag står kärnkraften för ungefär hälften av vår totala elproduktion

Sanningen är ju att om man frågar svenskarna vilket energislag de föredrar, då svarar de allra flesta förnyelsebart, men att vi kanske måste ha kärnkraft för miljöns skull (vilket kk-industrin länge försökt övrertala oss att tro).
Kärnkraft kräver uranbrytning, anrikning, transporter, bränsletillverkning, processer som drivs med fossila bränslen och därmed uppstår avsevärda utsläpp av CO2.
2009 var andelen från kärnkraft 39% av Sveriges totala elproduktion, av E.ons produktion var hälften från kärnkraft. Detta har lett till att t o m politiker har missuppfattat och trott att E.ons uppgift gällde hela Sverige. Jag antar då att E.on inte har med Forsmark och Ringhals, utan bara Oskarshamn. Rätta mig om jag har fel.

Jag skrev om annonserna 1 december och måste nu justera texten om deras annons, då länken nu leder till en sida om biogas.
Det har inte blivit någon större förbättring på hemsidan, läs här om den förträffliga kärnkraften och hur texten balanserar på gränsen till osanning.
Jag skulle gärna vilja veta hur uranbrytning kan miljöcertifieras, ett av de största miljöbrott som pågår på jorden, som drabbar befolkningarna i närheten av gruvorna t ex I South Dakota (US), där floden Cheyennes vatten inte kan användas för bevattning p g a radioaktivitet och gifter. Grundvattnet redan förstört av gruvor och borrhål.
Charmaine White Face har fått pris för sin kamp mot förstörelsen. Övergivna gruvor och massor av borrhål har drabbat ursprungsbefolkningen hårt.

Jakob von Uexkull, som har stiftat det alternativa nobelpriset the Right Livelihood Award, har kommenterat the Nuclear-Free Future Award på youtube.

onsdag 1 september 2010

Globalt förbud mot uranbrytning!

INTERNATIONAL PHYSICIANS FOR THE PREVENTION OF NUCLEAR WAR

RESOLUTION
Adopted on August 29, 2010

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade