Vid Visjön i Oviksfjällen

måndag 2 september 2013

Ska Obama få starta nytt krig i Mellanöstern?

Sarin är ett massmordsvapen som försätter inte bara militärer i icke-stridbart skick, döden för alla som inte omgående får behandling.. Efter andra världskriget avtalades om  förbud, trodde jag, har trott ända tills idag. Enligt Nationalencyklopedin har USA och Ryska Federationen erkänt att de har kemiska vapen (C-stridsmedel). Då kan verkligen undra över Obamas motiv för att gå in Syrien och upprepa vad USA åstadkommit i Balkanländerna, Irak och Afghanistan på senare år. Inte fred, frihet och välstånd i alla fall. Det är kanske 4 världskriget som pågår?  Vad gör Förenta Nationerna idag, ingenting?
Och vi i Sverige deltar i detta genom vår utrikesminister och riksdag!
Användande av ett annat utrotningsmedel ingår i USA:s arsenal, nämligen uranvapen och uran även i pansar. Det kallas DU  och är ett allmordsmedel. DU betyder Depleted Uranium, dvs utarmat uran, vilket innebär att det är nästan 100% rent  uran-238 (icke klyvbar), ett avfall efter isotopanrikning för att få tillräckligt hög halt av uran-235 för att få gång klyvningen i kärnreaktorer. Uran-235 utgör endast 0,72% av uranmalm, för kommersiell drift ökas halten till ca 4%, för vapen till 85-90%. Numera är det mera ekonomiskt att göra bomber av plutonium-239, som tillverkas i vanliga reaktorer och kan utvinnas ur använt kärnbränsle, s k upparbetning.  Allmord innebär artutrotning, ordet finns i boken "Ingen omedelbar fara - en prognos för en radioaktiv värld", skriven av Rosalie Bertell.
Att tillverka plutonium-239 var den ursprungliga användningen av kärnreaktorer i USA, under de 6 första åren togs inte överskottsvärmen till vara i form av el.
Avfallet DU misstänks ha orsakat ovanligt många missbildade foster i bl a Falluja och Basra, som båda utsatts för stora mängder urandamm. Även soldater som deltagit i krigen har blivit sjuka. Jag läste för några år sedan om en man som tvättat pansarvagnar i Kuwait 1991. Han dog i skelettcancer 2007, troligen till följd av intag av uran. Uran är en metall, som är vattenlöslig och giftig, avger alfapartiklar vid det radioaktiva sönderfallet, partiklar som är stora och energirika slår av DNA helt och hållet och på sikt kan ge upphov till cancer. Njurskador kommer tidigare.
Det är Förenta Nationerna som tillåter USA att använda uran i vapen och pansar. Kärnkraftsindustrin gör sig kvitt ett avfall efter bränsletillverkningen, man kan förstå att den verksamhetens trotjänare är lättade.
På 60-talet gav staten ut en skrift "Om kriget kommer" till alla. Vi fick lära oss om A- B- och C-stridsmedel.
A står för Atomic, dvs kärnvapen. B för Biologic, dvs medel som gör människor sjuka i bästa fall och C för Chemical, dit hör även avlövningsmedel.
Vi fick också brickor att ha som halsband med namn och födelsenummer så att det skulle bli lätt att veta vem man hittar död. Brickan kunde brytas, så att en del alltid fanns kvar på liket.
Aldrig mera krig?
I en tid när kommunikationer förbättrats genom internet, hur kan politiker inte förstå vad som pågår?
Klimathotet är viktigare än prestigen, hjälp Japan att stänga in utsläppen från Fukushimas havererade reaktorer och bränslepooler, sluta tillverka och exportera vapen hit och dit. Mera moral och etik behövs!
Samla in alla vapen som redan finns! Stäng alla kärnreaktorer och ta hand om det livfarliga avfallet, stoppa inte det i bergen, det är som att sopa skräp under mattan. Riv inte kärnkraftverken, det innebär spridning av radioaktiva partiklar. Bygg sarkofager kring dem och se till att sarkofagerna underhålls.

Om barnen i Basra och Falluja

Mer om barnen i Irak

Vi behöver börja odla giftfri mat i stället för att tillverka prylar, då hinner föräldrar ta hand om sina barn och ge dem det de behöver mest, en outsinlig kärlek, som tar bort behovet av prylar, psykofarmaka, narkotika och adrenalinpåslag.

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade