Vid Visjön i Oviksfjällen

söndag 29 januari 2012

14000 dödade av Fukushimas utsläpp - i USA

Om nedfallet i USA, tvärs över Stilla Havet från Fukushima, fått sådana konsekvenser – hur ska det då inte vara för japanerna själva?
Amerikanska forskare har redovisat i International Journal of Health Services: Under 14 veckor inträffade 14000 dösdsafall, de flesta barn under 1 år.
I Japan stänger man ner, 54 reaktorer för 10 månader sedan, 10 reaktorer i november.
Tomas Kåberger, f d generaldirektör på energimyndigheten, arbetar nu i Japan.
"Reaktorer måste stängas innan de havererar".

Detta är ett sammandrag av en artikel av Hans Månsson ur tidningen GRUS&GULD. JAK ger ut den.
Läs hela artiklen här.

Man borde förstås utrymt större den av ön Honshu! Försök och sätt dig in i den tanken. Bara prefekturen Tokyo har 30 miljoner invånare. I stället ha man sopat problemen under mattan och det fortsätter man med. Olyckan kommer säkert att ha satt spår på hela norra halvan av vår jord. Modellerna man gjort visar inte nedfall av radioaktiva partiklar på södra halvan. Teoretiskt sett kan väl det stämma.

onsdag 25 januari 2012

Alunskiffer - uranbrytning - Storsjöbygden

Riksdagen svek sin plikt 17 juni 2010, den att verka för folkets väl. Varför hacka på vår kung, han är väl jämfört med riksdagen en ganska oviktig person.

Uranbrytning i alunskiffer är inte som att bryta järn ur granit. Utvinning av uran görs med vatten ur pulveriserad malm, järn smälter man fram. Granitavfallet är jämförelsevis med slunskiffer avfall nästan ofarligt, men ingen gruvindustri är egentligen naturvänlig.

Uranmalm lämnar kvar 27 radioaktiva ämnen i avfallet, vilka svarar för 85% av den ursprungliga strålningan. Radon avgår från två av dem, Ra-223 och Ra-226, vilka ger gasen Rn-219 (4 s) resp Rn-222 (3,8 dagar halveringstid), vilka vid sönderfall ger Polonium-215 resp Po-218. Polonium är en metall, faller ner på golvet, i sängen, eller i lungorna. Gasen är tung, så mest blir det på golvet. Efter polonium blir det radioaktivt bly. Kolla U-238 längst ner på sidan.

Ur Nationalencyklopedien hämtar jag på ne.se:
"Vid inandning av den radioaktiva gasen radon är det radonets sönderfallsprodukter som innebär de allvarligaste strålningsriskerna. Av dessa ger poloniumisotoperna Po-212, Po-214, Po-216 och Po-218 upphov till α-strålning, därför är de mycket skadliga om/när de kommer ut i kroppens vävnader."

Dessutom ingår 6 isotoper av bly

måndag 23 januari 2012

Förtränga eller lära sig, det är frågan!

Ny rapport från Japan berättar om hur myndigheter försöker dölja följder av stora radioaktiva utsläpp. Risodlare avslöjar tillståndet i en dal ca 56 km från 3 havererade reaktorer och minst en havererad pool med högaktivt bränsleavfall, medförande utsläpp av många (100-tals) radioaktiva ämnen till luft, land och vatten.
Myndigheterna mätte upp halten av cesium i skördat ris från från dalen och förklarade riset fritt för konsumtion efter att ha kontrollerat bara två av dalens 154 gårdar.

Några dagar senare ville en odlare vara säker,

Liv eller död, det är vi själva som väljer!

Fantastiskt, läste just i tidningen om finska valet. Ett ljus i tunneln? Nästa val 5 februari!

Upp med kärnkraftsmotståndet, avslöja lögnerna om CO2 kontra plutonium, tritium, cesium, jod, och 100.tals andra radioaktiva ämnen som sprids ut i all 'hemlighet' med hjälp av myndigheter som tillåter utsläpp för att göra verksamheten möjlig, verksamhet beordrad av våra riksdagsledamöter. Det är folket som väljer väg! Liv eller död?

Vi behöver inte leva i kyla och mörker för att kärnkraften stängs, vi byter livsstil. Människor har levt här på jorden länge, den moderna har funnits i mer än 100000 år.Bild från

söndag 1 januari 2012

Upplysningen del 2 ska börja idag 1 januari 2012

Citat ur Nationalencyklopien "upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike. Vanligen avses den krets filosofer och författare som med förnuftets och vetenskapens hjälp sökte skapa en sammanhängande rationalistisk världsbild och kritiserade dogmatism och maktfullkomlighet i kyrklig eller statlig form."

När jag sökt lösningar för att få stopp på gruvtankarna i vår alunskiffer har jag stött på konstiga samband mellan hur jag trodde det var och hur det är. Dubbelspel i FN, industristyrd forskning, vapenlobbyns makt bl. a.

På årets första dag fick jag äntligen löst Kors&Tvärs från 23 dec. Där fick jag lära mig att BL_X var lösningen på ordet DIPLOMAT.
Jag kopplade Bl_x till Hans Blix, som av media (SVT t ex) behandlas som vetenskapsman med inställningen att kärnkraft är bra för klimatet och att koldioxid är största faran för mänskligheten. Han vet antagligen ingenting om kretslopp och fotosyntes, som är en förutsättning för liv. Det samma kan sägas vidlåda Kungliga Vetenskaps-Akademiens energigrupp, sorgligt nog.
(KVA i kärnkraftsindustrins tjänst?)

Hans Blix har jobbat på IAEA. Hans Blix gjorde ett bra jobb som diplomat i Irak innan USA invaderade landet, när han vidhöll att Irak inte hade utrustning för tillverkning av kärnvapen, för det krävs uran, anrikningsanläggning och kärnkraftsreaktor.

IAEA inom Förenta Nationerna står över WHO (världshälsoorganisationen) när det gäller konsekvenser av t ex kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. IAEA hittar ni här.
Genom att tillåta allt fler länder ingå i icke-spridningsavtalet (NPT) ökar risken för att behålla kontroll över kärnvapenspridning, dvs motverkar avtalet.

Eftersom kärnkraftsproducerad el skapar avfall i flera led och genom att de tillåtna utsläppsgränserna långsamt förstör förutsättningar för allt liv på vår planet är vi i behov av upplysning och att media deltar i arbetet med att upplysa oss "konsumenter" om sakernas verkliga tillstånd. Tre (allmänt kända) stora kärnkraftsolyckor därtill gör inte situationen bättre.


"Ingen Omedelbar Fara" utgavs i Sverige 1986, originalets titel "No Immediate Danger. Prognosis for a Radioactive World." Författaren är Rosalind Bertell, som fick Right Livelyhood Reward 1986. Borde ges ut igen! (Förlag Symposium, Samhällsvetenskapligt Bibliotek)

Citat ur bokens register:
Introduktion
Det är bara bra dagar som räknas.
Allmord: artdödens bistra verklighet
Kontrollen av moderna ghetton
Tävlan för att överleva
Den nationella tvångströjan

662 sidor, pocket, köpt genom bokborsen.se för en spottstyver.

Ytterligare värdefulla skrifter, som borde ges ut igen kunde vara t. ex.
Hannes Alfvén: Kärnkraft och Atombomber
Lars Norberg: En Betraktelse på Domedags Afton
Böcker som borde översätta och ges ut:
Helen Caldicott: Nuclear Power Is Not the Answer t ex.

En film om de största urangruvorna i Australien här.

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade