Vid Visjön i Oviksfjällen

söndag 13 maj 2012

Sönderfall av uran-238

Radioaktivitet - avgivning av energi i form av radioaktivitet (strålning) leder till att det strålande ämnet förändras.
Nedan en bild över sönderfall av uran-238,  som i naturen är 99,1% av uranmalmen. Den klyvbara formen av uran, uran-235 ingår med 0,72% i uranmalm. Halten av det klyvbara måste ökas för att få igång den kedjereaktion, som behövs i kärnkraftverk och bomber. Den del av uran-238 som tas bort blir avfallet utarmat uran, DU efter engelskans Depleted Uranium.

Det finns olika sorters radioaktiv strålning.
Alfapartiklar tränger inte igenom ett enkelt papper, inte heller oskadat hornlager på huden. Alfapartiklar inne i kroppen är däremot mer skadliga än de andra, ca 20 ggr. Joniserande strålning förstör celler och t ex DNA-spiraler.
Alfapartiklar är särskilt farliga att få in i lungorna, urandamm, radon  t ex.

Radon har kort halveringstid, omvandlas vid sönderfall till polonium, som också är en alfastrålare.
Alla ämnen som finns i sönderfallskedjan finns i malmen.
Efter uranbrytning finns alla kvar sedan uranet löst ut i det som blir gruvavfall. Avfallet har genom krossningen gjorts tillgängligt för omgivande miljö, vatten, växter och djur.

Längst ner på sidan finns en bild av sönderfallskedjan för uran-238.
Uran är också  kemiskt giftigt, vilket ofta glöms bort i diskussionerna om kärnkraftens s k bakgård, urangruvan.

Välfärd eller ofärd?

På SVT Debatt har frågan ställts: Är det skadligt för barn att var på dagis? På hemsidan finns just nu 145 kommentarer.  Läs här:


Begreppet "dagis" betyder egentligen, hur blir jag av med besväret att fostra mina barn så att jag kan ägna mig åt karriären och tjäna pengar åt aktieägare. Grottekvarnen för många.
Självklart är det skadligt för barn att hamna på dagis som blöjbarn. Här min kommentar med en hel del tillägg.

Skadligt även för föräldrar att skiljas från barnen tidigt. Skadligt för samhället också.

Människa borde ta hand om avkommorna såsom djuren gör det, tills de klarar sig själva, 16-årsåldern t ex. I industrialismens namn, tillsammans med jämtställdhetsutvecklingen har alla, både kvinnor och män, drivits från sina barn in i industrisamhället, som tär på både resurser och människor, grottekvarnen.

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade