Vid Visjön i Oviksfjällen

torsdag 27 september 2012

Japan efter Fukushima

Att utrymma ett område, som man gjort i Japan efter kärnkraftskatastrofen, med inriktning på temporär frånvaro från hemmet har visat sig vara ett omänskligt , inhumant sätt att informera. Hals över huvud iväg, lämnade man djur att törsta och svälta ihjäl. Den temporära tiden för de flesta är några hundra eller kanske tusen år, om någonsin, men det har de ansvariga antingen inte vetat eller kanske inte vågar berätta.
Att avfallet skulle sprida sig i koncentriska ringar medförde att odlare utan för avspärrningarna fick sin skörd förstörd, den fick ej säljas. De som bor utanför avspärrningen de får ingen ersättning  för sina förluster, men många i området har flyttat frivilligt.
Muterade fjärilar har hittats, skador på vingar och ögon.
.
Det finns all anledning till oro över vad som ska hända i framtiden med jordens beboelighet så länge det finns kärnkraftsreaktorer, kärnvapen. och uranvapen och pansar med uran. Det är inte bara olyckorna som är farliga, det är de ständiga utsläppen och den panikartade dumpningen av avfallet.
Ingen kan stänga av radioaktivitet, sönderfallet sker naturligt. Uran-238 halveras på ca 4½ miljarder år och bör förvaras långt under markytan väl inpackad, inte spridas ut på ytan, där den kommer att ingå i näriingskedjorna, med de följder som de senaste militära insatserna av USA har fört med sig sedan Balkan-krigen på 90-talet. Uran är upphov till många radioaktiva ämnen, bl a radium, som blir radon, som blir polonium ...

Kan man hoppas på att Förenta Nationernas generalförsamling stoppar användnng av avfallet DU i vapen och pansar? Nu borde forskningen fått tydliga resultat av vad DU medfört för människors hälsa och reproduktion. Radioaktiva partiklar är skadliga, strålningen är joniserande. Man måste betänka att de förvinner inte i brådrasket. Cesium 137 halveras på 30 år. Renar i norra Jämtland stödutfodras fortfarande för att hålla cesium-halten under den gräns som sattes efter Tjernobyl, 1500 Bq/kg. (Det var 300 Bq/kg från början, men då blev alla slaktade djur kasserade.)

Forskare har hittat klyvbart uran i hårprover från Irak!

Tsunamin förstörde inte denna gård, Den låg i förbjudet område för människor, inom 2 mils-gränsen.Fler bilder finns här.
Det finns all anledning till oro! Att känna oro, när det är fara å färde, det är helt naturligt!
Avveckla alla reaktorer, snarast, det är mitt råd till vår riksdag.

fredag 14 september 2012

Sprickor i reaktortanken - ett (nytt?) problem

Det har gått några veckor sedan jag skrev det här, jag har mycket annat på gång. Ändå, ärendet är angeläget. Det gäller att avveckla innan det händer, det som inte får hända,.

Från Belgien har senaste månaden rapporterats om sprickor i reaktortanken, först från Duel 3 och senast  från Tihange 2. Gemensam nämnare: reaktortyp och år för anslutning till elnätet.

Duel kärnkraftverk ligger vid inloppet till Antwerpen, kyltornen är 176 m höga och utsläppen av vattenånga syns vida. De radioaktiva utsläppen varken syns eller känns, men en del av utsläppen går att mäta, cesium-137 t ex. Avståndet till Antwerpens centrum, ca 17 km. Inom ett område med radien 75 km finns 9 miljoner invånare.
Duel NPP är det av Europas kärnkraftverk, som ligger j ett så tätt befolkat område. Här borde finnas underlag för forskning på effekter på människor.

Verket har fyra tryckvatten-reaktorer (PWR), de två första kopplades in 1975, de följande 1982 resp 1985.

 Tihange kärnkraftverk ligger i Huy, 24 km SV om Liège, vid floden Meuse, endast 500 meter från bostadsområden på båda sidor av floden.
Verket har tre reaktor av tryckvattentyp, PWR. De kopplades till elnätet 1975, 1982 resp 1985..Ringhals kärnkraftberk ligger Ringhals 2 kopplades in på nätet augusti 1974, R3 1982 och R4 1985, de är Sveriges enda tryckvattenreaktorer.Här finns villor precis utanför staketet. Avståndet till Kungsbacka (30 km söder om Göteborg) är 26 km och till Varberg bara 20. R1 är en kokvattenreaktor (BWR - boiling water reactor) som kopplades till elnätet i oktober 1974..
Jag har en uppsats i datorn gjord av David Isefjord och Kristoffer Kviberg, examensarbete i journalistik, VT 2010. vid Göteborgs Universitet..Det är ett pdf-dokument.
Bristerna, tystnaden och myndigheten. Skicka mail om du som läser vill ha en kopia, 3,68 Mb.
Mailadress här, skriv den utan mellanslag diana . fernlund (at) telia . com.
Vi har ju fått veta mer om bristerna sedan dess, en kvarlämnad dammsugare i R2, som inte alls skulle ha lämnats kvar, men som någon ändå lämnade för att spara tid eftersom arbete med den skulle återupptas efter tryckprovet. '
Resultat: 1 års stopp lite drygt för städning efter branden som uppstod i dammsugaren.. Städning innebär insamling av radioaktiva partiklar. Tur var väl det, det visade sig att viss städning försummats genom åren.

Nu måste vi får stopp, svenska folk! Vi måste återta makten i riksdagen, vi har fått nog av välgörenhet för industrier på bekostnad av välfärd för invånarna. Det finns ingen brist på arbete, skattepengarna används till fel saker, bl a slösar kärnkraftsföretagen pengar på onödiga uppgraderingar i stället för att ta itu med avvecklingen. Avvecklingen blir inte billigare för att man skjuter upp den, snarare tvärtom.

I USA har det införts moratorium, inga återstarter förrän avfallsfrågan är löst. Så kunde väl vi i Sverige också göra! Att vänta tills en reaktortank spricker verkar ju vådligt. Doel 3 har 8000 spríckor. Ringhals har haft liknande problem, läste jag någonstans.
Om moratorium införs, då måst R1, R2 och O1 stoppas tills vidare. Om beskedet då blir; det vinns ingen metod att förvara avfall enligt de krav som ställs. då må vi ju stänga resten också och då måste staten ta över alltihop. Det blir dyrt ja! Men det är säkert värt det.
Vi hade det ganska bra på 50-talet, bättre på sätt och vis, vi fick vara hemma med mamma och pappa när vi var små. Söndagar och halva lördagar var lediga för alla inom handel och industri. Småbarns mammorna var hemma, en i familjen jobbade heltid. Inga hemlösa, inga tiggare ...Det var då vi skulle börjat bromsa den så kallade ekonomin, kortat ner lönearbetstiden ner mot 20 timmar per vecka. Då skulle folk haft tid för omsorg, vila, välja bra mat, måttligt med mode, prylar och skräpmat för att trösta sig. Droger var inte vanliga, bortsett från tobak och alkohol, dock var det ju motbok som gällde, man fick inte köpa hur mycket sprit som helst.

Att avveckla IAEA borde vara rimligt, WHO kan ta över ansvaret för hälsan och riskerna som kärnkraften utsätter oss för. FN skulle ju vara en organisation för att lösa konflikter UTAN KRIG!


.

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade