Vid Visjön i Oviksfjällen

torsdag 31 mars 2011

Världens dåligaste kärnkraft

Ordfront har en artikel av Fredrik Lundberg. Läs den här.
Litar du på svensk kärnkrafts säkerhet (fortfarande)? Gå in på Ny Teknik här och sök artiklar om kärnkraft! De flesta handlar om framtidens reaktorer alltså, inte om våra barns framtid. Få artiklar handlar om hur dåligt våra verk fungerar.
Någon framtid för kärnkraft lär vi aldrig få uppleva, men om vi avvecklar i tid, kanske det finns en framtid.

Bild från landet som räknas vara det främsta på kärnkaftens område.

Här kommer en skrift till från Göteborgs Universitet. Litar vi på politiker som stödjer kärnkraft? Jag tycker nog att de ska ta reda på saker själva innan de röstar på förlängning och uppgradering och nya reaktorer. Att lita på SSM är fel, eftersom SSM inte behövs förrän man har kärnkraft. Ingen strålning är nyttig!

I papperstidningen finns Läsarnas Snilleblixtar, där två föreslår att kärnkraftverk ska byggas till havs, då finns det kylvatten så det räcker, man kan också spränga dem när de förolyckas, så är det problemet löst. Dessa läsare har nog inte förstått vad slutförvar innebär.
Bränslestavarna ska svalna i bassänger med vatten i 20 år för att bli hanterbara, sedan ska de förvaras i 100 000 år minst, skilt från allt levande. I havet finns mycket liv. Plutoniet är giftigt, 0,1 mikrogram/år i lungorna är en snäll gräns för max inhalation. Genom munnen antas man tåla 17 mikrogram/år, om man är ung, vältränad man på 80 kg. För 50 år sedan kunde man inte förorena Östersjön ens, nu hittar vi föroreningar överallt.
Vi klarar oss bättre utan kärnkraft, lägg ner snarast. Det skulle förvåna mig om inte vi skulle få sällskap í arbetet med avveckling.

Japanskt nedfall i Stockholm

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, undersöker nedfall med känslig mätteknik, de vill se vilka isotoper det handlar om.
- Om en bonde plöjer i jorden i närheten av Tjernobyl, märker vi det om väderförhållandena är de rätta, säger Martin Goliath.
Läs mer här.

Kärnkraft är verkligen internationell, trots att de flesta länder inte har kärnkraft.

onsdag 30 mars 2011

IAEA och cancer

IAEA som ser som sin uppgift att skaffa uran till civila och militära kärnkraftverk rapporterar om läget i Japan men har också ett samarbete med WHO och FAO om cancerbehandling i utvecklingsländer. Detta må man studera närmare, samband finns ju mellan strålning och cancersjukdom, urangruvor och utvecklingsländer (Malawi, Namibia, Niger mfl), uranvapen och Mellanöstern och Balkan och snart även norra Afrika(?).
Här om cancer och här om rapport om Fukushima 1 Dai-ichi, som anses ha fortsatt allvarligt läge. Modeller av spridning i havet hämtad från länken:

tisdag 29 mars 2011

Olyckan fortsätter II


Läste en artikel om Harrisburg. Det tog 6 år innan det gick att komma in och undersöka vad som hänt.
Bilden ovan har jag lånat från den tyska tidningen "Der Spiegel" i engelsk upplaga. I Tyskland är media öppnare för otrevliga nyheter än de är i Sverige.
Här kan du läsa artikeln.

Är miljörörelserna särintressen?

När det i radion sändes program om händelserna i Japan, fick programledaren frågan varför endast representanter från i huvudsak kärnkraftspositiva sidan fick komma till tals.
Frågeställaren undrade varför inte de olika rörelserna för miljön kallades in.
Då motiverades det med att miljörörelsen representerar särintressen.

Jag häpnar, miljörörelserna representerar allt utom särintressen! Hur skulle skulle världen sett ut om miljörörelsen saknats?

måndag 28 mars 2011

Vem ska betala .... obegränsat ansvar?

Om en stat åtar sig att betala skadestånd efter en kärnkraftsolycka, när ägaren gått i konkurs, kan man undra hur det ska gå till och hur en stat ska ha råd. Försäkringar brukar inte gälla när naturkatastrofer, kärnkraftsolyckor eller krig är orsak. Vattenfall har delägarskap i 3 reaktorer i Tyskland, Krümmel, Brunsbüttel och Brokdorf. Krümmel har fått ett nytt företag som ansvarigt för driften, så det är inte Vattenfall längre. Just nu är den avstängd i tre månader.
Kärnkraft är ju verkligen en avsiktlig olycka, så den borde betraktas som kriminell.
Ett brott mot mänskligheten, massförstörelse. Eviga skador, vars storlek vi aldrig kommer att få reda på, än mindre göra något åt.

Antal besök denna månad: