Vid Visjön i Oviksfjällen

torsdag 29 september 2011

Mer om Japans situation idag

Irish Times har en reporter i Tokyo, David McNeill. Hela artikeln finns här.

Projektet att avlägsna jordlager som innehåller utsläppsämnen från Fukushima Daiichi kan komma att bli på en yta på 2400 km2. Eftersom utsläppen fortsätter må ju detta bara vara en gissning. Mängden material, 29 miljoner m3 skulle kunna fylla Tokyos största arena 80 gånger.
Jämför ytan med ytan av kommunerna Kungsbacka och Varberg tillsammans 1560 km2, Östhammar 1500 och Oskarshamn 1100.

För första gången har reaktorerna en temperatur under kokpunkten, 6½ månad har gått.

2,9 miljarder USD har avsatts för "städningen" men miljöministeriet har ansökt om 450 miljarder Yen, motsvarar nästan 6 miljarder USD bara inom detta års budget.

Frågan om ersättning till de hemlösa evakuerade har blivit en allt mer irriterande fråga. Tepco har översvämmats av arga samtal sedan det tillkännagavs att de mäste fylla i ett 60-sidigt ansökningsformulär innan deras ärende behandlas.

Svensk nyhet i Dagens Industri den 22 sept: Kärnkraftsavveckling dyrare än väntat.
SSM bedömer att det behövs 4 ggr mer pengar än beräknat.
Man har väl som vanligt trott fel, för att

onsdag 28 september 2011

Sorglig nyhet idag - OKG3 går på full effekt


Ny Teknik, en tidning, som fackligt anslutna ingenjörer får hem i brevlådan, förvaltar myten om kärnkraft, som en nödvändig och bra källa för elproduktion.

Idag presenterades OKG3 nystart efter uppgradering till full effekt, från 1150 till 1400 MW som en en glad nyhet. Nu har Östhammar världens största vattenkokare (BWR - boiling water reactor). Därmed ökar produktionen av livsfarligt avfall och utsläpp av förfärligt många radioaktiva ämnen till omgivningen där de inlemmas i näringskedjan. Vid Fukushima Daiichi pågår fortfarande den största kärnkraftsolyckan, vem vill slå det rekordet?

Tänker vi inte på alla som evakuerats från sina hem och arbetsplatser, på bönder som fått lämna sina kor att svälta ihjäl. Den japanska regeringen avser att låta gräva bort all kontaminerad jord. Var ska den jorden deponeras?

Radioaktivitet - vad är det?

Radioaktivitet kommer från radioaktiva ämnen varvid de ämnena sönderfaller.
Av uranmalm utgör isotopen uran-238 99,1%. Halveringstiden för denna isotop är 4,5 miljarder år. Allra längst ner på sidan har jag lagt in en bild på sönderfallskedjan.
Uran-238 är inte klyvbar, men den har den längsta kedjan. Studera den och förvånas över omvandlingen som sönderfallet ger, från den ena metallen till den andra, från metall till gas från gas till metall. Radon är en tung gas och den har kort halveringstid. Den avger alfapartikel vid sönderfallet. Alfa har dålig genomträngningsförmåga, ett papper kan räcka, dock vid inanding är alfapartiklar farligare. Vid sönderfall i lungorna bildas metallen polonium, som lätt hamnar i blodomloppet.
Vanliga dosimetrar mäter alltså inte alfastrålar, så det är svårt att fastställa stråldoser för t ex gruvarbetare och operatörer i bränslefabriker som hanterar uranoxider och kanske plutoniumoxider i pulverform.
Plutonium-239 framställs i reaktorer när uran-235 klyvs. En neutron fångas av uran-238, varvid plutonium-239 bildas.
Ingen vet hur man stänger av radioaktivitet, det enda man kan göra är att hålla radioaktiva ämnen skilda från allt levande. Plutonium är dessutom utomordentligt giftigt.
Transuraner är radioaktiva ämnen som uppstår vid bestrålning. Sådana finns det gott om i och omkring kärnkraftverk, släpps ut i luft och vatten, finns kvar i utrustning och byggnader lång tid efter avstängning. Jag är mest nyfiken på tritium. Varför nämns aldrig utsläppens innehåll, hur kan någon kalla energikällan ren?
Fukushima Daiichi är förhoppningsvis läxan som alla lär sig. Aldrig mer!
Det enda sättet att aldrig trilla av en häst, det är att aldrig sitta upp.
Det enda säkra sättet att undvika reaktorolyckor, det är att inte ha några.

lördag 17 september 2011

Beslut om undantag

av återkommande kontroll av bottensvetsar W3 och W4.1-4, Oskarshamn 2


Ärendet
Den 9 maj 2011 inkom OKG till SSM med en ansökan om dispens om att få undanta svetsarna W3 och W4.1-4 i bottenregionen på reaktortanken i Oskarshamn 2 från återkommande kontroll. Som skälen för ansökan uppgav OKG det begränsade säkerhetsbidrag denna återkommande kontroll ger i förhållande till arbetsinsats, arbetsmiljö och olycksfallsrisker.

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ger OKG Aktiebolag (OKG) dispens för reaktor Oskarshamn 2 att undanta svets W3 från återkommande kontroll under innevarande 10-årsintervall, dock längst till år 2022. SSM avslår dock OKG:s ansökan i den delen som avser dispens för svetsarna W4.1-4 från återkommande kontroll under samma tidsperiod.

Inte för att jag förstår precis, men ekonomi går före säkerhet vid kärnkraftverk tycks det!
Hur är det med säkerhetskulturen på myndigheten? Arbetsmiljö och hälsorisk?? Den rena kärnkraften, kan man hoppa över kontroller i 10 år, när reaktorn redan går på övertid?

Nyheter från Simpevarp:
Pressmeddelande: Förlängt kortstopp på Oskarshamn 2
2011-08-23: Kortstoppet på Oskarshamn 2, förlängs fram till den årliga underhållsavställningen som påbörjas den 18 september. Syftet är att säkra krafttillförseln under den kalla perioden i vinter.

Det finns skäl att själv söka nyheter om tillsråndet vid landets reaktorer.

2011-09-16 07:30 Produktionsläget: O1 487 O2 0 O3 1336

Strålande telefoni, giftig miljö och radionuklider

Efter privatisering av Televerket och uppdelning av trafik och telefonlinjer har det med fast telefoni blivit likadant som med tåg och järnvägar, el och elnät. Varken bättre eller billigare.
Underhåll av kopparnätet har ersatts med uppgrävnng, det borde kunna ersättas med fiberoptikkabel för att man ska få tillgång till telefoni utan att utsätta sig för elektromagnetisk strålning.
Vi har ännu ingen forskning färdig för den kategori i befolkningen som haft mobil och använt den dagligen sedan grundskoleåldern och därefter i 25 år. Om den skulle visa ökning av tumörer, vem tar ansvar för dem idag?
Ingen följer anvisningarna från SSM, därför att media inte uppmärksammar allmänheten. Väldigt många människor avstår från fast telefon idag.

Dammet i sovrummet, gifter i blodet, dioxiner i surströmmingen (har med Östersjön att göra, fet fisk där borde inte fiskas upp) och kärnkraftverks som läcker ut radionuklider varje dag och till råga på det smäller av emellanåt.

Radioaktivitet går tyvärr inte att stänga av. Det är en stor skillnad emot elektromagnetisk strålning. Solen går inte heller att stänga av, men man kan skydda sig.
Radioaktiva ämnen försvinner inte i första taget. Uran (isotop 238) halveras på 4,5 mdr år, det betyder att mängden uran-atomer har minskat till hälften sedan big bang.

Idag sprids uran-damm där USA för krig och har fört krig sedan Bosnien. Vapnet kallas uran-vapen och består av nästan rent uran-238, ett avfall som det finns mycket av efter anrikning av naturligt uran till kärnbränsle och kärnvapen.

Eftersom uran är både giftig och avger alfapartiklar vid förvandling till en torium-isotop, så är nedsväljning och inandning olämplig. Alfa-partiklar kan skada DNA och även initiera cancer.

Detta är ju känt sedan länge från uran-gruvor runt om i världen. I gruvor ökar ju också radon-halten när uran-malmen bryts och krossas. Radon har väldigt kort halveringstid och förvandlas snabbt till polonium, som också avger alfapartiklar vid sönderfall.

Det är inte fel att avvecklas sådana här verksamheter, detta är inte skrämsel-propagande om någon nu trodde det.

Billig och ren kärnkraft, fråga någon på ön Honshu vad det kan vara.

tisdag 6 september 2011

Mobilanvänding riskabel


Strålsäkerhetsmyndigheten har ny information om mobíltelefoni, förut skulle man vara försiktig, även om ingen bevisat att den var riskabel.

Nu gäller annat!
Gå in här: handsfree och håll ut telefonen från kroppen!

Underhåll kopparnätet tills vi har optikfiberkablar i stället!
Lagstiftning må väl komma till när privata företag försummar underhållet.

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade