Vid Visjön i Oviksfjällen

torsdag 27 september 2012

Japan efter Fukushima

Att utrymma ett område, som man gjort i Japan efter kärnkraftskatastrofen, med inriktning på temporär frånvaro från hemmet har visat sig vara ett omänskligt , inhumant sätt att informera. Hals över huvud iväg, lämnade man djur att törsta och svälta ihjäl. Den temporära tiden för de flesta är några hundra eller kanske tusen år, om någonsin, men det har de ansvariga antingen inte vetat eller kanske inte vågar berätta.
Att avfallet skulle sprida sig i koncentriska ringar medförde att odlare utan för avspärrningarna fick sin skörd förstörd, den fick ej säljas. De som bor utanför avspärrningen de får ingen ersättning  för sina förluster, men många i området har flyttat frivilligt.
Muterade fjärilar har hittats, skador på vingar och ögon.
.
Det finns all anledning till oro över vad som ska hända i framtiden med jordens beboelighet så länge det finns kärnkraftsreaktorer, kärnvapen. och uranvapen och pansar med uran. Det är inte bara olyckorna som är farliga, det är de ständiga utsläppen och den panikartade dumpningen av avfallet.
Ingen kan stänga av radioaktivitet, sönderfallet sker naturligt. Uran-238 halveras på ca 4½ miljarder år och bör förvaras långt under markytan väl inpackad, inte spridas ut på ytan, där den kommer att ingå i näriingskedjorna, med de följder som de senaste militära insatserna av USA har fört med sig sedan Balkan-krigen på 90-talet. Uran är upphov till många radioaktiva ämnen, bl a radium, som blir radon, som blir polonium ...

Kan man hoppas på att Förenta Nationernas generalförsamling stoppar användnng av avfallet DU i vapen och pansar? Nu borde forskningen fått tydliga resultat av vad DU medfört för människors hälsa och reproduktion. Radioaktiva partiklar är skadliga, strålningen är joniserande. Man måste betänka att de förvinner inte i brådrasket. Cesium 137 halveras på 30 år. Renar i norra Jämtland stödutfodras fortfarande för att hålla cesium-halten under den gräns som sattes efter Tjernobyl, 1500 Bq/kg. (Det var 300 Bq/kg från början, men då blev alla slaktade djur kasserade.)

Forskare har hittat klyvbart uran i hårprover från Irak!

Tsunamin förstörde inte denna gård, Den låg i förbjudet område för människor, inom 2 mils-gränsen.Fler bilder finns här.
Det finns all anledning till oro! Att känna oro, när det är fara å färde, det är helt naturligt!
Avveckla alla reaktorer, snarast, det är mitt råd till vår riksdag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade