Vid Visjön i Oviksfjällen

måndag 25 februari 2013

Den Osäkra KärnkraftenSKB får kritik från utlandet!
– Det som läcker ut ska vara på en nivå som inte leder till en ökning av aktiviteten kring anläggningen på ett avsevärt sätt. Det är de krav vi har att leva efter, och de kommer vi att leva efter, menar jag, säger Saida Engström, Svensk kärnbränslehantering, SKB, till Upplandsnytt.
Man förstår ju att det finns de som har uppfattningen att lite strålning inte är farligt. Lite, väldigt länge, det blir ju mycket, de radioaktiva luftburna partiklarna stiger upp och faller ner, ackumuleras i mark, i växter och djur, anrikas i näringskedjan till allt högre koncentrationer. Den slappa inställning till detta gör att vår myndigheter har satt tillåtliga gränser efter behov för den industri som tillverkar radioaktiva partiklar för att producera el.

Läckage borde inte tillåtas alls! Nivån borde vara 0 i evig tid.

Hela avfallsproblemet måste lösas så att allt radioaktivt material hålls totalt avskilt från liv och vatten tills all strålning upphört. Alltså inte på något sätt ska avfall tillåtas spridas ut i biosfären, om det så kallas låg- medel- eller högaktivt avfall.
Man måste kräva redogörelse för de ämnen som har de längsta halveringstiderna innan lagringsmetod fastställs för radioaktivt skrot och bränsle (det senare är evigt). När den säkra metoden finns, då är det inget problem att finna platser för förvaringen orsakat av folkets motstånd, säker metod och en säker plats. Total öppenhet i hanteringen, den berör precis alla på hela jorden. Plutonium finns troligen i delar som genomströmmats av vatten från reaktorns bassäng, dvs i rörsystemen i ånggeneratorer, 4 gram i form av damm t ex. Bäst att inte hantera dessa rör alls. Halveringstid 24000 åt ungefä för Pu-239r. Hur många skulle kunna få en dödsdos av att det hamnar i lungorna, giftigt! Det finns flera isotoper av Pu, alla lika radiotoxiska.

Särbehandling av använt kärnbränsle
Plutonium är livsfarligt, finns gott om det i bränslet. Minsta läckage av bränslet är farligt. 1 miljondels-gram i lungan kan döda en människa, inte på grund av strålning, utan dess giftighet. Därtill finns många partiklar i bränslet som avger alfapartiklar, Uran, Plutonium. Jo det finns uran kvar i bränslet. Om man inte byter bränslestavar i tid, kan det bli för mycket plutonium-239, 7 kg tror jag räcker för en bomb.Varje kWh producerad el ger en dödsdos (Hannes Alfvén).

Kärnkraft är en balansgång mellan långsam utplåning av liv på vår jord och en snabb, när alla skrotfärdiga reaktorer råkar ut för ett strömavbrott på 1-2 timmar. Fukushima kanske redan 'fixa't det, det vet “vi” om ett par hundra år eller så. Men vi borde ta chansen att det inte är för sent.Atomåldern måste avslutas, det var alla överens om från början! Varför får bolagen fortsätta producera avfall, som kommer att kosta mer än det smakat för oss för framtidens barn att betala.Varför inte bygga sarkofager och starta avfallsvård? En metod som fungerar perfekt, som tas om hand av de kommande generationer vi väl hoppas ska kommer. Finns det några som inte önskar det? Det kan ju tänkas att skrotet avklingar och att det föds genier i framtiden som kommer på något smartare än att bete oss som de djur som gräver ner sin avföring, katter t ex eller som BT Kemi, som grävde ner gifttunnorna i Teckomatorp. Marken runt kärnkraftverken är kontaminerad för några hundratalsår, den måste hållas instängd, Att alla inom kärnkraftsindustrin tycks ljuga för oss, det framgår väl alldeles klart?Vem hittade på att bolagen ska kontrollera själva att allt är OK, om inte rapportera till SSM? Ofta kan i den situationen finnas risk för att leveransintresset bedöms viktigare än att åtgärda 
felet och så hoppa man att ingen märker något.
Före ovan. Efter nedan. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade