Vid Visjön i Oviksfjällen

tisdag 8 februari 2011

Uranbrytning är inte jämförbar med vanliga gruvor!

I artiklar om uranbrytning står det nästan alltid att uranbrytning inte skiljer sig från annan gruvverksamhet. Detta är en ju sanning med modifikation.
Likheten består i metoderna att bryta och krossa malm. Där upphör likheten.
Att folk i Kanada har fått i sig uran, rapporterade Fredrik Loberg i del 3 av sin reportageserie i Östran under 2010, inte bara gruvarbetare utan även folk som bott i närheten av anläggningar som har samband med uran. Port Hope är en sådan ort som har har ett förflutet i uranhantering längst i världen och borde vara ett ställe för studier, men stadens borgmästare motsätter sig vidare forskning. Helen Caldicott har begärt att en opartisk och grundlig forskning görs där och menar att de studier som gjorts inte är relevanta. Just det långa tidsspannet är det som krävs för att påvisa samband mellan hälsa och uran.
Uran är alfastrålare och kan ställa till skada i kroppen, angripa DNA t ex. Uran kan komma innanför skinnet genom lungor och genom nedsväljning.
Uran har många "barn", alla utom ett är radioaktiva, nämligen bly206 och bly207, som är stabila. När jag läser om blyets giftighet får jag rysningar.
Nästan allt bly kommer från radioaktiva sönderfall från uran och torium. Eftersom bly har stor användning i bilbatterier, kanske det vore bra att låta uran och torium fortsätta att producera bly i 4 miljarder år till, i stället för att göra livsfarligt plutonium i 100 år? Efter de 100 åren kanske det är finito med biosfären?
Jag önskar att alla kärnkraftskramare försöker skaffa sig mer kunskaper om baksidorna. Släckta lampor hotar en del med, det har väl ingen dött av. Förresten kan man ju använda den mörka tiden till att sova, det behöver vi göra för att må bra.
Tyvärr verkar många vägra att ta till sig uppenbara risker, inte ens olyckorna och den ständigt ökade strålbelastning som vi utsätts för. Ligger inom variationen i bakgrundsstrålningen säger de som ansvarar på SSM som standardsvar.
att bakgrundsstrålningen ökar är definitivt inte bra. Det är ju tack vare att bakgrundsstrålningen minskat dramatiskt sedan big bang som vi har liv på vår jord.
Jag hoppas att 2011 blir avslöjandets år!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade