Vid Visjön i Oviksfjällen

torsdag 17 februari 2011

Forskningspengar finns, satsa på livet!

I dagens Ny Teknik skriver Eddie Pröckl att Riksrevisionsverket uppger att det finns outnyttjade pengar på hög till forskning. "Ge i stället pengar till forskning och innovation med stark anknytning till näringslivet och offentlig sektor." lyder ett förslag av Christer Norström, vd för industriforskningshuset SICS. Dåligt förslag tycker jag.

Fri forskning obunden av kärnkraftsindustrin behövs! Grundforskning på atomsopor borde få hög prioritet. Där finns högaktuella problem, som sysselsatt SKB i 40 år utan resultat. Där finns Studsviks verksamhet, som med myndighetens slappa regler kan mångla ut radioaktiva metaller, som friklassats av SSM (1Bq/g) på marknaden, framställt ur atomsopor från uttjänta reaktorer även utanför Sverige.

Tvärvetenskap: biologi, medicin, strålnings inverkan på allt levande, kärnfysik och sophantering för att minska skadeverkningarna Hur plutonium tillverkas är inget outforskat område.av kärnkraftsdriftens alla faser, från gruva till städning av nerlagda reaktorer. Nagasaki bombades med en plutoniumbomb, Fat Man, den 9 augusti 1945 3 dagar efter att Hiroshima fick ta emot Little Boy, en uranbomb..

Kopparnätet grävs upp fast vi inte vet hur mobiltelefoni påverkar oss. Träd dör nära masterna.

Vattenmolekylen är lätt att få i svängning, vatten utgör en stor del av levande växter och djur. Joniserande strålning kan skada DNA till ärftliga defekter.

Konkurrensen inom denna sektor är inte särskilt stor!

F ö tycker jag att Sverige ska avveckla kärnkraften med start idag. Om det finns framtid för mer kärnkraft, då finns ingen framtid för livet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade