Vid Visjön i Oviksfjällen

torsdag 1 mars 2012

Öppet brev till Jan Björklund, folkpartiets ledare.

Efter att försökt skicka brev direkt till Jan Björklund visar det sig att hans registrator stoppar brevet och svarar mig med samma klyschor som han och hans partikamrater hela tiden upprepar, kanske i tron att om det upprepas tillräckligt många gånger, så blir det sant.
Jag kom att tänka på en mening från grammatiklektion om syftningsfel:
Vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare, kan jag inte annat än beklaga Erik den XIV.

Finns det någon i Sverige som vågar publicera detta? Kan det skrivas på ett bättre sätt?


Till Jan Björklund
Med anledning av ordväxlingen mellan dig och Jonas Sjöstedt om kärnkraft.

Jonas framstår som påläst, medan du framför industrins myter. Den okunnighet som skymtar delar du säkert med många i Sverige, men som varande utbildningsminister kanske du behöver upplysning om varför det finns många många som envist är motståndare till kärnkraft och kärnvapen.
Kärnkraften är ett globalt problem, där Sverige bidrager med mest kärnkraft per invånare. (Avfallsmängderna ska inte undanhållas.)
Du påstår att kärnkraften bidrar med 50% av vår el, 40 % är mer korrekt numera. Kärnkraftens dagliga utsläpp, dem nämner du inte alls. Inte heller tar du upp riskerna av att bo i närheten av kärnkraftverk, som på lång sikt skadar främst växande barn och foster. Speciellt Ringhals, där bor många inom 5 km.
Liv eller död, en partifråga? Här finns parti (KD) som vill förbjuda abort, men tillåta kärnkraft, en massmordsrörelse! Häpnadsväckande. Men du kanske inte vet?

Den ryska gasen är fossil och kommer inte att räcka i evighet (analogt med olja och bensin), den kan vara en tillfällig hjälp, medan annan energiproduktion byggs ut.

Koldioxid ingår i kretsloppet (fotosyntes), växter tar upp koldioxid och avger syre och lagrar kolet, visste du inte det? Problemet vi fått av för mycket CO2 beror på vår otroligt höga konsumtion av olja och kol, miljontals år av växtproduktion som lagrats på jorden sedan växterna kom till. Kärnkraft löser inte problemet med fossila utsläpp.

Isotop-anrikningen som behövs för att använda uran i reaktorer och bomber släpper ut freoner, visste du det? Uranhexaflouridkonverting (gas) centrifugeras så att halten klyvbart uran ökar, avfallet består av uran-238, kallas utarmat uran (DU), som nu sprids av amerikanska vapen (och kanske svenska?) sedan krigen på Balkan och i Kuwait-Irak, Irak, Afghanistan, Libyen, Gaza. Uran är väldigt giftigt och alfapartiklarna som kan komma in genom mun, näsa och sår är 10-20 gånger farligare än beta- och gamma-strålar. Cancer och DNA-skador, massutrotning av människor och djur,
Uran är vattenlöslig och eldfängd, uranpulver kan självantända.

Vet du att de flesta av världens reaktorer är av samma typ som de havererade i Fukushima? Förstår du att uppgradering kan utgöra en ökad fara, då själva byggnaden och golvet under reaktorn och själva reaktorn är dimensionerad för 25 år och minns du att vi kommit överens om (riksdagsbeslut) att avveckla kärnkraften till 2010?

Vet du att det förvaras använt kärnbränsle i reaktorhallarna, 1-2 år, för avsvalning, Det räcker med 3-4 timmars strömavbrott för att det som hände i Fukushima händer i Oskarshamn t ex. Att en pool smält ihop tycks ha undgått media, oftast nämns bara tre härdsmältor. Vad som är värre än härdsmälta är just en smälta i använt kärnbränsle, det livsfarliga avfallet som vi ska förvara i 100000-tals år skilt från vatten och allt liv. Metod för detta saknas trots 50-60 års tid för forskning. Här behövs forskare som inte är beroende av den industri som producerar avfallet.

Känner du till vad som menas med recycling av lågaktivt avfall? Det är en process där man smälter ner material, t ex ånggeneratorer, som blivit radioaktivt i kontakt med vattnet i reaktorerna. Sedan tillsätts rent material tills strålningen avtagit till 1Bq/gram, ett sönderfall per sekund och gram. 1 ton järn till en bil t ex, ger då 1 miljon Bq/s. Detta material säljs sedan till företag som vill vara anonyma. Varför vill de det? Vad tror du? Jag har hört att SSAB inte köper detta material, de är rädda om sitt anseende.

Om nu 61% av svenska folket vill avveckla kärnkraften, då behöver vi nu en ny folkomröstning om omedelbar avveckling eller nyval!
Alla partier i Sverige måste enas om avvecklingen, om de vill vara med, då blir det äntligen genomfört. Fukushima kommer att vara minst lika länge som Tjernobyl, dvs evigt. Kommer den nya sarkofagen där att börja byggas snart? Det saknas pengar. Kanske bäst att börja ’sopa upp’ nu, istället för att producera ännu mer livsfarligt avfall? Dammsugaren i Ringhals tyder på fortsatt slapp kultur där.

Målet för energipolitik ska väl ändå vara mot hållbarhet, dvs utnyttja solen. Solen står för att vind och vatten rör på sig, den rörelseenergin och även den värme som strålar in, kan användas i en tidsrymd utan skönjbar gräns, i evighet. Sedan finns ju muskler som kan ge energi, både hos människor och djur. Hästar är bra på att jobba med transporter t ex. Aldrig soppatorsk.

Nya generationer kärnkraft borde inte uppmuntras, alla bygger på hiskeliga system.
Solen är att jämföra med de värsta apparaterna, fördel solen är det stora avståndet.

Plutonium är mycket giftig, framställs i kärnreaktorer, kan blandas in i bränslet för att framställa ännu mer plutonium. Till det behövs uran-238. Det blir svårt att återvinna den uran-238 (Utarmat uran, DU) ur ökensanden i Irak. Partikelstorlek i nanoklass.

Hans Blix är jurist, inte kärnfysiker. Han har jobbat på IAEA .
Jag beundrade hans ståndaktighet när han hävdade att Irak inte hade massförstörelsevapen, Han hade ju rätt också. Men kärnkraft verkar han inte riktigt förstå. Kungliga vetenskapsakademins energigrupp bryr sig inte om annat än själva energiutvinningen, de verkar inte intresserade av fortsatt liv på vår planet, så lita inte på dem. Läkare borde rådfrågas i stället. Den moderna människan har funnits i mindre än 200 000 år. De senaste 200 åren kanske blir de början på de sista?

Välkommen ut i verkligheten!
mvh
Diana Fernlund
Uppväxt som folkpartist under gammal-liberala tiden på 50-talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade