Vid Visjön i Oviksfjällen

söndag 3 november 2013

Vetenskapens värld sprider vidare falskt hopp i Japan!

Alla som vet, de vet att det kommer att ta tusentals år att sanera mark som förorenats med radioaktivt nedfall efter olyckan i Japan, varav en del inte ens går att mäta med en vanlig dosimeter. Det handlar då om alfapartiklarna, som förkommer i mängd där uran och plutonium sprids. De ämnen kan lätt komma in i växter, som blir mat åt människor och djur och därmed kommit in i näringskedjan. Då hjälper inga rymddräkter och syrgastuber.
Vetenskapsradions artikel kan ni läsa här.

Inte ens marken runt Tjernobyl är användbar, som är en förhållandevis liten olycka jämfört med den som pågår i Japan. Fukushimas pågående olycka har fått en 4 på INES-skalan sedan förra året, dvs en allvarlig inverkan på omgivningen. Tjernobyl-olyckan är bara drygt 27 år idag. De enda utsläpp som noteras för allmänheten är jod och cesium, där cesium-137 anses långlivat, halveringstid ca 30 år, då har den radioaktiva isotopen minskat till hälften. Vad ska man då tänka om kärnbränsleläckage? Uran som kan lösas ut i vatten, varav huvuddelen halveras på 4,5 miljarder år och t.ex. plutonium-239 på 24000 år.¨

Plutonium är det som skrämmer mig mest. Citat ur Nationalencyklopedin

Plutonium är radiotoxiskt, det vill säga kan skada människor genom sin joniserande strålning. ALI-värdet för oralt intag av 239Pu är 40 000 becquerel (Bq) motsvarande högst 17 μg/år: gränsvärdet för inandning (DAC) är 0,1 Bq/m3 luft. Övriga Pu-isotoper är lika radiotoxiska.

Oralt genom munnen, vem tror att man kan tåla 40000 Bq om året? 17 mikrogram, det är ju väldigt lite.
Det högaktiva avfallet i begagnad ångenerator består av de rörpaket som genomströmmats av reaktorvatten, de kan innehålla 4 gram, En generator väger mer än 100 ton och 10% är just rörpaketet.
10 ton rör innehåller alltså kanske 40 000 gram plutonium, nästan 235 000 årsdoser.

Läkare insatta i ämnet strålning hävdar att det inte finns tröskelvärden som garanterar oskadlighet. All strålning är skadlig, doserna du får i dig ackumuleras. Cesium likar natrium och kalium och väte, de ligger i samma grupp i periodiska systemet. Plutonium, som är ett ämne som tillverkas i reaktorer, ligger i samma grupp som järn. Ämnen som ligger i samma grupp, de är så lika att de kan ersätta varandra biologiskt.

En slutsats man borde dra: Japan måste få hjälp att få kontroll över utsläppen omedelbart!
451 reaktorer tickar vidare i 30 länder, de flesta överåriga (Indien kopplade in en y häromdagen, trots protester.
Avfallet drabbar alla. Vi borde få stopp på avfallstillverkningen, som är huvudprodukt, från början avsedd endast för tillverkning av plutonium. Avfallets förvaring i evighet, vem vill ha det i sin trädgård?
Minns ju att övergång från oljeeldning till direktel subventionerades av staten i atomålderns inledning.Nyutgåva av den här boken står på önskelistan! Den förklarar bäst!
Rosalie Bertell fick Right Livelihood Award 1986, läs här

Hon hade rätt om alfapartiklarna och degeneration. Basra och Falluja har bombarderats med uran.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade