Vid Visjön i Oviksfjällen

torsdag 3 december 2009

Får verkligen politiker tala osanning?

Opåtalat ska det inte få passera.
Insändare i ÖP 30 nov från Saila Quicklund och Lars Lindblad, båda (M).
Citat: Kärnkraften har länge varit en viktig pelare för den svenska elförsörjningen med nära hälften av elproduktionen. Den är bra för klimatet, relativt billig och dessutom energieffektiv. Slut citat.
Tre lögner i en enda mening.
Citat: Likaså har Sverige en av världens hårdaste miljö- och arbetsmiljölagstiftningar. Slut citat.
Det är ett talesätt i Sverige, tyvärr inte sant det heller. Vi har ju kärnkraftverk eller hur? Kärnkraft är en klart miljöfarlig verksamhet! När det gäller, så griper regeringen in och bestämmer att "konkurrens och ekonomi" är viktigare, värdet av verksamheten är högre än skadans, vars innebörd framtidens generationer kommer att får erfara. Nyligen medgav Miljödomstolen ökade utsläpp i Svartån från Westinghouse's bränslefabrik och företaget tilläts att förvara radioaktiva sopor på tomten.
Citat: Det är för oss självklart att det är bättre att producera säker kärnkrafts-el i Sverige än att behöva importera densamma från klimatfarliga kolkraftverk eller från kärnkraftverk vi inte har någon insyn i. Slut citat.
Säker kärnkraft finns inte och någon insyn i våra verk har vi inte. Att vi äger kärnkraft i Tyskland har fram tills i år varit okänt för de flesta. Inte ens driftssäkerhet kan garanteras. I höst har de svenska verken varit i olag, produktionen ungefär hälften av den möjliga och vi har överlevt!
Jag tycker nog att politiker ska hålla sig till sanningen, inte gå på myterna från kärnkraftsindustrin.
Att Vattenfall inte får överenskomna riktlinjer för sin verksamhet från vår alliansstyrda regering är en annan sak att notera. Svek mot svenska folkets egendom.

Slutligen ett citat till: Delar av svensk industri är elintensiv. Slut citat. Ja, det är sant och inte så konstigt , den har ju haft tillgång till billig el några år, behövde inte spara. Storförbrukare har lägre taxa. Det borde förstås vara tvärtom. Industrins besparingspotential är således stor.
Tips: Om man sänker produktionen av det som kräver mycket energi, då löser det sig.

Hela deras insändare kan du läsa här.

Jag anser att kärnkraft skiljer sig markant från allt annat människor sysslar med. Giftigt, farligt, framtidspåverkande på ett oöverskådligt sätt och för oöverskådlig tid. Den borde inte vara en partipolitisk fråga att den ska avvecklas. Politiken borde nu handla om hur vi ska agera för att rädda klimatet utan kärnkraft. Men Moderaterna kanske hellre jobbar i opposition då?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade