Vid Visjön i Oviksfjällen

lördag 17 september 2011

Beslut om undantag

av återkommande kontroll av bottensvetsar W3 och W4.1-4, Oskarshamn 2


Ärendet
Den 9 maj 2011 inkom OKG till SSM med en ansökan om dispens om att få undanta svetsarna W3 och W4.1-4 i bottenregionen på reaktortanken i Oskarshamn 2 från återkommande kontroll. Som skälen för ansökan uppgav OKG det begränsade säkerhetsbidrag denna återkommande kontroll ger i förhållande till arbetsinsats, arbetsmiljö och olycksfallsrisker.

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ger OKG Aktiebolag (OKG) dispens för reaktor Oskarshamn 2 att undanta svets W3 från återkommande kontroll under innevarande 10-årsintervall, dock längst till år 2022. SSM avslår dock OKG:s ansökan i den delen som avser dispens för svetsarna W4.1-4 från återkommande kontroll under samma tidsperiod.

Inte för att jag förstår precis, men ekonomi går före säkerhet vid kärnkraftverk tycks det!
Hur är det med säkerhetskulturen på myndigheten? Arbetsmiljö och hälsorisk?? Den rena kärnkraften, kan man hoppa över kontroller i 10 år, när reaktorn redan går på övertid?

Nyheter från Simpevarp:
Pressmeddelande: Förlängt kortstopp på Oskarshamn 2
2011-08-23: Kortstoppet på Oskarshamn 2, förlängs fram till den årliga underhållsavställningen som påbörjas den 18 september. Syftet är att säkra krafttillförseln under den kalla perioden i vinter.

Det finns skäl att själv söka nyheter om tillsråndet vid landets reaktorer.

2011-09-16 07:30 Produktionsläget: O1 487 O2 0 O3 1336

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade