Vid Visjön i Oviksfjällen

söndag 1 januari 2012

Upplysningen del 2 ska börja idag 1 januari 2012

Citat ur Nationalencyklopien "upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike. Vanligen avses den krets filosofer och författare som med förnuftets och vetenskapens hjälp sökte skapa en sammanhängande rationalistisk världsbild och kritiserade dogmatism och maktfullkomlighet i kyrklig eller statlig form."

När jag sökt lösningar för att få stopp på gruvtankarna i vår alunskiffer har jag stött på konstiga samband mellan hur jag trodde det var och hur det är. Dubbelspel i FN, industristyrd forskning, vapenlobbyns makt bl. a.

På årets första dag fick jag äntligen löst Kors&Tvärs från 23 dec. Där fick jag lära mig att BL_X var lösningen på ordet DIPLOMAT.
Jag kopplade Bl_x till Hans Blix, som av media (SVT t ex) behandlas som vetenskapsman med inställningen att kärnkraft är bra för klimatet och att koldioxid är största faran för mänskligheten. Han vet antagligen ingenting om kretslopp och fotosyntes, som är en förutsättning för liv. Det samma kan sägas vidlåda Kungliga Vetenskaps-Akademiens energigrupp, sorgligt nog.
(KVA i kärnkraftsindustrins tjänst?)

Hans Blix har jobbat på IAEA. Hans Blix gjorde ett bra jobb som diplomat i Irak innan USA invaderade landet, när han vidhöll att Irak inte hade utrustning för tillverkning av kärnvapen, för det krävs uran, anrikningsanläggning och kärnkraftsreaktor.

IAEA inom Förenta Nationerna står över WHO (världshälsoorganisationen) när det gäller konsekvenser av t ex kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. IAEA hittar ni här.
Genom att tillåta allt fler länder ingå i icke-spridningsavtalet (NPT) ökar risken för att behålla kontroll över kärnvapenspridning, dvs motverkar avtalet.

Eftersom kärnkraftsproducerad el skapar avfall i flera led och genom att de tillåtna utsläppsgränserna långsamt förstör förutsättningar för allt liv på vår planet är vi i behov av upplysning och att media deltar i arbetet med att upplysa oss "konsumenter" om sakernas verkliga tillstånd. Tre (allmänt kända) stora kärnkraftsolyckor därtill gör inte situationen bättre.


"Ingen Omedelbar Fara" utgavs i Sverige 1986, originalets titel "No Immediate Danger. Prognosis for a Radioactive World." Författaren är Rosalind Bertell, som fick Right Livelyhood Reward 1986. Borde ges ut igen! (Förlag Symposium, Samhällsvetenskapligt Bibliotek)

Citat ur bokens register:
Introduktion
Det är bara bra dagar som räknas.
Allmord: artdödens bistra verklighet
Kontrollen av moderna ghetton
Tävlan för att överleva
Den nationella tvångströjan

662 sidor, pocket, köpt genom bokborsen.se för en spottstyver.

Ytterligare värdefulla skrifter, som borde ges ut igen kunde vara t. ex.
Hannes Alfvén: Kärnkraft och Atombomber
Lars Norberg: En Betraktelse på Domedags Afton
Böcker som borde översätta och ges ut:
Helen Caldicott: Nuclear Power Is Not the Answer t ex.

En film om de största urangruvorna i Australien här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade