Vid Visjön i Oviksfjällen

måndag 23 januari 2012

Förtränga eller lära sig, det är frågan!

Ny rapport från Japan berättar om hur myndigheter försöker dölja följder av stora radioaktiva utsläpp. Risodlare avslöjar tillståndet i en dal ca 56 km från 3 havererade reaktorer och minst en havererad pool med högaktivt bränsleavfall, medförande utsläpp av många (100-tals) radioaktiva ämnen till luft, land och vatten.
Myndigheterna mätte upp halten av cesium i skördat ris från från dalen och förklarade riset fritt för konsumtion efter att ha kontrollerat bara två av dalens 154 gårdar.

Några dagar senare ville en odlare vara säker, då han väntade besök av ett barnbarn. Han lät prova sin egen skörd och fann att hans ris överskred den av myndigheten (redan högt) satta säkerhetsgränsen. Under veckorna som följde fann fler än ett dussin odlare farligt stor halt av cesium. Påföljande panik tvingade regeringen att ingripa med löften om att testa 25000 risodlingar i östra Delen av Fukushima-prefekturen. Det har nu gått 10 månader!!!! Ingen anledning till oro???

Säkert har många invånare fått mycket nedfall i sig genom maten. Att man upptäcker detta 10 månader efter olyckan är tecken på myndigheternas underskattning, vi känner igen detta beteende efter Tjenobylolyckan även i vårt land. Underskattning? Det skulle kunna var medvetet döljande.

Det man får i sig stannar kvar i kroppen, stråldoserna ökar för varje dag, doserna adderas.
I juli kom rapporter om kontaminerat kött. Sent det också.

Det hjälper inte att man ångrar sig nu.

Avfallet och härdsmältorna kyls naturligtvis fortfarande, men vattnet som kyler blir kontaminerat. vi saknar rapporter om hur vattnet tas om hand och hur mycket radioaktiva ämnen som hamnar i haven, både uran och plutonium kan kommer in i näringskedjan, inte bara giftiga, de är radioaktiva också, därtill avge några av ämnena alfapartiklar, som inte mäts med utrustning för mätning av gammastrålning. Ska vi verkligen inte vara oroliga?

Nu borde alla inse att Japan borde utrymts genast. men bättre sent än aldrig! Varför inte rädda vas som räddas kan. Barn, gravida och fertila kvinnor först och främst. Män tål strålning bättre, men de mår ju heller inte väl av för mycket strålning. I Australien finns det nog plats, fast det finns förstås risk för dammstormar från öknarna där några urangruvor finns.
Ingen anledning till oro?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade