Vid Visjön i Oviksfjällen

torsdag 28 januari 2010

Kärnkraftens avigsidor är många.

Vi som inte gillar uranbrytning blir ofta itutade att vi inte ska oroa oss, det blir ingen brytning om inte miljökraven uppfylls.
När nu det uppdagas att kärnbränsletillverkningen hos Westinghouse skadar arbetarna i fabriken, då förstår man: kan man inte ha koll på dammet inomhus i en tillverkningskedja, då är det ju totalt hopplöst utomhus i ett dagbrott.

Tvärsnytt rapporterade 19 november 2009 att arbetarnas urinprover innehåller uran. Så var det ju även med den arbetare i Rössinggruvan (Namibia) som intervjuades av SVT. Vattenfalls miljöchef Agneta Rising sade (oemotsagd) att strålning från uran inte bevisats skada någon. (Aktuellt den 17 mars 2009).
Känner de inte till att uran är giftigt? Vet de inte att uran sönderfaller i en lång kedja under avgivning av energi i form av strålning? Är det okänt att några av sönderfallsprodukterna är radium och radon och att de är strålningmässigt farliga?
U238 har väldigt lång radiologisk halveringstid och i lungorna är den biologiska halveringstiden 3,8 år, alldeles tillräckligt lång för att innebära fara för hälsa och liv t o m.
Radio Västmanland hade följande rubrik idag: Miss av Westinghouse orsakade olycka. Så det kan gå!

Det tycks ju inte vara extremt kunniga "experter" som har hand om kärnkraften.

U238 är den isotop som natururan har mest av, 99,275%.
U235 är den isotop som är önskvärd för kärnbränsle och bomber, 0,720%.
U234 0,005%
Anrikning ökar halten U235 till 3-4%. Avfallet efter anrikning kallas utarmat, det består ju då mest av uran238. Avfallet kallas DU (eng depleted uranium).
Uran238 är instabilt, oxideras lätt vid högt tryck eller hög temperatur (600 grader) och brinner explosivt. Avfallet är antagligen billigt och har funnit avsättning inom vapenindustrin, pansar och pansarbrytande vapen. Projektilerna antänds ibland av friktionsvärmen. Uran sprids som damm hur långt som helst. DU har använts av bl a amerikanska och brittiska natotrupper sedan krigen på Balkan. En brittisk soldat som tvättat pansarvagnar under Gulfkriget dog 2007 efter lång tids sjukdom i skelettcancer, vilket fastställdes bero på just det faktum att han kommit i kontakt med DU. USAs veteraner från gulfkriget lider av iraksyndromet, nedsatt fertilitet, missbildade barn, hudsjukdomar mm. Natoövningar i Norrland, använder de DU.

Uran och radon och strålning. Vi människor har inget sinne för att upptäcka denna fara som varken har lukt eller smak. Den kittlar inte ens. Bevare oss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade