Vid Visjön i Oviksfjällen

fredag 29 januari 2010

Varför vill några ha uranbrytning i Oviken?

I dagens LT finns en debattartikel. En för mig okänd person gör sig till talesman för befolkningen och menar att en urangruva skulle vara bra för hela länet!
Eftersom IAEA (där jobbar Hans Blix) inte anser vårt uran värt att bryta, så är ju artikelförfattaren ute i prospekterarnas ärenden, nämligen att prospektera vidare. Alla ortsbor har ju inte förstått detta utan tror att prospekterarna företräder gruvindustrier.
Nå väl, det finns många skäl för att avsluta kärnkraftsparentesen så fort det är tekniskt möjligt, vår tillväxtreligion kommer aldrig att finna en lämplig tidpunkt.
Här listar jag upp 15 av mina skäl att strida mot kärnkraft och uranbruytning
 på grund av kärnkraftens avfall inte är att leka med, metod för förvaring finns inte
 på grund av ständiga radioaktiva utsläpp till luften, tritium och andra skadliga radioaktiva ämnen
 på grund av ständiga utsläpp av radioaktiva ämnen i kylvattnet, vilket gjort Östersjön till världens mest radioaktiva hav
 på grund av att det är farligt att arbeta i kärnkraftverk (även när de fungerar)
 på grund av att bland barn som bor nära kärnkraftverk (<5km) har ökad risk för leukemi
 på grund av onödig uppvärmning av havsvatten
 på grund av att de som jobbar med bränslestavar i Västerås har utsatts för att svälja och andas in urandamm, som nu påvisas i deras urinprover
 på grund av att uran är giftigt och kan skada njurarna om man råkar få uran i sig
 på grund av att de som jobbar i gruvor blir sjuka, just därför
 på grund av att i reaktorerna bildas plutonium, 1 mikrogram är en dödlig dos
 på grund av att plutonium önskas till bomber
 på grund av att utarmat uran (nästan 100% U238 alltså) används som vapen (Kosovo, Irak i två omgångar, Afghanistan, kanske t o m i Norrland (Natoövningar)
 på grund av att vanliga människor ska sitta vid kärnkraftverkens kontrollbord, tråkigt jobb, man tänker nog lätt på något annat, somnar t o m
 på grund av bomber som ingen ska använda, hoppas man
 på grund av att det är bortkastade pengar hela vägen och till ingen verklig nytta.

26 kommentarer:

 1. Ännu en blivande konserthall?

  SvaraRadera
 2. "på grund av kärnkraftens avfall inte är att leka med, metod för förvaring finns inte"

  Den största delen av avfallet är lågstrålande och har sedan 20 år ett etablerat slutförvar i Forsmark. Det högaktiva bränslet kommer även det förvaras i Forsmark, enligt KBS-3 metoden som har flera skyddsbarriärer. Peter Szakalos m.fl. på KTH har kritiserat en av barriärerna: kopparinkapslingen. Men även Szakalos anser sig ha en lösning på "problemet" (som han dessutom har patenterat). Och skulle alla barriärer brista, så gör ett websök på "oklo" och finner att långlivade ämnen som Plutonium bara rört sig någon meter eftersom de binder till det omgivande berget.
  Så ja, inget slutförvar för högaktivt avfall är ännu byggt, men metoden är utvecklad och det finns inte mycket som tyder på att den inte kommer fungera.

  14 skäl kvar...

  SvaraRadera
 3. "på grund av ständiga radioaktiva utsläpp till luften, tritium och andra skadliga radioaktiva ämnen"

  Utsläppen i luften från svenska reaktorer ligger relativt högt jämfört med andra länder men är ändå långt under Strålskyddsmyndighetens gränsvärde som ger att ingen person ska få mer än 0.1 mSv extra stråldos. Som jämförelse strålar du själv ständigt och ger en dos till dig själv på omkring 0.2 mSv.
  Mer information kan du hitta i exempelvis Bakgrund nr 1-1997 som du hittar på:
  http://www.analys.se/publicerBakgrund.htm

  Ja, vissa kontrollerade utsläpp sker i luften, men riskerna med detta torde vara lägre än de utsläpp som kolkraftverk, och även biobränslekraftverk, ger.

  13 skäl kvar...

  SvaraRadera
 4. Jag tror du missat Plutoniums extrema giftighet!

  SvaraRadera
 5. "på grund av ständiga utsläpp av radioaktiva ämnen i kylvattnet, vilket gjort Östersjön till världens mest radioaktiva hav"

  Och vad innebär detta i praktiken? Östersjön är väldigt känsligt eftersom det bara har ett utlopp, så effekterna av alla utsläpp bör givetvis beaktas. Vad det gäller radioaktiva utsläpp så kan vi ta en av kärnkraftmotståndaren Monica Antonssons bloggar till hjälp:
  http://monicaantonsson1.blogspot.com/2010/02/ingen-nyhet-att-ryssarna-dumpade.html

  En bit ner ser vi en bild med titeln "Vilken reaktor förorenar Östersjön mest?" Läsare ombedes notera att y-skalan har enheter i 10-potenser, men skribenten tycks inte vara medveten om att det står minustecken framför varje siffra, och att det högsta dosbidraget till någon enskild person ligger en faktor 100 000 under den normala bakgrundsstrålningen.

  Tar man sedan en titt på en av länkarna till en pdf-presentation från HELCOM, så ser vi på sid. 11 att det största bidraget av mänskligt skapad radioaktivitet i Östersjön kommer från Tjernobylolyckan, sedan från atmosfäriska kärnvapenprov. Därefter kommer upparbetning av kärnbränsle (inte hedrande, men trots det låga värden) och långt därefter bidragen från kärnkraftverk.
  I samma presentation finner vi också att 2/3 av radioaktiviteten i "världens mest radioaktiva hav" är helt naturlig.

  Åter ett skrämskott om svensk kärnkraft där man glömmer proportionerna. 12 skäl kvar...

  SvaraRadera
 6. "Jag tror du missat Plutoniums extrema giftighet!"

  Giftig? Radioaktivt långlivat ja, men att det skulle vara kemiskt giftigt är en väl spridd myt. Koffein är faktiskt mer toxiskt.
  Av de 30-tal personer som i diverse incidenter fick i sig relativt höga doser plutonium under USAs kärnvapenprogram vid andra världskriget (de kallas för UPPU-klubben, en förkortning för You Pie Plutonium, eftersom man kan påvisa plutonium i deras urin, de genomgick upprepade medicinska tester under flera decennier) så var det ingen som drabbats av någon av de förväntade cancerformerna.

  SvaraRadera
 7. "på grund av att det är farligt att arbeta i kärnkraftverk (även när de fungerar)"

  Hur menar du nu? Kärnkraftarbetare räknas till kategorin "Healthy Worker" som har längre medellivslängd än exempelvis verkstadsarbetare. Vissa arbetsuppgifter, exempelvis knepiga svetsarbeten av rör mm, innebär förhöjd stråldos, men detta finns noggrannt reglerat av Strålskyddsmyndigheten. Så om du inte har några konkreta exempel så fortsätter jag nedräkningen. Men vi kan stanna på 12 skäl tills vidare. :-)

  SvaraRadera
 8. "på grund av att bland barn som bor nära kärnkraftverk (<5km) har ökad risk för leukemi"

  Du verkar tyvärr ha tolkat denna nyhet på samma sätt som Svenska Naturskyddsföreningen och en miljöpartistisk riksdagsledamot; att det är strålning från kärnkraftverken som orsakar leukemin.
  Studien haltar på flera punkter, men artikelförfattarna skriver själva tydligt att radioaktivitet INTE är en tänkbar orsak.
  Att tyska kärnkraftverk, till skillnad från de svenska" tenderar att ligga i tättbefolkade områden, och nära diverse tung industri (med alla märkliga utsläpp som de för med sig), har inte beaktats i studien.
  Se även vårt inlägg:
  http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/02/05/study-says-german-nuclear-power-causes-child-cancer-or-does-it/

  11 skäl kvar (och en i minnet)

  SvaraRadera
 9. "på grund av onödig uppvärmning av havsvatten"

  Javisst är det synd att slösa bort så mycket energi. Tänk om vi kunde använda det till fjärrvärme, varmvattnet från Forsmarksverken räcker nästan till att värma upp alla Stockholms bostäder. De lokala effekterna av uppvärmningen kan tydligt ses vid biotestsjön vid Forsmarks kärnkraftverk. Men på en större skala är det försumbart, inte minnst vad det gäller global uppvärmning.

  Men jag håller med dig, det är onödigt att slösa bort energin på det sätt vi gör. Vi står kvar på 11 skäl (och en i minnet).

  SvaraRadera
 10. "på grund av att de som jobbar med bränslestavar i Västerås har utsatts för att svälja och andas in urandamm, som nu påvisas i deras urinprover"

  Jättedumt att man har brustit i rutinerna och detta har skett. Men diverse myndigheter är på Westinghouse om detta, precis som sig bör, och vi lär se en förbättring av detta när det är färdigutrett och åtgärdat. Men det är knappast ett skäl till att stänga ned hela kärnkraftindustrin. Vi har 4-500 dödsfall i trafikolyckor varje år i Sverige. Man försöker även åtgärda detta, vilket tycks vara otroligt mycket svårare. Trots detta så är det få som kräver totalt bilförbud.

  Westinghouse kommer skärpa rutinerna efter det här, och skulle de inte göra det så får väl de svenska verken köpa bränslet av någon som klara av det bättre. Alltså inget skäl till stängning av kärnkraften.

  10 skäl kvar (1 i minnet)...

  SvaraRadera
 11. "på grund av att uran är giftigt och kan skada njurarna om man råkar få uran i sig"

  Här passar jag, jag är inte tillräckligt påläst på det. Vi står kvar på 10 skäl (och ett i minnet).

  SvaraRadera
 12. "på grund av att de som jobbar i gruvor blir sjuka, just därför"

  Jag gissar att du menar urangruvor, men de hälsorisker som finns i urangruvor gäller i allmänhet många sorters gruvhantering, LKABs järngruvor i norra Sverige hade problem med radon från uran (som finns i malmen även om det bara är järn man vill bryta) men åtgärdade dessa snabbt då lagstiftning kom på tidigt 1970-tal. Även i flera andra länder är hälsoläget mycket bättre nu än vad det var för 40-50 år sedan. Det finns länder som missköter fortfarande gruvhanteringen och sina arbetares hälsa, men vi behöver inte köpa uran från dem.

  9 skäl kvar (och ett i minnet)...

  SvaraRadera
 13. "på grund av att i reaktorerna bildas plutonium, 1 mikrogram är en dödlig dos"

  Som nämnt ovan så finns inget kännt fall där någon dött av exponering för plutonium även när de fått det i sig. Men helt klart skall man inte gå i närheten av utbränt kärnbränsle utan skyddsbarriärer, det strålar ganska rejält ett tag. Och det finns ingen anledning till att du eller någon annan kommer komma i närheten av utbränt kärnbränsle. Med dagens planer skall det slutförvaras och kommer även vid läckage inte spridas långt, se min kommentar på din första invändning.

  Så ja, plutonium bildas i reaktorerna, men vi har metoder för hur det skall förvaras säkert. Eller så kan vi bränna det i andra slags reaktorer, breeders mm.

  8 skäl kvar (och ett i minnet)...

  SvaraRadera
 14. "på grund av att plutonium önskas till bomber"

  Ja, alla vill ju ha bomber! Nej, allvarligt talat så stämmer det att även Sverige var inne på kärnvapen ett tag (du nämner det i ditt inlägg i Klotets bloggdebatt). Det fanns en baktanke med de reaktortyper som utvecklades då (Marviken, Ågesta, mm) att man skulle kunna producera vapenplutonium. Men så tyckte USA att det var otrevligt att småstater som Sverige börjar producera kärnvapen, så de erbjöd hjälp att utveckla lättvattenreaktorer och att vi skulle få köpa bränsle till dessa.
  Bränslet från lättvattenreaktorer är väldigt krångligt och korkat att använda för utveckling av kärnvapen, det är mycket enklare att bygga andra slags reaktorer som producerar plutonium. Sverige har inte sådana reaktorer och inga anläggningar som klarar att utvinna plutonium för kärnvapen. Och avfallet är vårt ansvar, inte EUs, så dina spekulationer om att EU vill ha vårt plutonium förblir dina spekulationer och inget annat.

  7 skäl kvar (och ett i minnet)...

  SvaraRadera
 15. "på grund av att utarmat uran (nästan 100% U238 alltså) används som vapen (Kosovo, Irak i två omgångar, Afghanistan, kanske t o m i Norrland (Natoövningar)"

  Det används även som dödvikt i flygplan mm eftersom det har så hög densitet. Samma skäl till att använda det i vapen. Jag håller med dig om att det är dumt, och huruvida det finns några klargjorda hälsoeffekter av det låter jag andra svara för.
  Men med eller utan kärnkraft, om vapentillverkare tycker att uran (utarmat eller inte) är finfint vapenmaterial på grund av den höga densiteten, så kommer de använda det. Och uranet försvinner inte för att vi slutar använda kärnkraft, så ditt argument faller där.

  6 skäl kvar (och ett i minnet)...

  SvaraRadera
 16. "på grund av att vanliga människor ska sitta vid kärnkraftverkens kontrollbord, tråkigt jobb, man tänker nog lätt på något annat, somnar t o m"

  Oj vilket bra argument. DU tycker att det verkar tråkigt, alltså är det ett tråkigt jobb för alla människor.
  Nej, bättre kan du!

  5 skäl kvar (och ett i minnet)...

  SvaraRadera
 17. "på grund av bomber som ingen ska använda, hoppas man"

  Men, det här är ju samma argument som förut. Alltså hade vi bara 14 argument att starta med, och är nu nere på 4 (och ett i minnet).

  SvaraRadera
 18. "på grund av att det är bortkastade pengar hela vägen och till ingen verklig nytta."

  Ja hur besvarar man det här? Jag håller givetvis inte med, men vill inte skriva en hel roman på ett så vagt uttalande. Så du får behålla skälet, men jag kanske kan be dig skriva ett blogginlägg om hur du anser att pengarna skall användas och vad nyttan blir, dvs vad är det du säger JA till (i den här debatten ser vi ju bara vad du säger NEJ till)?
  Hur du gör den ekonomiska kalkylen är upp till dig, men som gammal Chalmersteknolog borde det inte vara några problem. Glöm bara inte att dra bort omkring 3 miljarder från budgeten eftersom de svenska kärnkraftverken varje år betalar en summa i den storleksordningen i straffskatt (det kallas effektskatt och den är lika stor varje år oavsett om verken producerar för fullt eller står stilla). Inget annat kraftslag har en sådan beskattning.

  Summa summarum 4 skäl kvar från min synvinkel. Eller 3 om du inte kan precisera varför det är så farligt att jobba på ett kärnkraftverk.

  SvaraRadera
 19. 4 skäl kvar för att lägga ner eller menar du för att fortsätta?
  För mig räcker ett av skälen för att stoppa kärnkraft, jag säger ja till det mesta, men aldrig aldrig kärnkraft.
  Teknikers hybris är enorm, mer biologi i teknikutbildning. Fotosyntes t ex. Din signatur fick mig att tänka på Lancelot och ett runt bord, men du är ingen riddare. Dina invändningar är lite "vridna". Det passar att inte tro på vetenskap för vissa, man måste alltid veta vem som betalar deras lön, eller hur?

  SvaraRadera
 20. "Teknikers hybris är enorm, mer biologi i teknikutbildning."

  Ja, jag håller med. Men också mer termodynamik för ekonomer, biologer och miljövetare.

  SvaraRadera
 21. "Dina invändningar är lite "vridna"."

  Då får du så gärna vrida dem rätt där du anser att de är felvridna. :-)
  Kanske kan vi hitta en riktning som vi båda går med på?
  Annars får jag väl nöja mig med att vara riddare av det vridna bordet, jag gillar virvlar...


  "Det passar att inte tro på vetenskap för vissa, man måste alltid veta vem som betalar deras lön, eller hur?"

  Svårtolkad mening... Om jag förstår dig rätt så misstror du vetenskapliga resultat och forskare eftersom det kan finnas dolda intressenter som betalar deras löner. Stämmer min tolkning?

  För egen del betalas min lön, eller rättare sagt mitt stipendium, av Japans motsvarighet till Vetenskapsrådet. Det är alltså fri forskning som stöds, utan koppling till industrin.
  Detta gäller givetvis inte för alla forskare, men det betyder inte heller att alla resultat är felvridna.

  Mitt engagemang i Nuclear Power? Yes Please gör jag och övriga medlemmar av egen fri vilja, ingen betalar oss för det. Vi gör det för att bemöta "skäl" som vi tycker är felvridna, baserat på den kunskap vi har. Vi anser att kärnkraft och uranbrytning alltid måste bevakas för att uppfylla hårt ställda krav på säkerhet, hälsa och miljökonsekvenser. När de gör det, och ingen kommer med giltiga skäl mot det som vi inte kan besvara, så ser vi ingen anledning till att säga nej. Det är så väldigt många saker som man får säga nej till då om man betraktar dem med samma hårda krav.

  SvaraRadera
 22. "4 skäl kvar för att lägga ner eller menar du för att fortsätta?
  För mig räcker ett av skälen för att stoppa kärnkraft, jag säger ja till det mesta, men aldrig aldrig kärnkraft."

  Av de fyra skälen gav jag dig om förtydligande på två av dem för annars går de inte att besvara.
  Jovisst, jag kan hålla med och säga "ja, att jobba på kärnkraftverk måste vara jättefarligt, det förstår ju vem som helst, kärnkraft usch!".
  Eller så kan jag avfärda dig med "nej, du pratar strunt!"
  Istället valde jag att besvara så gott jag kan och be dig om ett förtydligande om vad du menar. Utan detaljer så kan jag bara konstatera att det är farligare att jobba på många andra ställen i vårt samhälle än just i kärnkraftverk. Därmed faller ditt skäl och vi har 3 kvar.

  Angående den onödiga uppvärmningen av havsvatten så försökte jag hitta ett mellanläge i våra åsikter samt förklara omfattningen av uppvärmningen. Men jag håller inte med om att det är ett skäl för att stänga av kärnkraften. Om du inte har besökt biotestsjön i Forsmark så rekommenderar jag ett besök, det är väldigt intressant.
  Att biotestsjön ens finns är ett gott tecken på att man tagit uppvärmningsfrågan på allvar och vill undersöka effekterna.
  2 skäl kvar (men synd på allt det fina varmvattnet).

  Igår passade jag i uranfrågan i brist på kunskap, men kan idag konstatera att uran är kemiskt giftigt på ungefär samma nivå som bly, kadmium och kvicksilver. Kvicksilver fortsätter vi använda, nu i lågenergilampor som vi har i varje hem. Vi klarar av det, låter även våra barn byta lampor som vi sedan lämnar på returen för korrekt hantering, så varför ska vi inte klara av att hantera uran på ett riskfritt sätt? För mig faller ditt skäl och vi har ett kvar.

  Ditt sista skäl förblir en åsikt som man åter igen kan svara "ja, usch!" på eller "nej, banne mig inte!"
  Du gillar fotosyntes, jag med, och hur kan man säga nej till det. Men det ger inte 1 miljon Stockholmare ljus och värme de dagar då Kung Bore har sitt grepp om hela landet. Även biobränsle har hälsoeffekter i form av sämre luftkvalitet. För mig blir det att väga för- och nackdelar av olika kraftslag med varandra och gemensamma krav som måste uppfyllas. I den analysen har både biobränsle och kärnkraft en plats. Du säger "aldrig aldrig kärnkraft"

  SvaraRadera
 23. Det blir inga skäl kvar till varför kärnkraften måste bort. Kanske kan vi börja räkna upp igen, men då får du "vrida" mig rätt och ge giltiga skäl. Var är felen i mina svar på dina 15 skäl? Jag kan inte dela dina åsikter utan sakliga motiveringar.

  Eller är det dina känslor du vill att jag skall dela?
  Jag minns Tjernobylolyckan mycket väl, och rädslan och oron. Jag bar på den i många år och svalde allt som till synes pålästa kärnkraftmotståndare sade. Sen började jag kolla upp saker själv, och kunde som fysikstuderande bättre förstå allt de "farliga" som hade med atomkärnor och strålning att göra.
  Det var till min förvåning mycket av mina övertygelser som inte stämde, eller som saknade relevans för svensk kärnkraft.

  Det var svårt för mig att ändra åsikt, men när alla mina argument mot kärnkraften var motbevisade, vad fanns det då kvar att säga nej till? Vad var det för något kvar att basera mitt nej till kärnkraft på?
  Jo, den där välbekanta och trygga känslan som jag så länge identifierat mig med som kärnkraftmotståndare.
  Så mindes jag vad känslan var: rädsla och oro!
  Inte mycket att hålla fast vid...

  SvaraRadera
 24. Som kvinna, Bland det värsta som kan hända är att få barn som är missbildat på grund av strålning efter intag av radioaktiva ämnen, DU-vapen (rent U238) (Basraområdet) eller av mat, som odlats nära kärnkraftverk t ex tritium, polonium 210. Människor har funnits i flera miljoner år och klarat sig utan kärnkraft, jag anser att vi kan fixa det, vi har kunskap, vi har teknik och en del har därtill förstånd att kunna tänka om och inte satsa på evig tillväxt, här finns nu bara ett klot, och om alla ska ha det lika bra som du, så behövs redan idag 3 klot till. Etik och moral saknas i debatten. Att olycker händer i trafiken har ju sällan med bilens säkerhet att göra, utan på att de som kör är människor, som inte klarar av att anpassa färden efter de yttre omständigheter som råder.
  Jag förstår att du haft kunskapen, men lyckats trycka bort den. Släpp på spärren, så att du blir orolig och rädd, så kan du hjälpa till att rädda hela mänskligheten! Jag anser att jag nu tömt mina förråd av argument till dig, så låt oss sluta här. Vi kan forstätta på mail om du vill. telia.com, för övrigt konventionell adress.

  SvaraRadera
 25. Jag trodde jag läste fel, men du tycks mena på fullt allvar att rädsla går före kunskap. Det är en mörk världsbild som du vill att jag skall dela. Att inte vara rädd är inte detsamma som ignorera kunskapen om riskerna.

  Som förälder är jag bekymrad över att europeisk kolkraft fortsätter sprida kvicksilver 24 timmar om dygnet, året om, vilket innebär att mina barn inte får njuta av svensk insjöfisk. Kvicksilver har ingen halveringstid, det kommer alltid att vara finnas kvar.
  0.01 mSv extra stråldos till de mest utsatta kring svenska kärnkraftverk går inte att jämföra med det.

  "Människor har funnits i flera miljoner år och klarat sig utan kärnkraft"

  Du gjorde visst aldrig något websök på "oklo", du föredrog rädsla istället för att lära dig att naturliga kärnreaktorer funnits på jorden, helt utan skyddsbarriärer.

  Du vill sluta och säger att argumenten är slut, är det då bara rädslan som består? Jag ser fram emot en nytt blogginlägg från dig, med en ny lista med argument mot kärnkraften. Om jag har fel i mina svar på dina skäl ovan så får du gärna förklara hur de är fel (eller vridna), annars kan de inte komma med på din nya lista.

  Jag ber att få tacka för dansen. Också jag vill se ett annat slags samhälle, med eller utan kärnkraft. Men jag tänker inte vara rädd, då räddar jag ingen.

  SvaraRadera

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade