Vid Visjön i Oviksfjällen

tisdag 20 oktober 2009

Uran i Storsjön?

Gustav Åkerblom påstår att 40 ton uran tillförs Storsjön varje år. Jag vet att CPM började mäta i Åbbån 2008, dvs efter idog prospektering i tre år. Om dessa mätningar är det underlag som uttalandet baserats på, då är det kanske dags att upphöra med borrningsarbeterna, jag vet att nya arbetsplaner finns för mark inom deras s k Viken License, som avvattnas till Åbbån.

Här en lektion om uran för den som vågar läsa.

Om det finns uran, så finns det ju en hel del annat som är otrevligt, alla uranets sönderfallsprodukter finns säkert också, de kallas urandöttrar. När man fäller ut uranet, så finns alltså resten kvar.

Här är en lista: Uran238 blir Torium234 blir Protactinium234 blir Uran234 blir Torium230 blir Radium226 blir Radon222 blir Bly214 blir Vismut214 blir Polonium214 blir Bly210 blir Vismut210 blir Polonium210 blir Bly206.
Bly 206 är stabilt, dvs inte radioaktivt. Alla övriga är radioaktíva. Källa: Uran i Sverige av Olov Holmstrand.

Uran har ingen biologisk funktion. Uranföreningar är toxiska, både genom sin kemiska påverkan i de biologiska systemen och genom sin radiotoxicitet. Den energi som frigörs genom det radioaktiva sönderfallet i uranserien ger upphov till fria radikaler som skadar biologisk vävnad. Uran238 halveringstid 4,5 miljarder år. Källa: NE.

Torium utgör normalt inte någon kemisk hälsorisk, men genom sin radioaktivitet utgör elementet och dess föreningar en radiologisk hälsorisk, framför allt genom att radon bildas i sönderfallskedjan. Den radiologiska hälsorisken är något lägre än för uran.
Källa: NE.
Av aktiviteten från 1 g naturligt uran kommer ca 12000 Bq från 234Pa (Protactinium). Källa: NE.

Vismut214 halveringstid 19,7 min. Källa: NE.

Bly Halveringstiden för bly bundet till skelettet är ca två år. Bly och blyföreningar är giftiga. Bly206 är slutprodukt i uranserien. Källa: NE.

Polonium är radiotoxiskt: ALI-värdet för 210Po är 90 000 Bq, motsvarande ett intag av 0,000 54 μg per år. Källa: NE.

De radondöttrar som bildas när radon sönderfaller svävar i luften och fastnar delvis på andra partiklar. Vid inandning förs radondöttrarna ned i luftvägar och lungor där de delvis fastnar och avger sin strålning. Sådan strålning ökar risken för lungcancer påtagligt. Källa: NE.

Tillägg: Att tobaksrökning förorsakat så många lungcancerfall kan ha samband med att tobaksbladen lagrat in polonium.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Civilingenjör CTH M68. Nästan 25 år arbetade jag vid Volvo PV. M 68 står för Maskinteknik och examensår (29 februari) maskinteknik, där ingår studier av hållfasthetslära, korrosion, ångturbiner, ånggeneratorer, förbränningsmotorer, konstruktionsmaterial, även polymera. Mina specialämnen blev textila, material, konfektion, spinning, tygframställningsmaskiner (väv, trikå, flor, nålfilt). Nu har jag börjat gräva lite i vad som händer i riksdagshuset, det hade jag inte tid till när jag jobbade. Då förlitade jag mig på att politiker tänkte avskaffa kärnkraft, skatteväxla, utnyttja rationalisering till att minska tiden för lönearbete. Vi blev lovade 1980 att kärnkraften skulle fasas ut till 2010. Tänk vad många med mig som gick på den "visionen". Nu må arbetet vändas för att rädda vår livsmiljö och skippa konkurrens, köp, slit och släng!

Bloggintresserade